Första Moseboken 10:1–32

10  Det här är den historiska berättelsen om Noas söner, Sem,+ Ham och Jafet. De fick söner efter översvämningen.*+  Jafets söner var Gomer,+ Magog,+ Madaj, Javan, Tubal,+ Mesek+ och Tiras.+  Gomers söner var Ạskenas,+ Rifat och Togạrma.+  Javans söner var Elịsah,+ Tarsis,+ Kittim+ och Dọdanim.  De blev stamfäder till dem som bosatte sig på öarna,* språk för språk, släkt för släkt och folk för folk.  Hams söner var Kush, Mịsrajim,+ Put+ och Kanaan.+  Kushs söner var Seba,+ Havịla, Sabta, Raẹma+ och Sabtẹka. Raẹmas söner var Saba och Dedan.  Kush blev även far till Nimrod, som var den förste härskaren på jorden.  Han var en väldig jägare* som trotsade Jehova. Det är därför man ibland jämför andra med honom och säger: ”Han är som Nimrod, en väldig jägare som trotsar Jehova.” 10  De första städerna i hans rike var Babel,+ Erek,+ Akkad och Kalne i Shinars land.+ 11  Från det landet drog han in i Assyrien+ och byggde Nineve,+ Rẹhobot-Ir, Kalach 12  och Resen mellan Nineve och Kalach. Detta är den stora staden.* 13  Mịsrajim blev far till Ludim,+ Ạnamim, Lẹhabim, Nạftuhim,+ 14  Pạtrusim,+ Kạsluhim (som filistéerna+ härstammar från) och Kạftorim.+ 15  Kanaan blev far till Sidon,+ den förstfödde, och till Het.+ 16  Kanaan blev stamfar till jebuséerna,+ amoréerna,+ girgaséerna, 17  hivéerna,+ arkéerna, sinéerna, 18  arvadéerna,+ semaréerna och hamatéerna.+ Sedan spred kanaanéernas släkter ut sig. 19  Kanaanéernas område sträckte sig från Sidon ända till Gerar,+ nära Gaza,+ och vidare till Sodom, Gomorra,+ Adma och Sẹbojim,+ nära Lasha. 20  Detta var Hams söner, släkt för släkt, språk för språk, land för land och folk för folk. 21  Sem fick också barn. Han var bror till Jafet, den äldste,* och blev stamfar till Ebers+ avkomlingar. 22  Sems söner var Elam,+ Assur,+ Arpạksad,+ Lud och Aram.+ 23  Arams söner var Us, Hul, Geter och Mas. 24  Arpạksad blev far till Shela,+ och Shela blev far till Eber. 25  Eber fick två söner. Den ene hette Peleg,*+ för i hans dagar delades jordens befolkning upp,* och den andre hette Joktan.+ 26  Joktan blev far till Ạlmodad, Selef, Hasarmạvet, Jera,+ 27  Hạdoram, Usal, Dikla, 28  Obal, Abịmael, Saba, 29  Ofir,+ Havịla och Jobab. Det här var Joktans söner. 30  Det område där de bodde sträckte sig från Mesa ända till Sefar, Österns bergsområde. 31  Detta var Sems söner, släkt för släkt, språk för språk, land för land och folk för folk.+ 32  Det här var Noas söners släkter enligt deras släktlinjer och efter deras folk. Från dem spreds folken ut över jorden efter översvämningen.+

Fotnoter

Eller ”floden”.
Eller ”i kustområdena”.
Eller ”krigare”.
Eller möjligen ”Dessa utgör den stora staden”.
Eller möjligen ”var Jafets äldre bror”.
Betyder ”delning”.
Ordagrant ”delades jorden upp”.

Studienoter

Media