Första Moseboken 4:1–26

4  Adam låg med sin hustru Eva, och hon blev med barn.+ När hon födde Kain+ sa hon: ”Jag har fått* en pojke med Jehovas hjälp.”  Senare fick hon en son till, Abel,+ Kains bror. Abel blev herde, och Kain blev jordbrukare.  Efter en tid tog Kain en del av markens skörd och offrade den åt Jehova.  Men Abel tog några av de förstfödda lammen i sin hjord+ och offrade dem tillsammans med deras fett. Jehova godkände* Abel och hans offergåva,+  men han godkände inte Kain och hans offergåva. Då blev Kain utom sig av ilska och besvikelse.*  Jehova sa till Kain: ”Varför är du så arg och besviken?  Är det inte så att om du ändrar dig och gör det som är rätt, så kommer jag att godkänna* dig? Men om du inte ändrar dig och inte gör det som är rätt, ligger synden på lur vid dörren. Den vill ta makten över dig, men kommer du att få övertaget över den?”  Sedan sa Kain till sin bror Abel: ”Följ med ut på fälten.” Och när de var där ute överföll Kain sin bror Abel och dödade honom.+  Senare sa Jehova till Kain: ”Var är din bror Abel?” Han sa: ”Jag vet inte. Ska jag hålla reda på min bror?” 10  Då sa Gud: ”Vad har du gjort? Lyssna! Din brors blod ropar till mig från marken.+ 11  Och nu ska du vara fördömd och förvisad från marken som har öppnat sin mun för att dricka din brors blod, det som du har utgjutit.+ 12  När du odlar marken ska den inte ge dig någon avkastning.* Rastlös och rotlös ska du bli på jorden.” 13  Då sa Kain till Jehova: ”Straffet för min synd är för tungt att bära, 14  för i dag driver du bort mig från det här landet,* och jag kommer att vara dold för ditt ansikte. Jag kommer att vara rastlös och rotlös på jorden, och den som träffar på mig kommer säkert att döda mig.” 15  Därför sa Jehova till honom: ”Den som dödar Kain ska drabbas av hämnd sju gånger.” Och Jehova satte ett tecken* för Kain så att ingen som träffade på honom skulle slå ihjäl honom. 16  Sedan gick Kain bort från Jehova och bosatte sig i landet Nod,* öster om Eden.+ 17  Senare låg Kain med sin hustru,+ och hon blev med barn och födde Hanok. Sedan byggde han en stad och kallade den Hanok efter sin son. 18  Längre fram blev Hanok far till Irad. Och Irad blev far till Mehụjael, och Mehụjael blev far till Metụsael, och Metụsael blev far till Lemek. 19  Lemek tog sig två hustrur. Den första hette Ada, och den andra hette Zilla. 20  Ada födde Jabal. Han var den förste som bodde i tält och födde upp boskap. 21  Hans bror hette Jubal. Han var först med att spela lyra och flöjt.* 22  Zilla födde också en son, Tubal-Kain, som smidde alla slags verktyg av koppar och järn. Och Tubal-Kains syster hette Naạma. 23  Sedan diktade Lemek dessa ord till sina hustrur Ada och Zilla: ”Lyssna till min röst, Lemeks hustrur,hör mina ord: En man har jag dödat för ett sår,ja en ung man för ett slag. 24  Om Kain blir hämnad 7 gånger+ska Lemek bli hämnad 77 gånger.” 25  Adam låg med sin hustru igen, och hon födde en son. Han fick heta Set,*+ för, som hon sa: ”Gud har gett mig* en annan son* i stället för Abel, eftersom Kain dödade honom.”+ 26  Även Set fick en son, och han fick heta Enos.+ På den tiden började man anropa Jehovas namn.

Fotnoter

Eller ”frambringat”. Kain betyder ”något som har frambringats”.
Eller ”såg med välvilja på”.
Ordagrant ”och hans ansikte föll”.
Eller ”upphöja”.
Ordagrant ”sin kraft”.
Ordagrant ”från jordens ansikte”.
Möjligen ett påbud som skulle utgöra en varning för andra.
Eller ”Exillandet”, ”Flyktingskapets land”.
Eller ”pipa”.
Betyder ”satt”, ”insatt”.
Eller ”insatt åt mig”.
Eller ”avkomling”.

Studienoter

Media