Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Nya världens översättning av Bibeln (Studiebibeln)

Introduktion till 1 Thessalonikerna

  • Skribent: Paulus

  • Platsen där den skrevs: Korinth

  • Fullbordad: ca 50 v.t.

Intressanta fakta:

  • Första Thessalonikerna är antagligen det första av aposteln Paulus brev som blev en del av Bibelns kanon. Av alla böcker i de kristna grekiska skrifterna är det förmodligen bara Matteusevangeliet som skrevs före 1 Thessalonikerbrevet.

  • Paulus bildade en kristen församling i Thessalonike när han besökte staden omkring 50 v.t. under sin andra missionsresa. (Apg 17:1–4) Nästan ända från början fick församlingen möta förföljelse. (1Th 1:6; 2:14; 3:3–5) Upploppen i staden var så våldsamma att bröderna skickade i väg Paulus och hans medarbetare Silas till Berea om natten, av hänsyn till församlingens och de två männens säkerhet. (Apg 17:5–10) Sedan försökte Paulus två gånger besöka Thessalonike, men han skriver: ”Satan lade hinder i vägen för oss.” (1Th 2:18) Han skickade då dit Timoteus för att trösta och styrka de kristna i Thessalonike. När Timoteus kom tillbaka med en positiv rapport skrev Paulus ett brev till de kristna där för att berömma och uppmuntra dem samt ge dem vägledning i vissa frågor. (Apg 18:1, 5; 1Th 3:1–3, 6; 4:1, 2)

  • Det verkar som att vännerna i Thessalonike, som blev förföljda, var särskilt intresserade av Kristus återkomst, hans närvaro och Jehovas dag. Paulus tog upp de här ämnena flera gånger. Han nämner Kristus närvaro sex gånger (1Th 2:19; 3:13; 4:15; 5:23; 2Th 2:1, 8), medan han bara nämner den en gång i sina andra inspirerade brev (1Kor 15:23). Och det är bara i sina brev till thessalonikerna som han nämner ”Jehovas dag”. (1Th 5:2; 2Th 2:2)

  • Paulus lägger stor vikt vid bön. Han och hans medarbetare bad alltid för de kristna i Thessalonike (1Th 1:2; 2:13), och han uppmanade dem: ”Be ständigt. Tacka Gud för allt” (1Th 5:17, 18), och: ”Bröder, fortsätt be för oss” (1Th 5:25).

  • Paulus berömde också de kristna i Thessalonike för deras starka tro, kärlek och hopp. Han uppmanade dem att fortsätta arbeta på de här egenskaperna. (1Th 1:3, 8; 3:10, 12; 5:8)

  • Första Thessalonikerbrevet nämns vid namn i många av de äldsta förteckningarna över de inspirerade skrifterna, bland annat i det muratoriska fragmentet. Det är många tidiga skribenter som antingen citerar från eller hänvisar till brevet, bland annat Irenaeus (100-talet v.t.) nämner det vid namn. Den papyruskodex som är känd som P46 (som man menar är från omkring år 200 v.t.) innehåller delar av 1 Thessalonikerna. Och en papyrus från 200-talet (P30) innehåller fragment av det här brevet.