Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Nya världens översättning av Bibeln (Studiebibeln)

Översikt

 • 1

  • Himlen och jorden skapas (1, 2)

  • Sex skapelsedagar (3–31)

   • Dag 1: ljus, dag och natt (3–5)

   • Dag 2: himlen (6–8)

   • Dag 3: land och växtlighet (9–13)

   • Dag 4: ljuskällor på himlen (14–19)

   • Dag 5: fiskar och fåglar (20–23)

   • Dag 6: landdjur och människor (24–31)

 • 2

  • Gud vilar på den sjunde dagen (1–3)

  • Jehova Gud, skaparen av himmel och jord (4)

  • Mannen och kvinnan i Edens trädgård (5–25)

   • Människan formas av jord (7)

   • Det förbjudna trädet (15–17)

   • Kvinnan skapas (18–25)

 • 3

  • Syndens ursprung (1–3)

   • Den första lögnen (4, 5)

  • Jehovas dom över syndarna (14–24)

   • Kvinnans avkomma förutsägs (15)

   • Människorna kastas ut från Eden (23, 24)

 • 4

 • 5

  • Från Adam till Noa (1–32)

   • Adam fick söner och döttrar (4)

   • Enok vandrade med Gud (21–24)

 • 6

  • Guds änglasöner tar sig hustrur på jorden (1–3)

  • Jättar föds (4)

  • Människans ondska sårar Jehova (5–8)

  • Noa får uppdraget att bygga en ark (9–16)

  • Gud tillkännager den stora översvämningen (17–22)

 • 7

 • 8

 • 9

  • Anvisningar till människorna (1–7)

   • Lagen om blodet (4–6)

  • Regnbågsförbundet (8–17)

  • Profetior om Noas avkomlingar (18–29)

 • 10

 • 11

  • Babels torn (1–4)

  • Jehova ger människorna olika språk (5–9)

  • Från Sem till Abram (10–32)

   • Teras släkt (27)

   • Abram lämnar Ur (31)

 • 12

  • Abram kommer fram till Kanaan (1–9)

   • Guds löfte till Abram (7)

  • Abram och Saraj i Egypten (10–20)

 • 13

  • Abram återvänder till Kanaan (1–4)

  • Abram och Lot delar på sig (5–13)

  • Gud upprepar sitt löfte till Abram (14–18)

 • 14

  • Abram befriar Lot (1–16)

  • Melkisedek välsignar Abram (17–24)

 • 15

  • Guds förbund med Abram (1–21)

   • 400 år av förtryck förutsägs (13)

   • Gud upprepar sitt löfte till Abram (18–21)

 • 16

 • 17

  • Abraham ska bli far till många nationer (1–8)

   • Abram får namnet Abraham (5)

  • Omskärelseförbundet (9–14)

  • Saraj får namnet Sara (15–17)

  • Löfte om en son, Isak (18–27)

 • 18

  • Tre änglar besöker Abraham (1–8)

  • Sara får löfte om en son, hon skrattar (9–15)

  • Abraham vädjar för Sodom (16–33)

 • 19

  • Lot får besök av änglar (1–11)

  • Lot och hans familj uppmanas att fly (12–22)

  • Sodom och Gomorra utplånas (23–29)

   • Lots hustru blir en saltstod (26)

  • Lot och hans döttrar (30–38)

   • Moabiternas och ammoniternas ursprung (37, 38)

 • 20

  • Abimelek lämnar tillbaka Sara (1–18)

 • 21

  • Isak föds (1–7)

  • Ismael hånar Isak (8, 9)

  • Hagar och Ismael sänds i väg (10–21)

  • Abrahams förbund med Abimelek (22–34)

 • 22

  • Abraham tillsagd att offra Isak (1–19)

   • Välsignelse genom Abrahams avkomma (15–18)

  • Rebeckas släkt (20–24)

 • 23

  • Sara dör, gravplats köps (1–20)

 • 24

  • Hustru söks åt Isak (1–58)

  • Rebecka och Isak möts (59–67)

 • 25

  • Abraham gifter om sig (1–6)

  • Abraham dör (7–11)

  • Ismaels söner (12–18)

  • Jakob och Esau föds (19–26)

  • Esau säljer sin förstfödslorätt (27–34)

 • 26

  • Isak och Rebecka i Gerar (1–11)

   • Guds löfte bekräftas för Isak (3–5)

  • Konflikter om brunnar (12–25)

  • Isaks förbund med Abimelek (26–33)

  • Esaus två hettitiska hustrur (34, 35)

 • 27

  • Jakob får Isaks välsignelse (1–29)

  • Esau försöker få en välsignelse men visar ingen ånger (30–40)

  • Esaus hat mot Jakob (41–46)

 • 28

  • Isak sänder Jakob till Paddan-Aram (1–9)

  • Jakobs dröm vid Betel (10–22)

   • Guds löfte blir bekräftat för Jakob (13–15)

 • 29

  • Jakob träffar Rakel (1–14)

  • Jakob blir förälskad i Rakel (15–20)

  • Jakob gifter sig med Lea och Rakel (21–29)

  • Jakobs fyra söner med Lea: Ruben, Simeon, Levi och Juda (30–35)

 • 30

  • Bilha får sönerna Dan och Naftali (1–8)

  • Silpa får sönerna Gad och Aser (9–13)

  • Lea får sönerna Isaskar och Sebulon (14–21)

  • Rakel får sonen Josef (22–24)

  • Jakobs hjordar växer (25–43)

 • 31

  • Jakob lämnar Kanaan i hemlighet (1–18)

  • Laban hinner i kapp Jakob (19–35)

  • Jakobs förbund med Laban (36–55)

 • 32

  • Änglar möter Jakob (1, 2)

  • Jakob förbereder sig för att träffa Esau (3–23)

  • Jakob brottas med en ängel (24–32)

   • Jakob får namnet Israel (28)

 • 33

 • 34

 • 35

  • Jakob gör sig av med utländska gudar (1–4)

  • Jakob återvänder till Betel (5–15)

  • Benjamin föds, Rakel dör (16–20)

  • Israels 12 söner (21–26)

  • Isak dör (27–29)

 • 36

  • Esaus avkomlingar (1–30)

  • Edoms kungar och schejker (31–43)

 • 37

  • Josefs drömmar (1–11)

  • Josef och hans avundsjuka bröder (12–24)

  • Josef säljs som slav (25–36)

 • 38

 • 39

  • Josef i Potifars hus (1–6)

  • Josef vägrar ligga med Potifars hustru (7–20)

  • Josef hamnar i fängelse (21–23)

 • 40

  • Josef tyder drömmar i fängelset (1–19)

   • ”Är det inte Gud som tyder drömmar?” (8)

  • Faraos födelsedagsfest (20–23)

 • 41

  • Josef tyder faraos drömmar (1–36)

  • Josef får en upphöjd ställning (37–46a)

  • Josef förvaltar Egyptens livsmedel (46b–57)

 • 42

  • Josefs bröder reser till Egypten (1–4)

  • Josef träffar sina bröder och prövar dem (5–25)

  • Bröderna återvänder hem till Jakob (26–38)

 • 43

  • Josefs bröder tar med sig Benjamin till Egypten (1–14)

  • Josef träffar sina bröder igen (15–23)

  • Josef har festmåltid med sina bröder (24–34)

 • 44

  • Josefs silverbägare i Benjamins säck (1–17)

  • Juda vädjar för Benjamins skull (18–34)

 • 45

  • Josef avslöjar vem han är (1–15)

  • Josefs bröder hämtar Jakob (16–28)

 • 46

  • Jakob och hans familj flyttar till Egypten (1–7)

  • Namnen på dem som flyttade till Egypten (8–27)

  • Josef träffar Jakob i Gosen (28–34)

 • 47

  • Jakob får träffa farao (1–12)

  • Josef förvaltar landets tillgångar (13–26)

  • Israeliterna bosätter sig i Gosen (27–31)

 • 48

  • Jakob välsignar Josefs två söner (1–12)

  • Efraim får en större välsignelse (13–22)

 • 49

  • Jakobs profetia på dödsbädden (1–28)

   • Silo ska komma från Juda (10)

  • Jakob ger instruktioner om sin begravning (29–32)

  • Jakob dör (33)

 • 50

  • Josef begraver Jakob i Kanaan (1–14)

  • Josef försäkrar att han förlåter (15–21)

  • Josefs sista tid och hans död (22–26)

   • Josef ger instruktioner om sina kvarlevor (25)