Första Samuelsboken 12:1–25

12  Samuel sa sedan till israeliterna: ”Jag har gjort* allt som ni har bett mig om, och jag har tillsatt en kung över er.+  Här är kungen som ska leda* er!+ Jag har blivit gammal och grå, och mina söner är hos er.+ Jag har varit er ledare ända från min ungdom.+  Och här är jag. Vittna mot mig inför Jehova och hans smorde:+ Vems tjur eller åsna har jag tagit?+ Vem har jag bedragit eller förtryckt? Från vem har jag tagit emot en muta för att se åt ett annat håll?+ I så fall ska jag gottgöra det.”+  De svarade: ”Du har inte bedragit oss eller förtryckt oss eller tagit emot någon muta.”  Då sa han till dem: ”Jehova är i dag ett vittne, och hans smorde är ett vittne, om att ni inte har något att anklaga mig för.”* Då sa de: ”Han är vittne.”  Och Samuel sa till folket: ”Jehova är vittne, han som använde Mose och Aron och som förde era förfäder ut ur Egypten.+  Ställ upp er här, så ska jag döma er inför Jehova och påminna er om allt det goda som Jehova har gjort för er och era förfäder.  När Jakob hade kommit till Egypten+ vädjade era förfäder till Jehova om hjälp.+ Då sände Jehova Mose+ och Aron, som förde era förfäder ut ur Egypten och lät dem bo på den här platsen.+  Men de glömde Jehova, sin Gud, och då utlämnade han dem+ till Sisẹra,+ Hasors befälhavare, och till filistéerna+ och till Moabs kung,+ och de stred mot dem. 10  Och de vädjade till Jehova om hjälp+ och sa: ’Vi har syndat,+ för vi har övergett Jehova och tillbett baalsgudarna+ och ạshtoretbilderna.+ Rädda oss från våra fiender så att vi kan tjäna dig.’ 11  Då sände Jehova Jerubbạal,+ Bedan, Jefta+ och Samuel+ och räddade er från fienderna som omgav er, så att ni kunde bo i trygghet.+ 12  När ni såg att Nahas,+ ammoniternas kung, drog upp mot er sa ni till mig: ’Vi vill ha en kung!’+ Och det sa ni trots att Jehova, er Gud, är er kung.+ 13  Här har ni kungen som ni ville ha och som ni har bett om. Nu har Jehova utsett en kung åt er.+ 14  Om ni respekterar Jehova,+ tjänar honom+ och lyder honom+ och inte bryter mot Jehovas befallningar, och om både ni och den kung som regerar över er följer Jehova, er Gud, så ska det gå er väl. 15  Men om ni inte lyder Jehova och vägrar följa Jehovas befallning kommer Jehova att vända sig emot er och era fäder.+ 16  Ställ er här och se det storslagna som Jehova gör inför er. 17  Är det inte mitt i veteskörden? Jag ska ropa till Jehova att han ska låta det åska och regna. Då ska ni förstå att ni gjorde något ont i Jehovas ögon när ni begärde att få en kung.”+ 18  Sedan ropade Samuel till Jehova, och Jehova gjorde så att det åskade och regnade den dagen. Och folket blev mycket rädda för Jehova och för Samuel. 19  Och hela folket sa till Samuel: ”Be till Jehova, din Gud, för dina tjänare.+ Vi vill ju inte dö för att vi har lagt ytterligare en synd till alla andra och begärt en kung.” 20  Då sa Samuel till folket: ”Var inte rädda. Det är sant att ni har gjort allt det här onda. Men sluta bara inte följa Jehova,+ utan tjäna Jehova av hela ert hjärta.+ 21  Börja inte följa tomma avgudar,*+ som inte kan hjälpa er+ eller befria er, för de är bara tomhet.* 22  För sitt stora namns skull+ kommer Jehova inte att överge sitt folk.+ Jehova har ju själv bestämt att ni ska vara hans folk.+ 23  Det är otänkbart för mig att sluta be för er, det skulle vara en synd mot Jehova. Och jag ska fortsätta undervisa er om den rätta och goda vägen. 24  Ha bara djup respekt för Jehova+ och tjäna honom troget* av hela ert hjärta, och tänk på allt fantastiskt han har gjort för er.+ 25  Men om ni envisas med att göra det som är ont ska både ni och er kung+ gå under.”+

Fotnoter

Ordagrant ”lyssnat till er röst i fråga om”.
Ordagrant ”vandrar inför”.
Ordagrant ”inte har hittat något i min hand”.
Eller ”overkligheter”.
Eller ”overkligheter”.
Eller ”i sanning”.

Studienoter

Media