Första Moseboken 5:1–32

5  Det här är boken med den historiska berättelsen om Adam. Den dag då Gud skapade Adam gjorde han honom lik sig själv.+  Han skapade dem till man och kvinna.+ Den dag de skapades+ välsignade han dem och kallade dem människor.*  När Adam var 130 år fick han en son som liknade honom, som var hans avbild. Han gav honom namnet Set.+  Efter att Adam hade blivit far till Set levde han ytterligare 800 år och fick söner och döttrar.  Adam levde alltså i 930 år, och sedan dog han.+  När Set var 105 år blev han far till Enos.+  Efter att Set hade blivit far till Enos levde han ytterligare 807 år och fick söner och döttrar.  Set levde alltså i 912 år, och sedan dog han.  När Enos var 90 år blev han far till Kenan. 10  Efter att Enos hade blivit far till Kenan levde han ytterligare 815 år och fick söner och döttrar. 11  Enos levde alltså i 905 år, och sedan dog han. 12  När Kenan var 70 år blev han far till Mahalạlel.+ 13  Efter att Kenan hade blivit far till Mahalạlel levde han ytterligare 840 år och fick söner och döttrar. 14  Kenan levde alltså i 910 år, och sedan dog han. 15  När Mahalạlel var 65 år blev han far till Jared.+ 16  Efter att Mahalạlel hade blivit far till Jared levde han ytterligare 830 år och fick söner och döttrar. 17  Mahalạlel levde alltså i 895 år, och sedan dog han. 18  När Jared var 162 år blev han far till Enok.+ 19  Efter att Jared hade blivit far till Enok levde han ytterligare 800 år och fick söner och döttrar. 20  Jared levde alltså i 962 år, och sedan dog han. 21  När Enok var 65 år blev han far till Metụsela.+ 22  Efter att Enok hade blivit far till Metụsela fortsatte han vandra med den sanne Guden* i 300 år, och han fick söner och döttrar. 23  Enok levde alltså i 365 år. 24  Enok vandrade troget med den sanne Guden.+ Sedan fanns han inte mer, för Gud tog bort honom.+ 25  När Metụsela var 187 år blev han far till Lemek.+ 26  Efter att Metụsela hade blivit far till Lemek levde han ytterligare 782 år och fick söner och döttrar. 27  Metụsela levde alltså i 969 år, och sedan dog han. 28  När Lemek var 182 år fick han en son. 29  Han gav honom namnet Noa*+ och sa: ”Han ska ge oss lättnad* från vårt arbete och vårt hårda slit med den mark som Jehova har förbannat.”+ 30  Efter att Lemek hade blivit far till Noa levde han ytterligare 595 år och fick söner och döttrar. 31  Lemek levde alltså i 777 år, och sedan dog han. 32  Efter att Noa hade levt i 500 år blev han far till Sem,+ Ham+ och Jafet.+

Fotnoter

Eller ”Adam”, ”mänsklighet”.
Se Ordförklaringar under ”Den sanne Guden”.
Betyder troligen ”vila”, ”tröst”.
Eller ”tröst”.

Studienoter

Media