Första Korinthierbrevet 16:1–24

  • Insamling till de kristna i Jerusalem (1–4)

  • Paulus resplaner (5–9)

  • Planerade besök av Timoteus och Apollos (10–12)

  • Uppmaningar och hälsningar (13–24)

16  När det gäller insamlingen till de heliga+ ska ni följa de anvisningar som jag gav till församlingarna i Galatien.  Första dagen i veckan ska var och en lägga undan det han har råd med, så att inte insamlingen börjar först när jag kommer.  Men när jag kommer ska jag låta de män som ni har godkänt i era brev+ ta med sig er kärleksfulla gåva till Jerusalem.  Och de kan resa tillsammans med mig, om det finns skäl även för mig att resa dit.  Men jag ska komma till er när jag har rest genom Makedonien, för jag tänker ta vägen genom Makedonien.+  Det är möjligt att jag stannar hos er ett tag, kanske över vintern. Då kan ni följa med mig en bit på vägen, vart jag än ska.  Och den här gången vill jag inte träffa er bara i förbifarten, utan jag hoppas kunna stanna hos er ett tag,+ om Jehova* tillåter det.  Men jag stannar här i Efesos+ ända fram till pingsten,  för en dörr som leder till stor verksamhet har öppnats för mig,+ men motståndarna är många. 10  Om Timoteus+ kommer, se då till att han inte behöver känna sig osäker bland er, för han arbetar för Jehova,*+ precis som jag. 11  Ingen av er får alltså se ner på honom. Sänd i väg honom i frid så att han kan komma till mig, för jag väntar på honom tillsammans med bröderna. 12  När det gäller vår broder Apollos+ så har jag eftertryckligen bett honom att besöka er tillsammans med bröderna. Han hade inte planerat att komma nu, men han kommer så snart han får möjlighet. 13  Håll er vakna,+ stå fasta i tron,+ var modiga,*+ bli starka.+ 14  Vad ni än gör, gör det med kärlek.+ 15  Jag har en uppmaning till er, bröder. Ni vet att Stẹfanas och hans hushåll var de första i Akạja som blev lärjungar och att de är helt inriktade på att tjäna de heliga. 16  Fortsätt även ni att underordna er sådana människor och alla andra som anstränger sig och tar del i arbetet.+ 17  Men jag är glad att Stẹfanas+ och Fortunạtus och Akạikus är här hos mig. De har fyllt tomrummet efter er. 18  De har uppmuntrat både mig och er.* Visa därför uppskattning för sådana män. 19  Församlingarna i provinsen Asia hälsar till er. Ạquila och Prisca och församlingen i deras hus+ sänder hjärtliga hälsningar i Herren. 20  Alla bröderna hälsar till er. Hälsa varandra med en helig kyss. 21  Här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand. 22  Om någon inte älskar Herren ska han vara under förbannelse. Vår Herre, kom! 23  Jag ber att den generösa omtanken från Herren Jesus ska vara med er. 24  Jag sänder mina kära hälsningar till er alla som är i gemenskap med Kristus Jesus.

Fotnoter

Ordagrant ”manliga”.
Ordagrant ”min och er ande”.