Jeremia 29:1–32

  • Jeremias brev till dem som är i landsflykt i Babylon (1–23)

    • Israel ska återvända efter 70 år (10)

  • Ett budskap till Semaja (24–32)

29  Detta är orden i det brev som profeten Jeremia sände från Jerusalem till de äldste som fanns kvar bland dem som var i landsflykt, till prästerna, till profeterna och till hela folket, som Nebukadnẹssar hade fört i landsflykt från Jerusalem till Babylon.  Detta var efter att kung Jekọnja,+ änkedrottningen,*+ hovmännen, Judas och Jerusalems furstar, hantverkarna och smederna* hade lämnat Jerusalem.+  Han skickade brevet med Elạsa, Safans son,+ och Gemạrja, Hilkias son, som Sidkia, Judas kung,+ sände till Nebukadnẹssar, Babylons kung, i Babylon. Det löd:  ”Så här säger arméernas Jehova, Israels Gud, till alla dem som är i landsflykt, till dem som jag har fört i landsflykt från Jerusalem till Babylon:  ’Bygg hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät frukten.  Ta er hustrur och få söner och döttrar. Ta hustrur åt era söner och gift bort era döttrar, så att de i sin tur får söner och döttrar. Bli fler och inte färre.  Och gör allt för att staden dit jag har fört er i landsflykt ska ha frid, och be till Jehova för den. För när den har frid ska ni ha frid.+  Så här säger arméernas Jehova, Israels Gud: ”Bli inte förledda av profeterna och spåmännen som finns bland er,+ och lyssna inte på drömmarna som de drömmer.  För ’de profeterar lögn för er i mitt namn. Jag har inte sänt dem’,+ säger Jehova.”’ 10  Så här säger Jehova: ’När det har gått 70 år i Babylon ska jag ta mig an er,+ och jag ska infria mitt löfte genom att föra er tillbaka hit.’+ 11  ’Jag vet vilka avsikter jag har när det gäller er’, säger Jehova. ’Jag vill att ni ska uppleva frid, inte olycka.+ Jag vill ge er en framtid och ett hopp.+ 12  Och ni ska kalla på mig och be till mig, och jag ska lyssna på er.’+ 13  ’Ni kommer att söka mig och finna mig,+ för ni kommer att söka efter mig av hela ert hjärta.+ 14  Och jag ska låta er finna mig’,+ säger Jehova. ’Jag ska föra er tillbaka från fångenskapen och samla er från alla de nationer och platser som jag har skingrat er till’,+ säger Jehova. ’Jag ska låta er återvända till den plats som jag förvisade er från.’+ 15  Men ni har sagt: ’Jehova har utsett profeter åt oss i Babylon.’ 16  Så här säger Jehova om kungen som sitter på Davids tron+ och om alla som bor i denna stad, era bröder som inte har gått i landsflykt tillsammans med er: 17  ’Så här säger arméernas Jehova: ”Jag sänder svärd, svält och pest*+ mot dem. Jag ska göra dem till ruttna* fikon, som är så dåliga att de är oätliga.”’+ 18  ’Jag ska förfölja dem med svärd,+ svält och pest, och jag ska göra dem till något som fyller alla riken på jorden med skräck,+ till något man häpnar över och hånfullt visslar åt,+ till en förbannelse och en vanära bland de nationer som jag skingrar dem till,+ 19  eftersom de inte lyssnade till mina ord som jag sände till dem genom mina tjänare profeterna’, säger Jehova. ’Gång på gång sände jag* dem.’+ ’Men ni har inte lyssnat’,+ säger Jehova. 20  Hör därför Jehovas ord, alla ni i landsflykt, som jag har sänt från Jerusalem till Babylon. 21  Så här säger arméernas Jehova, Israels Gud, om Ahab, Kolạjas son, och om Sidkia, Maasẹjas son, som profeterar lögn för er i mitt namn:+ ’Jag överlämnar dem åt Nebukadnẹssar, Babylons kung, och han ska döda dem inför era ögon. 22  Och alla från Juda som är i landsflykt i Babylon ska använda deras öde i sina förbannelser: ”Må Jehova göra med dig som med Sidkia och Ahab, som Babylons kung stekte i elden!” 23  För de har uppfört sig skamligt i Israel.+ De har begått äktenskapsbrott med sina medmänniskors hustrur och talat lögner i mitt namn, sådant som jag aldrig hade befallt dem.+ ”Jag är den som vet och kan vittna om det”,+ säger Jehova.’” 24  ”Till Semạja+ från Nẹhelam ska du säga: 25  ’Så här säger arméernas Jehova, Israels Gud: ”Du har i ditt eget namn sänt brev till alla som är i Jerusalem, till prästen Sefanja,+ Maasẹjas son, och till alla de andra prästerna och skrivit: 26  ’Jehova har gjort dig till präst i prästen Jehojạdas ställe, för att du ska vara överste tillsyningsman i Jehovas hus och ta hand om alla galningar som uppför sig som profeter och sätta dem i stocken.*+ 27  Så varför har du inte tillrättavisat Jeremia från Ạnatot,+ som uppför sig som profet för er?+ 28  Han har till och med sänt bud till oss i Babylon och sagt: ”Det är lång tid kvar! Bygg hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät frukten+ ...”’”’” 29  När prästen Sefanja+ läste upp det här brevet för profeten Jeremia 30  kom Jehovas ord till Jeremia: 31  ”Sänd bud till hela folket som är i landsflykt och säg: ’Så här säger Jehova om Semạja från Nẹhelam: ”Semạja har profeterat för er, trots att jag inte har sänt honom, och han har försökt få er att tro på lögner.+ 32  Därför säger Jehova: ’Jag vänder min uppmärksamhet mot Semạja från Nẹhelam och mot hans avkomlingar. Ingen i hans släkt ska överleva och vara kvar bland detta folk, och han ska inte få se det goda som jag ska göra för mitt folk’, säger Jehova, ’för han har uppmanat till uppror mot Jehova.’”’”

Fotnoter

Eller möjligen ”bålverksbyggarna”.
Eller ”rikets första dam”.
Eller möjligen ”spruckna”.
Eller ”sjukdom”.
Ordagrant ”Jag steg upp tidigt och sände”.
Eller ”i stock och i halsjärn”.