Första Kungaboken 11:1–43

11  Förutom faraos dotter+ hade kung Salomo många andra utländska kvinnor+ som han älskade: moabitiska,+ ammonitiska,+ edomeiska, sidoniska+ och hettitiska+ kvinnor.  De kom från de folk som Jehova hade gett israeliterna denna anvisning om: ”Ni får inte beblanda er med* dem, för de kommer att övertala er* att följa deras gudar.”+ Det var sådana kvinnor Salomo höll fast vid och älskade.  Han hade 700 hustrur, som var furstinnor, och 300 bihustrur, och de hade stort inflytande över honom.*  Och när Salomo var gammal+ hade hans hustrur övertalat honom* att följa andra gudar,+ och han var inte trogen mot Jehova, sin Gud, av hela sitt hjärta, som hans far David hade varit.  Och Salomo följde Ạshtoret,+ sidoniernas gudinna, och Milkom,+ ammoniternas avskyvärda gud.  Salomo gjorde det som var ont i Jehovas ögon och följde inte Jehova helt och fullt, som hans far David hade gjort.+  Det var på den tiden som Salomo byggde en offerhöjd+ åt Kemosh, moabiternas avskyvärda gud, på berget i närheten av Jerusalem och åt Molek,+ ammoniternas avskyvärda gud.+  Det här gjorde han för alla sina utländska hustrurs skull, som sände upp offerrök och offrade åt sina gudar.  Jehova blev rasande på Salomo för att han hade vänt sig bort från Jehova, Israels Gud,+ som hade visat sig för honom två gånger+ 10  och som hade varnat honom just för att följa andra gudar.+ Men han gjorde inte som Jehova hade befallt. 11  Därför sa Jehova till Salomo: ”Eftersom du har gjort så här och inte har hållit mitt förbund och mina stadgar, som jag befallde dig, ska jag slita riket ifrån dig och ge det åt en av dina tjänare.+ 12  Men för din far Davids skull ska jag inte göra det så länge du lever, utan jag ska slita det ur din sons hand.+ 13  Däremot ska jag inte slita bort hela riket.+ Jag ska ge en stam till din son+ för min tjänare Davids skull och för Jerusalems skull, den stad som jag har utvalt.”+ 14  Jehova såg till att Salomo fick en fiende+ i edomén Hadad, som tillhörde kungaätten i Edom.+ 15  Tidigare, när David hade besegrat Edom,+ gav sig befälhavaren Joab i väg för att begrava dem som hade stupat, och han försökte döda alla män* i Edom. 16  (Joab och hela Israels armé stannade där i sex månader tills han hade utplånat alla män* i Edom.) 17  Men Hadad flydde till Egypten tillsammans med några av sin fars edomeiska tjänare. Då var Hadad bara en liten pojke. 18  De gav sig alltså av från Midjan* och fortsatte till Paran.+ De tog med sig några män därifrån och kom fram till Egypten, till farao, Egyptens kung, som såg till att han fick ett hus, livsmedel och ett landområde. 19  Farao tyckte så bra om Hadad att han fick gifta sig med faraos egen svägerska, drottning Tạhpenes syster. 20  Efter ett tag födde Tạhpenes syster en son åt honom, Gẹnubat, och Tạhpenes uppfostrade* honom i faraos hus. Gẹnubat växte alltså upp i faraos hus tillsammans med faraos söner. 21  Medan Hadad var i Egypten fick han höra att David hade gått till vila hos sina förfäder+ och att befälhavaren Joab hade dött.+ Så Hadad sa till farao: ”Låt mig återvända till mitt eget land.” 22  Men farao frågade: ”Vad saknar du här hos mig, som gör att du vill återvända till ditt eget land?” ”Ingenting”, svarade han, ”men låt mig ändå ge mig av.” 23  Gud såg till att Salomo fick ännu en fiende.+ Det var Reson, Eljạdas son, som hade flytt från sin herre, kung Hadadẹser+ av Soba. 24  Längre tillbaka, när David besegrade männen i Soba,*+ samlade Reson män kring sig och ledde dem på plundringståg. De gav sig av till Damaskus+ och bosatte sig där och började regera i Damaskus. 25  Under hela Salomos regering motarbetade han Israel och skapade svårigheter, precis som Hadad. Reson regerade över Aram, och han avskydde Israel. 26  Sedan var det Jerọbeam,+ Nebats son, en efraimit från Serẹda. Hans mor hette Serụa och var änka. Han var en av Salomos tjänare+ och gjorde också uppror* mot kungen.+ 27  Och det här var anledningen till hans uppror: Salomo hade byggt Vallen*+ och täppt till öppningen i muren till sin far Davids stad.+ 28  Jerọbeam var en kompetent ung man. När Salomo såg hur hårt han arbetade gjorde han honom till tillsyningsman+ för det obligatoriska arbete som Josefs avkomlingar* utförde. 29  En dag när Jerọbeam gick längs vägen från Jerusalem kom profeten Ahịa+ från Silo emot honom. Ahịa hade på sig en ny mantel, och de var ensamma på fältet. 30  Ahịa tog tag i den nya manteln han hade på sig och slet den i 12 delar. 31  Sedan sa han till Jerọbeam: ”Ta tio delar till dig själv, för så här säger Jehova, Israels Gud: ’Jag sliter riket ur Salomos hand, och jag ska ge dig tio stammar.+ 32  Men en stam ska han få behålla+ för min tjänare Davids skull+ och för Jerusalems skull, den stad som jag har utvalt bland alla Israels stammar.+ 33  Jag ska göra detta för att de har övergett mig+ och tillber Ạshtoret, sidoniernas gudinna, och Kemosh, moabiternas gud, och Milkom, ammoniternas gud. De har inte vandrat på mina vägar och inte gjort det som är rätt i mina ögon, och de har inte rättat sig efter mina stadgar och domar, som Salomos far David gjorde. 34  Men jag ska inte ta ifrån honom hela riket. Jag ska låta honom vara hövding så länge han lever för min tjänare Davids skull, han som jag utvalde,+ för han höll mina bud och mina stadgar. 35  Men jag ska ta kungamakten ur händerna på hans son och ge dig tio stammar.+ 36  Hans son ska få en stam av mig, så att min tjänare David alltid har en lampa* inför mig i Jerusalem,+ den stad som jag har utvalt och fäst mitt namn vid. 37  Jag ska utvälja dig, och du ska regera över allt du önskar, och du ska bli kung över Israel. 38  Och om du lyder allt som jag befaller dig och vandrar på mina vägar och gör det som är rätt i mina ögon genom att hålla mina stadgar och mina bud, precis som min tjänare David gjorde,+ då ska jag vara med dig. Jag ska bygga ett bestående hus* åt dig, precis som jag gjorde för David,+ och jag ska ge dig Israel. 39  Och jag ska förödmjuka Davids avkomma på grund av detta,+ men inte för alltid.’”+ 40  Salomo försökte döda Jerọbeam, men han flydde till Egypten, till Sisak,+ Egyptens+ kung, och stannade där så länge Salomo levde. 41  Salomos historia i övrigt, alla hans bedrifter och hans vishet, har nedtecknats i krönikan över Salomos historia.+ 42  Salomo regerade i Jerusalem över hela Israel i 40 år. 43  Sedan gick Salomo till vila hos sina förfäder och blev begravd i sin far Davids stad. Hans son Rehạbeam+ efterträdde honom som kung.

Fotnoter

Eller ”gifta er med”.
Ordagrant ”böja ert hjärta till”.
Ordagrant ”och med tiden böjde de hans hjärta”.
Ordagrant ”böjt hans hjärta till”.
Ordagrant ”alla av mankön”.
Ordagrant ”alla av mankön”.
Tydligen ett område i eller i närheten av Edom.
Eller möjligen ”avvande”.
Ordagrant ”dödade dem”.
Ordagrant ”lyfte också sin hand”.
Eller ”Millo”. Ett hebreiskt ord som betyder ”att fylla”.
Ordagrant ”hus”.
Dvs. avkomling.
Dvs. en bestående kunglig dynasti.

Studienoter

Media