Första Korinthierbrevet 12:1–31

  • Andens gåvor (1–11)

  • En kropp och många kroppsdelar (12–31)

12  När det gäller de andliga gåvorna,+ bröder, vill jag inte att ni ska sakna kunskap.  Ni vet ju att när ni levde som folk i världen* lät ni er påverkas och blev vilseledda. Ni började dyrka stumma avgudar+ och följde dem vart som helst.  Nu vill jag göra klart för er att ingen som talar under Guds andes ledning säger: ”Jesus är under förbannelse!” Och ingen kan säga: ”Jesus är Herre!” utan att vara ledd av helig ande.+  Det finns olika gåvor, men anden är densamma.+  Det finns olika former av tjänst,+ men Herren är densamme.  Det finns olika former av verksamhet, men det är samme Gud som får människor att utföra dem alla.+  Anden verkar hos var och en på ett sätt som bygger upp.+  Genom anden får den ene förmåga att tala med vishet,* och genom samma ande får en annan förmåga att tala med kunskap.  Och genom samma ande får någon tro,+ och någon annan får förmåga att bota+ genom denna ande. 10  En får förmåga att utföra underverk,+ en annan att profetera och ytterligare en annan att bedöma inspirerade uttalanden.+ En får förmåga att tala främmande språk*+ och en annan att översätta.+ 11  Men det är samma ande som ligger bakom allt detta, och var och en får gåvorna av anden enligt dess vilja. 12  För precis som det är med kroppen, så är det också med Kristus. Trots att kroppen består av många delar utgör alla delar en och samma kropp.+ 13  Genom en enda ande blev vi ju alla döpta till att utgöra en enda kropp, oavsett om vi är judar eller greker, slavar eller fria, och vi har alla fått samma ande att dricka. 14  Kroppen består ju inte av bara en enda kroppsdel, utan av många.+ 15  Om foten skulle säga: ”Jag är ingen hand, så jag är ingen del av kroppen”, skulle den ändå vara en del av kroppen. 16  Och om örat skulle säga: ”Jag är inget öga, så jag är ingen del av kroppen”, skulle det ändå vara en del av kroppen. 17  Om hela kroppen var ett öga, hur skulle vi då kunna höra? Och om hela kroppen var ett öra, hur skulle vi då kunna känna dofter? 18  Men nu har Gud alltså satt varje del på den plats i kroppen där han ville att den skulle vara. 19  Om alla vore samma kroppsdel, hur skulle det då bli med kroppen? 20  Men nu finns det många delar, fast bara en kropp. 21  Ögat kan inte säga till handen: ”Jag behöver inte dig.” Och huvudet kan inte säga till fötterna: ”Jag behöver inte er.” 22  Tvärtom, de kroppsdelar som verkar svagare är nödvändiga, 23  och de kroppsdelar vi tycker är värda mindre respekt behandlar vi med större respekt.+ Ja, vi tar bättre hand om de kroppsdelar som vi inte är så stolta över, 24  medan våra mer tilltalande kroppsdelar inte behöver sådan omsorg. Gud har alltså sammanfogat kroppen så att den del som har en brist behandlas med större respekt. 25  På det sättet blir det ingen splittring i kroppen, utan alla kroppsdelar har omsorg om varandra.+ 26  Om en kroppsdel lider, lider alla de andra kroppsdelarna med den,+ och om en kroppsdel blir uppmärksammad och upphöjd, gläder sig alla de andra kroppsdelarna med den.+ 27  Nu utgör ni tillsammans Kristus kropp,+ och varje individ är en kroppsdel.+ 28  Och Gud har gett dem deras respektive uppgifter i församlingen: För det första har han utsett apostlar,+ för det andra profeter,+ för det tredje lärare.+ Dessutom har några gåvan att utföra underverk,+ några har gåvan att bota,+ några kan ge hjälp, några kan ta ledningen+ och några har gåvan att tala främmande språk.+ 29  Alla är väl inte apostlar? Alla är väl inte profeter? Alla är väl inte lärare? Alla utför väl inte underverk? 30  Alla har väl inte gåvan att bota? Alla talar väl inte främmande språk?+ Alla kan väl inte tolka?*+ 31  Så ansträng er för att få de större gåvorna.+ Dessutom ska jag visa er en överlägset bättre väg.+

Fotnoter

Dvs. inte var troende.
Eller ”den ene ett vishetens budskap”.
Ordagrant ”tala i tungor”.
Eller ”är väl inte översättare”.