Första Krönikeboken 16:1–43

16  De förde in den sanne Gudens ark och ställde den i tältet som David hade rest åt den.+ Och de offrade brännoffer och gemenskapsoffer inför den sanne Guden.+  När David hade burit fram brännoffren+ och gemenskapsoffren+ välsignade han folket i Jehovas namn.  Han delade även ut ett runt bröd, en kaka dadlar och en kaka russin till alla israeliter, både män och kvinnor.  Sedan förordnade han några av leviterna till att tjäna inför Jehovas ark,+ för att ära,* tacka och lovprisa Jehova, Israels Gud.  Asaf+ var överhuvud, och Sakarja var under honom. Jẹgiel, Semirạmot, Jẹhiel,+ Mattịtja, Ẹliab, Benạja, Obed-Edom och Jẹgiel spelade harpa och lyra,+ och Asaf spelade cymbal.+  Prästerna Benạja och Jahạsiel hade som ständigt uppdrag att blåsa trumpet framför den sanne Gudens förbundsark.  Det var den dagen som David för första gången bidrog med en tacksamhetssång till Jehova genom Asaf+ och hans bröder:   ”Tacka Jehova,+ anropa hans namn,berätta för folken om hans gärningar!+   Prisa honom i sång, sjung lovsånger till honom,*+begrunda* alla hans underbara gärningar.+ 10  Tala med stolthet om hans heliga namn.+ Låt dem som söker Jehova glädja sig.+ 11  Sök Jehova+ och hans styrka. Blicka alltid upp till honom.*+ 12  Tänk på det fantastiska han har utfört,+hans underverk och hans domslut, 13  ni som är avkomlingar till Israel, hans tjänare,+ni Jakobs söner, hans utvalda.+ 14  Han är Jehova, vår Gud.+ Hans domar gäller över hela jorden.+ 15  Kom ihåg hans förbund för evigt,hans löfte* i tusen generationer,+ 16  förbundet han ingick med Abraham,+hans ed till Isak,+ 17  som han gav till Jakob+ som en lag,till Israel som ett bestående förbund. 18  Han sa: ’Jag ska ge er Kanaans land+som er tilldelade egendom.’*+ 19  Då var de få till antalet,ja mycket få, och de bodde som utlänningar i landet.+ 20  De vandrade omkring från nation till nation,från det ena riket till det andra.+ 21  Han tillät ingen att förtrycka dem,+utan för deras skull tillrättavisade han kungar.+ 22  Han sa: ’Rör inte mina smorda,gör inte mina profeter något ont.’+ 23  Sjung en lovsång till Jehova, hela jorden! Förkunna hans räddning dag efter dag!+ 24  Förkunna hans storhet för nationerna,hans underbara gärningar för alla folk. 25  För Jehova är stor och värd att lovprisas. Han är mer vördnadsbjudande än någon annan gud.+ 26  Alla folkens gudar är värdelösa gudar,+men Jehova är den som har skapat himlen.+ 27  Han omges av värdighet och prakt,+på hans plats finns styrka och glädje.+ 28  Ge Jehova det han är värd, ni folkens släkter,ge Jehova ära för hans härlighet och styrka.+ 29  Ge Jehova den ära som hans namn förtjänar.+ Ta med en gåva och träd fram inför honom.+ Böj er ner för* Jehova klädda i helig skrud.*+ 30  Darra inför honom, alla på jorden! Jorden är fast grundad, den kan inte rubbas.*+ 31  Himlen ska glädja sig och jorden fröjda sig.+ Förkunna bland nationerna: ’Jehova har blivit kung!’+ 32  Havet och allt som det rymmer ska dåna. Fälten och allt på dem ska jubla. 33  Skogens träd ska brista ut i fröjd inför Jehova,för han kommer* för att döma jorden. 34  Tacka Jehova, för han är god.+ Hans lojala kärlek varar för evigt.+ 35  Säg: ’Rädda oss, du vår räddnings Gud,+samla in oss och rädda oss från folken,så att vi kan tacka ditt heliga namn+och lovprisa dig med jubel.+ 36  Må Jehova, Israels Gud, lovprisas i evigheters evighet.’”* Och hela folket sa: ”Amen!”* och lovprisade Jehova. 37  Sedan lämnade David Asaf+ och hans bröder där inför Jehovas förbundsark för att de ständigt skulle utföra tjänst inför arken,+ enligt de dagliga rutinerna.+ 38  Obed-Edom, hans 68 bröder och Obed-Edom, Jẹdutuns son, och Hosa var portvaktare. 39  Och prästen Sadok+ och hans medpräster tjänade inför Jehovas tälthelgedom på offerhöjden i Gịbeon+ 40  för att regelbundet offra brännoffer åt Jehova på brännoffersaltaret, både morgon och kväll, och göra allt som står skrivet i den lag som Jehova hade gett Israel.+ 41  Tillsammans med dem var Heman och Jẹdutun+ och de övriga av männen som var särskilt utvalda att tacka Jehova,+ för ”hans lojala kärlek varar för evigt”.+ 42  Heman+ och Jẹdutun var tillsammans med dem för att spela trumpet och cymbal och andra instrument till lovprisning av* den sanne Guden. Och Jẹdutuns söner+ hade ansvaret för porten. 43  Sedan gick folket hem, och David gick för att välsigna sitt eget hushåll.

Fotnoter

Ordagrant ”komma ihåg”.
Eller ”sjung och spela till hans ära”.
Eller möjligen ”tala om”.
Eller ”Sök ständigt hans ansikte”.
Ordagrant ”det ord han befallde”.
Ordagrant ”arvedel”.
Eller möjligen ”på grund av hans helighets prakt”.
Eller ”Tillbe”.
Eller ”Det fruktbara landet är fast grundat, det kan inte vackla”.
Eller ”har kommit”.
Eller ”från evighet till evighet”.
Eller ”Må det bli så!”
Eller ”instrument för att ackompanjera sången till”.

Studienoter

Media