Första Thessalonikerbrevet 3:1–13

3  Så när vi inte kunde vänta längre kom vi fram till att det var bäst att stanna kvar i Aten+  och skicka Timoteus,+ vår broder och Guds tjänare för de goda nyheterna om Kristus, för att stärka er tro* och trösta er,  så att ingen skulle tappa fotfästet* på grund av dessa prövningar. Ni vet ju själva att vi inte kan undvika sådan förföljelse.+  För när vi var hos er brukade vi förvarna er om att vi skulle få utstå prövningar, och som ni vet är det precis vad som har hänt.+  Så när jag inte orkade vänta längre sände jag Timoteus till er för att få veta om ni fortfarande var trogna,+ för jag var rädd att frestaren+ på något sätt hade lyckats fresta er, och då skulle vi ha ansträngt oss förgäves.  Men nu har Timoteus precis kommit tillbaka från er+ med en positiv rapport om er trohet och kärlek. Han berättar att ni alltid minns oss med värme och att ni längtar efter att få träffa oss lika mycket som vi längtar efter att få träffa er.  Därför, bröder, har vi blivit tröstade i alla våra svårigheter och prövningar tack vare er och den trohet ni visar.+  För när ni står fasta i Herren ger det oss nya krafter.  Hur ska vi kunna tacka Gud tillräckligt för er, för den stora glädje vi känner inför vår Gud på grund av er? 10  Dag och natt ber vi med största innerlighet om att få träffa er personligen,* så att vi kan hjälpa er där ni brister i tro.+ 11  Må vår Gud och Far och vår Herre Jesus göra det möjligt för oss att komma till er. 12  Och må Herren få kärleken ni har till varandra och till alla människor att växa,+ ja flöda över, på samma sätt som vår kärlek till er. 13  Då kan han styrka era hjärtan och göra er rena och heliga inför vår Gud+ och Far under vår Herre Jesus närvaro+ med alla sina heliga.

Fotnoter

Eller ”göra er fasta i tron”.
Ordagrant ”vackla”.
Ordagrant ”se ert ansikte”.

Studienoter

vi: Det är möjligt att Paulus var ensam i Aten och att Silas och Timoteus återförenades med honom när han senare reste till Korinth. (Apg 18:5) Så han kan ha använt plural om sig själv. Det går inte att helt utesluta att Silas eller Timoteus var med Paulus i Aten, men det verkar inte troligt, eftersom han hade lämnat dem i Berea. (Apg 17:13, 14)

tjänare: I en del gamla handskrifter används det grekiska ordet för ”medarbetare” (synergọs) här. Det är det ordet som används i 1Kor 3:9 (se studienot), där Paulus skriver att de kristna är ”Guds medarbetare”.

Guds medarbetare: Det grekiska ordet för ”medarbetare”, synergọs, förekommer mer än tio gånger i de kristna grekiska skrifterna, oftast i Paulus brev. Ordet används om dem som samarbetade för att sprida de goda nyheterna. (Rom 16:9, 21; 2Kor 1:24; 8:23; Flp 2:25; 4:3; Kol 4:11; Flm 1, 24) Här framhåller Paulus att de kristna har den stora förmånen att vara ”Guds medarbetare”. (Se studienot till 1Kor 3:6.) Han nämner samma tanke i 2Kor 6:1, där han använder ett besläktat grekiskt ord. (2Kor 5:20; se studienot till Rom 16:3.)

vi inte kan undvika sådan förföljelse: Eller ”vi är satta till just detta”. Det här betyder inte att enskilda kristna är förutbestämda till att möta svåra prövningar. Det betyder att Jehova och Jesus visste att den kristna församlingen som helhet skulle möta förföljelse på grund av predikoarbetet. (Mt 10:17, 21–23; 23:34; Joh 16:33) Men förföljelse har många gånger hjälpt till att sprida de goda nyheterna, inte hindrat dem. Ett exempel på det är när de kristna behövde fly från Jerusalem på grund av svår förföljelse. De förkunnade då de goda nyheterna i de områden som de kom till. (Apg 8:1–5; 11:19–21)

trogna: Det grekiska ord som används här (pịstis) kan återges med ”tro” (Mt 8:10; Rom 1:17; 1Th 3:2, 10), ”trohet” (Mt 23:23) och ”pålitlig” (Tit 2:10). I det här sammanhanget (1Th 3:5–7) visar pịstis att de kristna i Thessalonike var fasta och starka i sin tro trots att de mötte svårigheter. De var alltså ”trogna”, eller lojala, mot Gud när de mötte prövningar. Deras trogna exempel uppmuntrade Paulus, Silvanus och Timoteus, som gick igenom ”svårigheter och prövningar”. (1Th 3:7)

frestaren: Den här benämningen på Satan djävulen används två gånger i de kristna grekiska skrifterna och är en form av det grekiska verbet ”fresta”, ”pröva”. (Mt 4:3) Andra former av det verbet används om sådant Satan gör. Det finns exempel på det i 1Kor 7:5 och Upp 2:10.

alla våra svårigheter: Ordagrant ”all vår nöd”. Det här ordet kan också återges med ”tider (perioder) av nöd”. (2Kor 6:4; 12:10) Så Paulus kan ha syftat på situationer då han och hans medarbetare saknade grundläggande saker i livet.

ger det oss nya krafter: Ordagrant ”lever vi”. Det grekiska ord som betyder ”leva” används här bildligt i betydelsen att leva upp och vara glad, upplyft och utan oro.

ber vi med största innerlighet: Se studienot till Apg 4:31.

bett denna innerliga bön: Eller ”framburit denna ödmjuka bön”. Det grekiska verbet dẹomai avser att be innerligt eller intensivt och med starka känslor. Det besläktade substantivet dẹēsis, som oftast återges med ”innerlig bön”, har beskrivits som en ”ödmjuk och innerlig vädjan”. I de kristna grekiska skrifterna används detta substantiv endast om böner riktade till Gud. ”Med förtvivlade rop och tårar” frambar Jesus ”innerliga böner och vädjanden till den som kunde rädda honom från döden”. (Heb 5:7) Uttrycket ”innerliga böner” står i plural, och det visar att Jesus bad till Jehova mer än en gång. I till exempel Getsemane bad Jesus flera innerliga böner. (Mt 26:36–44; Lu 22:32)

under vår Herre Jesus närvaro: Se studienot till 1Th 2:19.

närvaro: Paulus nämner Kristus närvaro sex gånger i sina två brev till thessalonikerna, och det här är första gången. (Se Ordförklaringar under ”Närvaro”; se också ”Introduktion till 1 Thessalonikerna”.) Paulus ser fram emot Jesus närvaro, och han blir glad av att tänka på att hans medtroende då kommer att bli belönade. Senare i brevet ber han att de ska vara ”rena och heliga inför vår Gud och Far under vår Herre Jesus närvaro med alla sina heliga”. (1Th 3:13; se studienot till 1Kor 15:23.)

Media