Första Kungaboken 15:1–34

  • Abiam, kung över Juda (1–8)

  • Asa, kung över Juda (9–24)

  • Nadab, kung över Israel (25–32)

  • Basa, kung över Israel (33, 34)

15  Under kung Jerọbeams,+ Nebats sons, 18:e år blev Ạbiam kung över Juda.+  Han regerade tre år i Jerusalem. Hans mor hette Maạka+ och var dotterdotter till Abisạlom.  Han syndade på samma sätt som hans far hade gjort, och han var inte trogen mot Jehova, sin Gud, av hela sitt hjärta, som hans förfader David hade varit.  Men för Davids skull+ gav Jehova, hans Gud, honom en lampa* i Jerusalem+ genom att göra hans son till kung efter honom och låta Jerusalem bestå.  För David gjorde det som var rätt i Jehovas ögon, och under hela sitt liv avvek han inte från något som Han hade befallt honom, utom i saken med hettiten Urịa.+  Och Rehạbeam låg i strid med Jerọbeam så länge han levde.+  Ạbiams historia i övrigt, alla hans bedrifter, har nedtecknats i krönikan över Judas kungars historia.+ Även Ạbiam och Jerọbeam låg i krig med varandra.+  Sedan gick Ạbiam till vila hos sina förfäder, och man begravde honom i Davidsstaden. Och hans son Asa+ efterträdde honom som kung.+  Under Jerọbeams 20:e år som Israels kung blev Asa kung över Juda. 10  Han regerade 41 år i Jerusalem. Hans farmor hette Maạka+ och var dotterdotter till Abisạlom. 11  Asa gjorde det som var rätt i Jehovas ögon,+ precis som hans förfader David hade gjort. 12  Han förvisade de manliga tempelprostituerade ur landet+ och avlägsnade alla avskyvärda avgudar* som hans förfäder hade tillverkat.+ 13  Han avsatte till och med sin farmor Maạka+ från ställningen som änkedrottning,* eftersom hon hade gjort en pervers avgudabild för dyrkan av den heliga pålen.* Asa högg ner hennes perversa avgud+ och brände upp den i Kidrondalen.+ 14  Men offerhöjderna fick vara kvar.+ Trots det var Asa trogen mot Jehova av hela sitt hjärta så länge han levde.* 15  Och det som han och hans far hade helgat* förde han in i Jehovas hus: silver, guld och olika föremål.+ 16  Hela tiden var det krig mellan Asa och Israels kung Basa.+ 17  Och Israels kung Basa drog upp mot Juda och började bygga upp* Rama,+ för att se till att ingen skulle kunna ta sig in i eller ut från området som tillhörde* Asa, Judas kung.+ 18  Då tog Asa allt silver och guld som fanns kvar i skattkamrarna i Jehovas hus och i kungens palats och anförtrodde det åt sina tjänare. Sedan sände kung Asa dem till Ben-Hadad, son till Tabrịmmon, son till Hesjon, kungen i Aram,+ som bodde i Damaskus, med följande budskap: 19  ”Det finns ett avtal* mellan dig och mig och mellan din far och min far. Nu sänder jag dig silver och guld som en gåva. Bryt ditt avtal* med Israels kung Basa, så att han drar sig tillbaka från mig.” 20  Ben-Hadad gick med på kung Asas begäran och skickade sina befäl mot Israels städer. De besegrade Ijon,+ Dan,+ Ạbel-Bet-Maạka och hela Kịnneret, hela Nạftali. 21  När Basa fick höra det slutade han genast bygga upp* Rama och bodde i stället kvar i Tirsa.+ 22  Då samlade kung Asa folket i Juda, ingen undantagen, och de bar bort sten och timmer från Rama som Basa hade använt som byggnadsmaterial, och kung Asa använde det för att bygga upp* Geba+ i Benjamin och Mispa.+ 23  Asas historia i övrigt, hans storhet, alla hans bedrifter och städerna han byggde,* har nedtecknats i krönikan över Judas kungars historia. När han blev gammal drabbades han av en sjukdom i fötterna.+ 24  Sedan gick Asa till vila hos sina förfäder och begravdes bland dem i sin förfader Davids stad, och hans son Jehosạfat+ efterträdde honom som kung. 25  Under Asas andra år som Judas kung blev Nadab,+ Jerọbeams son, kung över Israel. Han regerade över Israel i två år. 26  Han gjorde det som var ont i Jehovas ögon och följde i sin fars fotspår+ och i den synd som han hade fått Israel att begå.+ 27  Basa, Ahịas son, av Isạskars stam, konspirerade mot honom. När Nadab och hela Israel belägrade Gịbbeton,+ som tillhörde filistéerna, slog Basa ihjäl honom där. 28  Basa dödade honom under Asas, Judas kungs, tredje år och blev kung i hans ställe. 29  Så fort han hade blivit kung slog han ihjäl alla av Jerọbeams hus. Han lät ingen* som tillhörde Jerọbeams släkt komma undan, utan förintade dem alla, precis som Jehova hade förutsagt genom sin tjänare Ahịa från Silo.+ 30  Det här skedde på grund av de synder som Jerọbeam hade begått och som han också hade fått Israel att begå och därför att han hade kränkt Jehova, Israels Gud, så allvarligt. 31  Nadabs historia i övrigt, alla hans bedrifter, har nedtecknats i krönikan över Israels kungars historia. 32  Och hela tiden var det krig mellan Asa och Israels kung Basa.+ 33  Under Asas tredje år som kung över Juda blev Basa, Ahịas son, kung i Tirsa, och han regerade över hela Israel i 24 år.+ 34  Men han gjorde det som var ont i Jehovas ögon+ och följde i Jerọbeams fotspår och i den synd som han hade fått Israel att begå.+

Fotnoter

Dvs. avkomling.
Det hebreiska uttrycket är möjligen besläktat med ett ord som betyder ”dynga” och används för att uttrycka förakt.
Eller ”första dam”.
Ordagrant ”alla sina dagar”.
Eller ”satt åt sidan”.
Eller ”befästa”, ”återuppbygga”.
Ordagrant ”dra ut eller komma in till”.
Eller ”förbund”.
Eller ”förbund”.
Eller ”befästa”, ”återuppbygga”.
Eller ”befästa”, ”återuppbygga”.
Eller ”befäste”, ”återuppbyggde”.
Eller ”ingen som andades”.