Första Kungaboken 6:1–38

6  Under det 480:e året efter att israeliterna* hade dragit ut ur Egypten,+ under Salomos fjärde år som kung över Israel, i månaden siv*+ (som är den andra månaden), började Salomo bygga Jehovas hus.*+  Huset* som han byggde åt Jehova var 60 alnar* långt, 20 alnar brett och 30 alnar högt.+  Förhallen+ framför det heliga* var lika bred som huset, 20 alnar. Den gick ut tio alnar framför huset.  På huset gjorde han fönster med avfasade* nischer.+  Dessutom uppförde han en ytterbyggnad mot husets väggar. Den löpte längs väggarna till huset, alltså det heliga* och det innersta rummet,+ och i den gjorde han sidokamrar.+  Sidokamrarna på första planet var fem alnar breda, på andra planet var de sex alnar breda och på tredje planet sju alnar breda. Han lät nämligen göra avsatser runt huset för att slippa göra ingrepp i husets väggar.+  Huset byggdes med färdighuggen sten från stenbrottet,+ så varken hammare, yxor eller några andra järnverktyg hördes i huset när man byggde det.  Ingången till sidokamrarna på första planet låg på husets södra* sida,+ och en spiraltrappa ledde till andra planet och vidare upp till det tredje.  Salomo fortsatte att bygga och färdigställa huset,+ och han täckte det med cederbjälkar och rader av cederbrädor.+ 10  Han byggde sidokamrarna utmed hela huset.+ Varje kammare var fem alnar hög, och med hjälp av cederbjälkar fogades de till huset. 11  Vid den här tiden fick Salomo följande budskap från Jehova: 12  ”När det gäller det hus som du håller på att bygga: Om du vandrar efter mina stadgar och verkställer mina domar och håller alla mina bud och lever i harmoni med dem,+ så ska jag uppfylla mitt löfte som gäller dig och som jag gav din far David,+ 13  och jag ska bo mitt ibland israeliterna,+ och jag ska inte överge mitt folk Israel.”+ 14  Salomo fortsatte arbetet med att färdigställa huset. 15  Han klädde* väggarna invändigt med cederbrädor. Från golvet upp till takbjälkarna klädde han det med trä, och golvet täckte han med brädor av enträ.+ 16  Han mätte 20 alnar från den bakre väggen, och där avskilde han en sektion med cederbrädor från golv till tak och byggde det innersta rummet,+ det allra heligaste.+ 17  Och det heliga,*+ den del av huset som låg framför det, var 40 alnar långt. 18  Och invändigt var huset smyckat med reliefer av frukter*+ och utslagna blommor+ i cederträ. Alltsammans var klätt med cederträ, ingen sten var synlig. 19  Och han gjorde i ordning det innersta rummet+ i huset, så att man kunde ställa Jehovas förbundsark där.+ 20  Det innersta rummet var 20 alnar långt, 20 alnar brett och 20 alnar högt.+ Han klädde det med rent guld, och altaret+ klädde han med cederträ. 21  Salomo klädde huset invändigt med rent guld.+ Och framför det innersta rummet,+ som var klätt med guld, satte han guldkedjor. 22  Han överdrog hela huset med guld, från den ena änden till den andra. Och han förgyllde även hela altaret,+ som stod nära det innersta rummet. 23  Till det innersta rummet tillverkade han två keruber+ av furu,* tio alnar höga.+ 24  Den ena kerubens vingar var fem alnar vardera. Det var alltså tio alnar från vingspets till vingspets. 25  Den andra keruben var också tio alnar. De två keruberna hade samma mått och form. 26  Den ena keruben var tio alnar hög, precis som den andra. 27  Sedan ställde han keruberna+ i det innersta rummet.* Keruberna hade sina vingar utbredda så att den ena kerubens vinge rörde vid den ena väggen och den andra kerubens vinge rörde vid den andra väggen. Mitt i rummet vidrörde keruberna varandra, vinge mot vinge. 28  Och han överdrog keruberna med guld. 29  På alla väggarna i huset, både i det inre och det yttre rummet,* skar han ut reliefer med keruber,+ palmer+ och utslagna blommor.+ 30  Han överdrog golvet i både det inre och det yttre rummet med guld. 31  Och till det innersta rummet tillverkade han dörrar av furu och sidopelare och dörrposter, som en femte del.* 32  De båda dörrarna var av furu, och på dem skar han ut reliefer med keruber, palmer och utslagna blommor. Och han överdrog dem med guld och hamrade ut guldet på keruberna och palmerna. 33  Till det heligas* ingång tillverkade han på samma sätt dörrposter av furu, som hörde till en fjärde del.* 34  Och han tillverkade två dörrar av enträ. Varje dörr bestod av två dörrhalvor som vreds på tappar.+ 35  Han skar ut keruber, palmer och utslagna blommor och överdrog sniderierna med bladguld. 36  Han byggde den inre förgårdsmuren+ av tre rader huggen sten och en rad cederbjälkar.+ 37  Under det fjärde året, i månaden siv,* lade man grunden till Jehovas hus.+ 38  Och under det elfte året, i månaden bul* (som är den åttonde månaden), var huset färdigbyggt enligt planen,+ och alla detaljer var kompletta. Det tog alltså sju år för Salomo att bygga huset.

Fotnoter

Ordagrant ”Israels söner”.
Dvs. det heliga och det allra heligaste.
En aln motsvarade 44,5 cm. Se Tillägg B14.
Ordagrant ”husets tempel”.
Eller ”avsmalnande”.
Ordagrant ”templet”.
Ordagrant ”högra”.
Ordagrant ”byggde”.
Ordagrant ”templet”.
Eller ”kurbitsar”.
Ordagrant ”oljeträ”, möjligen trä från aleppotallen.
Dvs. det allra heligaste.
Ordagrant ”invändigt och utvändigt”.
Eller möjligen ”en femtedel”. Uttrycket kan syfta på dörrkarmens konstruktion eller på dörrarnas storlek.
Ordagrant ”templets”.
Eller möjligen ”en fjärdedel”. Uttrycket kan syfta på dörrkarmens konstruktion eller på dörrarnas storlek.

Studienoter

Media