Första Kungaboken 7:1–51

7  Salomo byggde sitt palats,+ och det tog 13 år för honom att färdigställa det.+  Och han byggde Libanonskogshuset,+ 100 alnar* långt, 50 alnar brett och 30 alnar högt. Det vilade på fyra rader pelare av cederträ med cederbjälkar+ ovanpå pelarna.  Ovanför bärbjälkarna som låg på pelarna var huset panelat med cederträ. Det fanns 45 sådana,* 15 i varje rad.  Huset hade tre rader fönster med karmar, och fönstren satt mitt emot varandra i tre plan.  Alla ingångar och dörrposter hade karmar med räta vinklar,* precis som insidan av fönstren som satt mitt emot varandra i tre plan.  Han byggde också Pelarhallen.* Den var 50 alnar lång och 30 alnar bred, och framför den fanns en förhall med pelare och tak.  Han byggde även Tronhallen,*+ som också kallades Domshallen,+ där han skulle döma. Den panelades med cederträ från golv till tak.  Palatset där han själv skulle bo låg på den andra förgården+ och var avskilt från Hallen* men byggt i samma stil. Salomo byggde också ett hus i samma stil som Hallen åt faraos dotter, som han hade gift sig med.+  Allt var uppfört av dyrbara stenblock,+ huggna efter mått och tillsågade med stensågar både på insidan och utsidan, från grunden upp till krönlisten. Det var samma sak med allt utanför, ända bort till den stora förgården.+ 10  Och grunden var lagd med stora, dyrbara stenblock, varav några var på tio alnar och andra var på åtta alnar. 11  Ovanpå dem var det dyrbara stenblock, huggna efter mått, och även cederträ. 12  Runt den stora förgården var det en mur av tre rader huggen sten och en rad cederbjälkar, precis som runt den inre förgården+ till Jehovas hus och dess förhall.+ 13  Kung Salomo sände bud efter Hiram+ och hämtade honom från Tyros. 14  Han var son till en änka av Nạftalis stam, och hans far var en tyrisk kopparsmed.+ Han var mycket begåvad och kunnig+ och hade erfarenhet av allt slags arbete i koppar.* Hiram kom till kung Salomo och utförde det arbete som han ville ha gjort. 15  Hiram göt de två kopparpelarna.+ Varje pelare var 18 alnar hög, och omkretsen på var och en av pelarna motsvarade ett mätsnöre på 12 alnar.*+ 16  Och han gjorde två kapitäl som göts i koppar och som skulle sitta högst upp på pelarna. Varje kapitäl var fem alnar högt. 17  Runt om kapitälen på pelarna hängde ett nätverk av flätade kedjor,+ sju på det ena kapitälet och sju på det andra. 18  Och han gjorde granatäpplen i två rader till nätverken som omgav kapitälen på pelarna. Han gjorde likadant med båda kapitälen. 19  Kapitälen ovanpå pelarna vid förhallen var i form av liljor, fyra alnar höga. 20  Kapitälen satt på de båda pelarna, och där de började bukta ut hängde nätverken. Det var 200 granatäpplen i rader runt varje kapitäl.+ 21  Han reste pelarna vid förhallen till templet.*+ Han reste den högra* pelaren och gav den namnet Jakin,* och sedan reste han den vänstra* pelaren och gav den namnet Boas.*+ 22  Den översta delen av pelarna var formad som en lilja. Och arbetet med pelarna blev klart. 23  Sedan gjorde han havet* i gjuten metall.+ Det var cirkelrunt och mätte 10 alnar från den ena kanten till den andra, och det var 5 alnar högt. Det krävdes ett mätsnöre på 30 alnar för att nå runt det.*+ 24  Och ett ornament av frukter*+ löpte under kanten hela vägen runt havet, tio på varje aln. De två raderna med frukter hade gjutits in i samma stycke som havet. 25  Det stod på 12 tjurar.+ Tre var vända mot norr, tre mot väster, tre mot söder och tre mot öster. Havet vilade ovanpå dem, och alla tjurar var placerade med bakdelen in mot mitten. 26  Havets tjocklek var en handsbredd,* och kanten var som kanten på en bägare, som en utslagen lilja. Det brukade innehålla 2 000 bat* vatten. 27  Sedan gjorde han de tio vagnarna*+ av koppar. Varje vagn var fyra alnar lång, fyra alnar bred och tre alnar hög. 28  Så här var vagnarna konstruerade: De hade paneler på sidorna, och panelerna satt i ett ramverk. 29  Och panelerna i ramverket var dekorerade med lejon,+ tjurar och keruber,+ och ramverket hade samma dekor. Ovanför och nedanför lejonen och tjurarna var det girlanger i relief. 30  Varje vagn hade fyra kopparhjul och kopparaxlar som var fästa vid vagnens fyra hörnreglar. Karet vilade på bärarmar, som hade gjutits med ett girlangmönster på sidorna. 31  Karets öppning omgavs av en ram, och karet utvidgades en aln uppåt. Ramen var rund, och tillsammans med stöden blev höjden en och en halv aln. Ramen hade ornament som satt på fyrkantiga paneler, inte runda. 32  De fyra hjulen satt under panelerna, och hållarna till hjulen var fästa på vagnen. Varje hjul var en och en halv aln högt. 33  Och hjulen var gjorda precis som hjulen på stridsvagnar. Deras hållare, fälgar, ekrar och nav var i gjuten metall. 34  Varje vagn hade fyra stöd som satt i hörnen. Stöden var gjutna i samma stycke som* vagnen. 35  Högst upp på vagnen satt en ringformad ram, en halv aln hög. Och dess hållare och paneler var gjutna i ett stycke med* den. 36  På hållarna och panelerna graverade han keruber, lejon och palmer, alltefter vad utrymmet tillät, och girlanger runt omkring.+ 37  Det var så han gjorde de tio vagnarna.+ De göts alla på samma sätt,+ med samma mått och form. 38  Han tillverkade tio kopparkar.+ Varje kar rymde 40 bat* och var fyra alnar.* Alla tio vagnar hade var sitt kar. 39  Han ställde fem vagnar på högra sidan om huset och fem på vänstra sidan om huset. Sedan ställde han havet på högra sidan om huset, åt sydost.+ 40  Hiram+ gjorde också karen, skovlarna+ och skålarna.+ Han slutförde allt arbete som kung Salomo hade bett honom göra i Jehovas hus:+ 41  de två pelarna+ och de rundade kapitälen ovanpå dem, de båda näten av flätade kedjor+ som omgav de rundade kapitälen ovanpå pelarna 42  och de 400 granatäpplena+ till de båda näten – två rader granatäpplen till varje nät som omgav de båda rundade kapitälen ovanpå pelarna – 43  de tio vagnarna+ och de tio karen+ till vagnarna, 44  havet+ och de 12 tjurarna under havet 45  och hinkarna, skovlarna och skålarna och alla redskapen. Allt detta gjorde Hiram av polerad koppar åt kung Salomo till Jehovas hus. 46  Kungen göt dem i lerformar på Jordanslätten,* mellan Sukkot och Sạretan. 47  På grund av den stora mängden redskap avstod Salomo från att väga dem. Vikten på all koppar blev aldrig fastställd.+ 48  Salomo gjorde alla föremålen till Jehovas hus: altaret+ av guld, bordet+ av guld som skådebrödet låg på, 49  lampställen+ av rent guld, fem till höger och fem till vänster framför det innersta rummet, blommorna,+ lamporna och veksaxarna* av guld,+ 50  karen, ljussläckarna,+ skålarna, bägarna+ och fyrfaten+ av rent guld och tapphålen av guld till dörrarna till det inre huset,+ det vill säga det allra heligaste, och till dörrarna till det heliga.*+ 51  Kung Salomo fullbordade allt arbete som han skulle göra på Jehovas hus. Sedan förde han in det som hans far David hade helgat,*+ och han lade silvret, guldet och föremålen i skattkamrarna i Jehovas hus.+

Fotnoter

En aln motsvarade 44,5 cm. Se Tillägg B14.
Syftar möjligen på bärbjälkarna.
Eller ”rektangulära karmar”, ”karmar som var fyrsidiga”.
Eller ”Pelarförhallen”.
Eller ”Tronförhallen”.
Ordagrant ”Hallens hus”. ”Hallen” syftar förmodligen på Tronhallen.
Eller ”brons”. Gäller alla förekomster i kapitlet.
Eller ”var och en av pelarna hade en omkrets på 12 alnar”.
Betyder ”må han [Jehova] lägga en fast grund”.
Betyder möjligen ”i styrka”.
Eller ”norra”.
Eller ”södra”.
Syftar här på det heliga.
Eller ”bassängen”.
Eller ”Det var 30 alnar i omkrets”.
Eller ”kurbitsar”.
Ca 7,4 cm. Se Tillägg B14.
44 000 l. En bat motsvarade 22 l. Se Tillägg B14.
Eller ”karvagnarna”, ”vagnarna för vattnet”.
Eller ”som en del av”.
Eller ”som en del av”.
Dvs. 880 l.
Eller ”fyra alnar i diameter”.
Dvs. den nedre delen av Jordandalen.
Ordagrant ”templets hus”.
Eller ”satt åt sidan”.

Studienoter

Media