Första Kungaboken 16:1–34

16  Jehova gav sedan Jẹhu,+ Hạnanis+ son, domsbudskapet över Basa. Det löd:  ”Jag reste dig ur stoftet och gjorde dig till ledare för mitt folk Israel,+ men du följde i Jerọbeams fotspår och fick mitt folk Israel att synda och kränka mig med sina synder.+  Därför sopar jag bort Basa och hans hus. Jag ska göra likadant med hans hus som jag gjorde med Jerọbeams, Nebats sons, hus.+  Den i Basas släkt som dör inne i staden ska hundarna äta upp, och den i hans släkt som dör ute på fälten ska fåglarna äta upp.”  Basas historia i övrigt, hans bedrifter och hans storhet, har nedtecknats i krönikan över Israels kungars historia.  Sedan gick Basa till vila hos sina förfäder och blev begravd i Tirsa,+ och hans son Elah efterträdde honom som kung.  Genom profeten Jẹhu, Hạnanis son, hade Jehovas domsbudskap kommit mot Basa och hans hus. Det här skedde på grund av allt det onda han hade gjort i Jehovas ögon, sådant som kränkte honom, så att Basas hus blev som Jerọbeams hus, och även på grund av att han hade dödat Nadab.*+  Under Asas 26:e år som kung över Juda blev Elah, Basas son, kung över Israel, och han regerade två år i Tirsa.  Men hans tjänare Simri, som hade befälet över hälften av vagnstrupperna, konspirerade mot honom. När Elah var i Tirsa och drack sig berusad hemma hos Arsa, som ansvarade för kungens hushåll där, 10  kom Simri in och högg ihjäl honom.+ Detta skedde under Asas 27:e år som kung över Juda, och Simri blev kung i Elahs ställe. 11  Så fort han hade blivit kung och intagit tronen slog han ihjäl hela Basas hus. Han skonade inte en enda man,* varken släktingar* eller vänner. 12  Simri utplånade alltså hela Basas hus, enligt Jehovas domsbudskap mot Basa genom profeten Jẹhu.+ 13  Det här skedde på grund av alla de synder som Basa och hans son Elah hade begått och som de fick Israel att begå. Med sina värdelösa avgudar kränkte de Jehova, Israels Gud.+ 14  Elahs historia i övrigt, alla hans bedrifter, har nedtecknats i krönikan över Israels kungars historia. 15  Under Asas 27:e år som kung över Juda blev Simri kung. Han var kung i sju dagar i Tirsa medan trupperna höll på att belägra Gịbbeton,+ som tillhörde filistéerna. 16  De lägrade trupperna fick höra att Simri hade konspirerat mot kungen och slagit ihjäl honom. Samma dag gjorde de* befälhavaren Omri+ till kung över Israel där i lägret. 17  Omri och hans trupper* drog i väg från Gịbbeton och belägrade Tirsa. 18  När Simri såg att staden hade intagits gick han in i det befästa tornet i kungens palats och satte eld på palatset och brände sig inne.+ 19  Det här skedde på grund av de synder som han själv hade gjort sig skyldig till när han gjorde det som var ont i Jehovas ögon och följde i Jerọbeams fotspår, men även på grund av att han fick Israel att synda.+ 20  Simris historia i övrigt och hans konspiration har nedtecknats i krönikan över Israels kungars historia. 21  Det var då som Israels folk delade upp sig i två läger. Den ena hälften tog parti för Tibni, Ginats son, och ville göra honom till kung, och den andra hälften tog parti för Omri. 22  Men de som följde Omri fick övertaget över dem som följde Tibni, Ginats son. Tibni dog, och Omri blev kung. 23  Under Asas 31:a år som kung över Juda blev Omri kung över Israel. Han regerade i 12 år, varav sex år i Tirsa. 24  Han köpte berget Samaria av Semer för två talenter* silver. På berget byggde han en stad och gav den namnet Samaria,*+ efter Semer, bergets tidigare ägare.* 25  Omri gjorde det som var ont i Jehovas ögon, och han var värre än alla andra före honom.+ 26  Han följde helt i Jerọbeams, Nebats sons, fotspår och syndade på samma sätt som Jerọbeam hade fått folket att synda. Med sina värdelösa avgudar kränkte de Jehova, Israels Gud.+ 27  Omris historia i övrigt, hans bedrifter och stora framgångar, har nedtecknats i krönikan över Israels kungars historia. 28  Sedan gick Omri till vila hos sina förfäder och blev begravd i Samaria, och hans son Ahab+ efterträdde honom som kung. 29  Under Asas 38:e år som kung över Juda blev Ahab, Omris son, kung över Israel. Han regerade över Israel 22 år i Samaria.+ 30  Ahab, Omris son, var värre i Jehovas ögon än alla andra före honom.+ 31  Inte nog med att han syndade på samma sätt som Jerọbeam,+ Nebats son, han gifte sig dessutom med Isẹbel,+ som var dotter till Etbạal, sidoniernas+ kung, och började tillbe Baal+ och böja sig ner för honom. 32  Han uppförde även ett altare åt Baal i baalstemplet*+ som han hade byggt i Samaria. 33  Han gjorde också den heliga pålen.*+ Ahab kränkte Jehova, Israels Gud, mer än alla israelitiska kungar före honom. 34  På hans tid återuppbyggde beteliten Hiel Jeriko. Till priset av sin äldste* son, Ạbiram, lade han dess grund, och till priset av sin yngste son, Segub, satte han upp dess portar, enligt Jehovas ord genom Josua, Nuns son.+

Fotnoter

Dvs. Jerobeams son. Ordagrant ”honom”.
Eller ”blodshämnare”.
Ordagrant ”någon som urinerar mot en vägg”. Ett nedsättande hebreiskt idiom för män.
Ordagrant ”hela Israel”.
Ordagrant ”hela Israel”.
En talent motsvarade 34,2 kg. Se Tillägg B14.
Betyder ”tillhörande klanen Semer”.
Ordagrant ”herre”.
Ordagrant ”huset åt Baal”.
Eller ”förstfödde”.

Studienoter

Media