Jeremia 39:1–18

  • Jerusalems fall (1–10)

    • Sidkia flyr och tillfångatas (4–7)

  • Jeremia ska beskyddas (11–14)

  • Ebed-Melek ska komma undan med livet i behåll (15–18)

39  Under Sidkias, Judas kungs, nionde regeringsår, i tionde månaden, kom Nebukadnẹssar, Babylons kung, och hela hans armé till Jerusalem och belägrade staden.+  Under Sidkias 11:e regeringsår, på nionde dagen i fjärde månaden, bröt de igenom stadsmuren.+  Och Babylons kungs alla furstar kom in och satte sig i Mellersta porten,+ nämligen sạmgar* Nẹrgal-Sarẹser, rabsạris* Nebo-Sạrsekim,* rạbmag* Nẹrgal-Sarẹser och Babylons kungs alla andra furstar.  När Sidkia, Judas kung, och alla soldaterna såg dem flydde de.+ De drog ut ur staden om natten genom kungens trädgård och genom porten mellan de båda murarna, och de fortsatte längs vägen mot Ạraba.+  Men kaldéernas armé förföljde dem och hann upp Sidkia på ökenslätterna vid Jeriko.+ De tillfångatog honom och förde honom till Nebukadnẹssar, Babylons kung, i Ribla+ i Hamats land,+ och där avkunnades dom över honom.  I Ribla tvingades kung Sidkia se på när Babylons kung avrättade hans söner. Babylons kung avrättade också Judas alla förnämsta män.+  Han gjorde sedan Sidkia blind, och han band honom med kopparbojor och förde honom till Babylon.+  Kaldéerna brände ner kungens palats och husen som tillhörde folket,+ och de rev ner Jerusalems murar.+  Folket som var kvar i staden och desertörerna samt alla andra som var kvar fördes i landsflykt till Babylon av Nebusarạdan, chefen för vaktstyrkan.+ 10  Men Nebusarạdan, chefen för vaktstyrkan, lämnade kvar några av de fattigaste, de som var helt utblottade, i Judas land. Den dagen gav han dem också vingårdar och åkrar att ta hand om.*+ 11  Nebukadnẹssar, Babylons kung, gav Nebusarạdan, chefen för vaktstyrkan, denna befallning angående Jeremia: 12  ”Gå och hämta honom, och ta hand om honom. Skada honom inte, utan ge honom det han ber dig om.”+ 13  Nebusarạdan, chefen för vaktstyrkan, rabsạris* Nebusạsban, rạbmag* Nẹrgal-Sarẹser och Babylons kungs alla andra ledande män sände då bud 14  och hämtade Jeremia från Vaktgården+ och överlämnade honom åt Gedạlja,+ son till Ạhikam,+ son till Safan,+ för att han skulle föras hem. Och han fick bo bland folket. 15  Medan Jeremia satt inspärrad i Vaktgården+ kom Jehovas ord till honom: 16  ”Gå och säg till etiopiern Ebed-Melek:+ ’Så här säger arméernas Jehova, Israels Gud: ”Jag ska låta mina ord om denna stad gå i uppfyllelse, jag ska sända olycka och inte välsignelse, och den dagen ska du få bevittna det.”’ 17  ’Men dig ska jag rädda den dagen’, säger Jehova. ’Du ska inte överlämnas åt dem du fruktar.’ 18  ’För jag ska låta dig slippa undan, och du ska inte falla för svärdet. Du ska komma undan med livet i behåll*+ eftersom du litade på mig’,+ säger Jehova.”

Fotnoter

Tydligen en titel.
Eller ”överste hovmannen”.
Eller enligt en annan indelning av orden i den hebreiska texten: ”Nergal-Sareser, Samgar-Nebo, rabsaris Sarsekim”.
Eller ”överste magikern (astrologen)”.
Eller möjligen ”och pålade dem tvångsarbeten”.
Eller ”överste hovmannen”.
Eller ”överste magikern (astrologen)”.
Ordagrant ”som byte”.