Hesekiel 31:1–18

  • Den höga cedern, Egypten, ska falla (1–18)

31  Under det 11:e året, på första dagen i tredje månaden, kom Jehovas ord till mig igen:  ”Människoson, säg till farao, Egyptens kung, och till hans stora folk:+ ’Vem är lika stor som du?   Det fanns en assyrier, en ceder på Libanonmed vackra och täta grenar som gav skugga. Den växte sig hög, toppen nådde ända upp till molnen.   Vattnet fick den att växa sig stor, djupa källor gjorde den högväxt. Vid vattenströmmar var den planterad. Kanaler bevattnade markens alla träd.   Så den blev högre än alla andra träd på marken. Den fick fler och fler kvistar, och grenarna blev långa,tack vare överflödet på vatten.   Himlens alla fåglar byggde bo i dess krona,markens alla vilda djur födde sina ungar under grenarna,och alla de folkrika nationerna bodde i cederns skugga.   Den blev majestätisk och vacker med sina långa grenar,för rötterna sträckte sig ner mot rikliga vatten.   Ingen annan ceder i Guds trädgård+ kunde mäta sig med den. Inget av enträden hade grenar som den,och ingen av platanerna hade kvistar som den. Inget annat träd i Guds trädgård var lika vackert.   Jag gjorde den vacker, med tät krona,och alla de andra träden i Eden, den sanne Gudens trädgård, avundades den.’ 10  Därför säger den suveräne Herren Jehova: ’Eftersom den* blev så högväxt att toppen nådde ända upp till molnen och den blev stolt i hjärtat på grund av sin höjd, 11  ska jag utlämna den till nationernas mäktigaste härskare.+ Han ska tveklöst ingripa mot den, och jag ska förkasta den på grund av dess ondska. 12  Och främlingar, de grymmaste bland nationer, ska hugga ner den och låta den ligga på bergen. Och dess barr ska falla ner i dalgångarna, och grenarna ska ligga avbrutna i landets bäckar.+ Alla folk på jorden ska lämna dess skugga och överge den. 13  Alla himlens fåglar ska ha sina bon på den nedfallna stammen, och alla vilda djur ska bo bland grenarna.+ 14  Detta ska hända för att inga träd som står vid vattnet ska växa sig lika höga eller sträcka sin topp ända till molnen, för att inga träd som får rikligt med vatten ska nå så högt. De ska nämligen alla överlämnas till döden, till landet djupt där nere, tillsammans med människorna, som går ner i graven.’ 15  Så här säger den suveräne Herren Jehova: ’Den dag cedern går ner i graven* ska jag få människor att sörja. Jag ska täcka det djupa vattnet och hålla tillbaka strömmarna, så att vattenflödet hejdas. Jag ska förmörka Libanon för cederns skull, och markens alla träd ska förtorka. 16  Jag ska få nationer att rysa vid ljudet av dess fall, när jag störtar den ner i graven* tillsammans med dem som far ner i gravens djup. Och alla träd i Eden,+ de vackraste och bästa på Libanon, alla som fått rikligt med vatten, ska bli tröstade i landet djupt där nere. 17  De har gått ner i graven* med honom, tillsammans med dem som stöttade honom* och som bodde i hans skugga bland nationerna, ner till dem som har stupat för svärdet.’+ 18  ’Var något av Edens träd som du i prakt och storhet?+ Ändå ska du föras ner till landet djupt där nere tillsammans med Edens träd. Du ska ligga bland de oomskurna, bland dem som har stupat för svärdet. Så ska det gå med farao och hans stora folk’, säger den suveräne Herren Jehova.”

Fotnoter

Ordagrant ”du”.
Eller ”Sheol”, dvs. den bildliga plats dit människor kommer när de dör. Se Ordförklaringar.
Eller ”Sheol”, dvs. den bildliga plats dit människor kommer när de dör. Se Ordförklaringar.
Eller ”Sheol”, dvs. den bildliga plats dit människor kommer när de dör. Se Ordförklaringar.
Ordagrant ”med hans arm”.