Första Kungaboken 5:1–18

5  När Hiram, kungen i Tyros,+ hörde att Salomo hade blivit smord till kung efter sin far skickade han sina tjänare till honom. Hiram och David hade nämligen alltid varit goda vänner.*+  Salomo i sin tur sände detta meddelande till Hiram:+  ”Som du vet fick min far David inte bygga ett hus till ära för Jehovas, sin Guds, namn på grund av de krig som fördes mot honom från alla håll ända tills Jehova gav honom seger över hans fiender.*+  Men nu har Jehova, min Gud, gett mig fred överallt.+ Det finns ingen som strider mot mig, och ingen olycka hotar.+  Därför tänker jag bygga ett hus till ära för Jehovas, min Guds, namn, precis som Jehova lovade min far David när han sa: ’Det är din son, som jag ska sätta på tronen efter dig, som ska bygga huset åt mitt namn.’+  Så ge därför order om att fälla Libanoncedrar+ åt mig. Mina tjänare ska arbeta tillsammans med dina tjänare, och jag ska betala dina tjänare den lön du bestämmer. För du vet ju att ingen av oss förstår sig på att fälla träd som sidonierna.”+  När Hiram hörde Salomos ord blev han mycket glad och sa: ”Må Jehova bli lovprisad i dag, eftersom han har gett David en vis son över detta stora* folk!”+  Så Hiram sände bud till Salomo: ”Jag fick ditt meddelande, och jag ska göra allt du önskar och förse dig med cederträ och enträ.+  Mina tjänare ska forsla stockarna från Libanon till havet, och jag ska binda ihop dem till flottar och föra dem sjövägen till den plats du ger anvisning om. Där ska jag se till att stockarna lossas, och sedan får du frakta dem vidare. I utbyte ska du leverera de livsmedel jag önskar för mitt hushåll.”+ 10  Så Hiram försåg Salomo med så mycket cederträ och enträ som han önskade. 11  Och de livsmedel Salomo gav Hiram var: 20 000 kormått* vete och 20 kormått olivolja av mycket fin kvalitet. Detta fick Hiram av Salomo år efter år.+ 12  Och Jehova gav Salomo vishet, precis som han hade lovat.+ Det var fred mellan Hiram och Salomo, och de slöt ett avtal* med varandra. 13  Kung Salomo kallade in arbetare* från hela Israel, 30 000 man.+ 14  Han skickade dem till Libanon i skift, 10 000 varje månad. De arbetade en månad på Libanonberget och var sedan hemma två månader. Adonịram+ hade ansvaret över de inkallade arbetarna. 15  Salomo hade 70 000 vanliga arbetare* och 80 000 stenhuggare+ i bergen,+ 16  förutom Salomos 3 300 underfogdar*+ som hade tillsyn över arbetarna. 17  På kungens order bröt man stora, dyrbara stenblock+ för att kunna lägga husets grund+ med huggen sten.+ 18  Tillsammans med män från Gebal+ utförde Salomos och Hirams byggnadsarbetare stenhuggningen, och de bearbetade stenarna och timret till huset.

Fotnoter

Eller ”Hiram hade nämligen alltid älskat David”.
Ordagrant ”lade dem under hans fötter”.
Eller ”talrika”.
4,4 miljoner l. En kor motsvarade 220 l. Se Tillägg B14.
Eller ”förbund”.
Eller ”tvångsarbetare”.
Eller ”bärare”.
Eller ”förmän”.

Studienoter

Media