Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jobs bibelbok

Kapitel

Översikt

 • 1

  • Jobs lojalitet och förmögenhet (1–5)

  • Satan ifrågasätter Jobs motiv (6–12)

  • Job förlorar sina barn och allt han äger (13–19)

  • Job klandrar inte Gud (20–22)

 • 2

  • Satan ifrågasätter återigen Jobs motiv (1–5)

  • Satan tillåts angripa Job (6–8)

  • Jobs hustru: ”Förbanna Gud och dö!” (9, 10)

  • Jobs tre vänner kommer (11–13)

 • 3

  • Job beklagar att han föddes (1–26)

   • Frågar varför han måste lida (20, 21)

 • 4

  • Elifas första tal (1–21)

   • Ifrågasätter hånfullt Jobs rättfärdighet (7, 8)

   • Återger ett budskap från en ande (12–17)

   • Gud litar inte på sina tjänare (18)

 • 5

  • Elifas första tal fortsätter (1–27)

   • Gud fångar de visa i deras egen slughet (13)

   • Job uppmanas att ta emot Guds tuktan (17)

 • 6

  • Jobs svar (1–30)

   • Hävdar att han har rätt att beklaga sig (2–6)

   • Hans tröstare är opålitliga (15–18)

   • ”Ärliga ord gör inte ont” (25)

 • 7

  • Job fortsätter sitt svar (1–21)

   • Livet är som ett tvångsarbete (1, 2)

   • ”Varför har du gjort mig till din måltavla?” (20)

 • 8

  • Bildads första tal (1–22)

   • Antyder att Jobs söner hade syndat (4)

   • ”Om du verkligen vore ren” (6)

   • Antyder att Job är gudlös (13)

 • 9

  • Jobs svar (1–35)

   • Människor kan inte få rätt mot Gud (2–4)

   • Gud gör ofattbara ting (10)

   • Ingen kan argumentera med Gud (32)

 • 10

  • Job fortsätter sitt svar (1–22)

   • Job undrar varför Gud strider mot honom (2)

   • Gud ställs i kontrast till Job, en dödlig människa (4–12)

   • Job längtar efter lindring (20)

 • 11

  • Sofars första tal (1–20)

   • Anklagar Job för tomt prat (2, 3)

   • Uppmanar Job att vända sig bort från det onda (14)

 • 12

  • Jobs svar (1–25)

   • ”Jag är inte sämre än ni” (3)

   • ”Jag har blivit utskrattad” (4)

   • ”Hos Gud finns vishet” (13)

   • Gud är mäktigare än domare och kungar (17, 18)

 • 13

  • Job fortsätter sitt svar (1–28)

   • Job vill hellre tala till Gud (3)

   • ”Värdelösa läkare är vad ni är” (4)

   • ”Jag vet att jag har rätt” (18)

   • Undrar varför Gud ser honom som sin fiende (24)

 • 14

  • Job fortsätter sitt svar (1–22)

   • Människans korta liv fyllt av bekymmer (1)

   • ”Det finns hopp till och med för ett träd” (7)

   • ”Om du ändå ville gömma mig i graven” (13)

   • ”Om en människa dör, kan hon då få liv igen?” (14)

   • Gud kommer att längta efter den han skapat (15)

 • 15

  • Elifas andra tal (1–35)

   • Påstår att Job inte har någon respekt för Gud (4)

   • Tycker att Job är förmäten (7–9)

   • Påstår att Gud inte litar på änglarna (15)

   • Den som lider är ond (20–24)

 • 16

  • Jobs svar (1–22)

   • ”Ni är värdelösa på att trösta!” (2)

   • Menar att Gud gjort honom till måltavla (12)

 • 17

  • Job fortsätter sitt svar (1–16)

   • ”Jag är omgiven av hånfulla människor” (2)

   • ”Gud har gjort mig till en som man hånskrattar åt” (6)

   • Graven ska bli hans hem (13)

 • 18

  • Bildads andra tal (1–21)

   • Beskriver syndares öde (5–20)

   • Menar att Job inte känner Gud (21)

 • 19

  • Jobs svar (1–29)

   • Slår ifrån sig anklagelserna (1–6)

   • Säger att han är övergiven (13–19)

   • ”Min befriare lever” (25)

 • 20

  • Sofars andra tal (1–29)

   • Känner sig kränkt av Job (2, 3)

   • Antyder att Job är ond (5)

   • Menar att Job njuter av att synda (12, 13)

 • 21

  • Jobs svar (1–34)

   • ”Hur kommer det sig att de onda får leva?” (7–13)

   • Genomskådar sina ”tröstare” (27–34)

 • 22

  • Elifas tredje tal (1–30)

   • ”Kan Gud ha nytta av en människa?” (2, 3)

   • Anklagar Job för girighet och orättvisa (6–9)

   • Vänd tillbaka till Gud och få upprättelse (23)

 • 23

  • Jobs svar (1–17)

   • Vill lägga fram sin sak för Gud (1–7)

   • Säger att han inte kan finna Gud (8, 9)

   • ”Jag har följt vägen utan att vika av” (11)

 • 24

  • Job fortsätter sitt svar (1–25)

   • ”Varför fastställer inte den Allsmäktige en tid?” (1)

   • Menar att Gud inte bryr sig om ondskan (12)

   • Syndaren älskar mörkret (13–17)

 • 25

  • Bildads tredje tal (1–6)

   • Hur kan en människa vara oskyldig i Guds ögon? (4)

   • Spelar ingen roll om människan gör det som är rätt (5, 6)

 • 26

  • Jobs svar (1–14)

   • ”Vilken hjälp du har varit” (1–4)

   • Gud hänger jorden på ingenting (7)

   • ”Bara en glimt av hans verk” (14)

 • 27

  • Job är besluten att förbli lojal mot Gud (1–23)

   • ”Till mitt sista andetag ska jag förbli lojal!” (5)

   • Gudlösa är utan hopp (8)

   • ”Varför kommer ni bara med tomt prat?” (12)

   • De onda förlorar allt (13–23)

 • 28

  • Job jämför jordens skatter med vishet (1–28)

   • Människans bedrifter i gruvor (1–11)

   • Visheten är värd mer än pärlor (18)

   • Respekt för Jehova är vishet (28)

 • 29

  • Job minns sina lyckliga dagar (1–25)

   • Respekterad i stadsporten (7–10)

   • Hans goda gärningar (11–17)

   • Alla lyssnade på hans råd (21–23)

 • 30

  • Job beskriver hur hans liv förändrats (1–31)

   • Hånas av oduglingar (1–15)

   • Verkar inte få någon hjälp från Gud (20, 21)

   • ”Min hud har svartnat” (30)

 • 31

  • Job försvarar sig (1–40)

   • ”Ett avtal med mina ögon” (1)

   • Ber att få bli vägd av Gud (6)

   • Är ingen äktenskapsbrytare (9–12)

   • Älskar inte pengar (24, 25)

   • Är ingen avgudadyrkare (26–28)

 • 32

  • Den unge Elihu kommer in i samtalet (1–22)

   • Är arg på Job och hans vänner (2, 3)

   • Väntade respektfullt (6, 7)

   • ”Enbart åldern gör inte någon vis” (9)

   • Elihu är ivrig att få tala (18–20)

 • 33

  • Elihu tillrättavisar Job för att han är egenrättfärdig (1–33)

   • ”Jag har funnit en lösen!” (24)

   • Återfå sin ungdomskraft (25)

 • 34

  • Elihu försvarar Guds rättvisa (1–37)

   • Job påstod att Gud har nekat honom rättvisa (5)

   • Gud handlar aldrig ondskefullt (10)

   • Job saknar insikt (35)

 • 35

  • Elihu framhåller att Job tänker fel (1–16)

   • Job påstod att han är mer rättfärdig än Gud (2)

   • Gud skadas inte av synd (5, 6)

   • Job bör vänta på Gud (14)

 • 36

  • Elihu lovprisar Guds storhet (1–33)

   • Lydiga får framgång, gudlösa förkastas (11–13)

   • Finns det någon som kan undervisa som Gud? (22)

   • Job bör lovprisa Gud (24)

   • ”Gud är större än vi kan förstå” (26)

   • Gud har makt över regn och åska (27–33)

 • 37

  • Naturkrafterna uppenbarar Guds storhet (1–24)

   • Gud kan få människans arbete att upphöra (7)

   • Begrunda Guds underbara gärningar (14)

   • Människan kan aldrig förstå allt om Gud (23)

   • Ingen bör se sig själv som vis (24)

 • 38

  • Jehova ger en lektion i människans litenhet (1–41)

   • Var fanns Job när jorden skapades? (4–6)

   • Guds söner jublade (7)

   • Frågor om naturen (8–32)

   • ”Himlens lagar” (33)

 • 39

 • 40

  • Jehova ställer fler frågor (1–24)

   • Job medger att han inte har något att säga (3–5)

   • ”Ifrågasätter du min rättvisa?” (8)

   • Gud beskriver Behemots styrka (15–24)

 • 41

  • Gud beskriver Leviatan (1–34)

 • 42

  • Jobs svar till Jehova (1–6)

  • Jobs tre vänner tillrättavisas (7–9)

  • Jehova ger Job upprättelse (10–17)

   • Jobs söner och döttrar (13–15)