Första Korinthierbrevet 1:1–31

  • Hälsningar (1–3)

  • Paulus tackar Gud för korinthierna (4–9)

  • Uppmaning till enighet (10–17)

  • Kristus är Guds kraft och vishet (18–25)

  • Endast stolt över Jehova (26–31)

1  Från Paulus, som genom Guds vilja har kallats att vara en apostel+ för Kristus Jesus, och vår broder Sọsthenes.  Till Guds församling i Korinth,+ ni som har gjorts heliga i förening med Kristus Jesus+ och har kallats att vara heliga, och till dem som överallt anropar vår Herre Jesus Kristus namn,+ han som är deras och vår Herre:  Må Gud, vår Far, och Herren Jesus Kristus visa er generös omtanke och ge er frid.  Jag tackar alltid min Gud för er, eftersom han har visat er generös omtanke genom Kristus Jesus,  för genom Kristus har ni berikats med allt, både med god förmåga att tala och med fullständig kunskap,+  och det visar att budskapet om Kristus+ har fått fäste bland er.  Därför saknar ni inte någon gåva alls medan ni ivrigt väntar på att vår Herre Jesus Kristus ska bli uppenbarad.+  Gud ska också göra er starka ända till slutet, så att man inte kan anklaga er för något på vår Herre Jesus Kristus dag.+  Gud är pålitlig,+ och genom honom blev ni kallade att vara i gemenskap* med hans son, Jesus Kristus, vår Herre. 10  Bröder,* i vår Herre Jesus Kristus namn uppmanar jag er alla att vara överens i allt ni säger och inte låta det bli grupperingar bland er,+ utan ni ska vara förenade i samma tänkesätt och samma uppfattningar.+ 11  Några som hör till Kloes hushåll har nämligen berättat för mig att det finns konflikter bland er, mina bröder. 12  Det jag syftar på är att några av er säger ”jag hör till Paulus” medan andra säger ”men jag till Apollos”,+ ”men jag till Kefas”,* ”men jag till Kristus”. 13  Är Kristus delad? Det var väl inte Paulus som blev avrättad på pålen för er? Eller blev ni döpta i Paulus namn? 14  Jag tackar Gud för att jag inte har döpt någon av er utom Crispus+ och Gajus,+ 15  så att ingen kan säga att ni blev döpta i mitt namn. 16  Jo, jag har också döpt Stẹfanas hushåll.+ Men i övrigt tror jag inte att jag har döpt någon. 17  Kristus har inte sänt mig för att döpa, utan för att förkunna de goda nyheterna,+ men inte med intellektuell vältalighet,* för då skulle Kristus tortyrpåle* förlora sin kraft. 18  Budskapet om tortyrpålen* är ju dårskap för dem som är på väg mot undergång,+ men det är Guds kraft för oss som är på väg mot räddning.+ 19  För det står skrivet: ”Jag ska få de visa att förlora sin vishet, och jag ska förkasta* de intellektuellas skarpsinne.”+ 20  Var är de visa? Var är de skriftlärda?* Var är den här världens* debattörer? Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap? 21  För i sin vishet såg Gud till att världen inte kunde lära känna honom+ genom världens egen vishet.+ I stället valde Gud att låta dårskapen*+ i det som predikas rädda dem som tror. 22  Judarna begär tecken+ och grekerna söker vishet, 23  men vi förkunnar att Kristus har blivit avrättad på pålen, vilket är en stötesten för judarna och dårskap för nationerna.+ 24  Men för dem som är kallade, både judar och greker, är Kristus Guds kraft och Guds vishet.+ 25  För det dåraktiga från Gud är visare än människor, och det svaga från Gud är starkare än människor.+ 26  Bröder, ni ser i ert eget fall att Gud inte kallade många som var visa i människors ögon,+ inte många som var mäktiga eller kom från fina familjer.*+ 27  I stället valde han det dåraktiga i världen för att låta de visa stå där med skam. Och Gud valde det svaga i världen för att låta det starka stå där med skam.+ 28  Och Gud valde det som människor ser ner på och som är föraktat, det som inte är något, för att det som är något ska bli till ingenting,+ 29  så att ingen ska kunna vara stolt över sig själv inför Gud. 30  Det är tack vare honom som ni är förenade med Kristus Jesus, som har uppenbarat Guds vishet och rättfärdighet+ för oss, och tack vare Kristus kan vi bli heliga+ och befrias genom en lösen.+ 31  Då blir det som det står skrivet: ”Den som är stolt ska vara stolt på grund av Jehova.”*+

Fotnoter

Eller ”delaktiga”.
Ibland syftar uttrycket ”bröder” på både män och kvinnor.
Dvs. Petrus.
Eller ”visa utläggningar”.
Eller ”skjuta åt sidan”.
Dvs. experterna på lagen.
Eller ”världsordningens”, ”tidsålderns”, ”erans”. Se Ordförklaringar under ”Världsordning”.
Dvs. det som uppfattas som dårskap.
Eller ”var av ädel börd”.