Uppenbarelseboken 5:1–14

 Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen+ en skriftrulle med skrift på insidan och på baksidan,+ och den var tätt förseglad+ med sju sigill.  Och jag såg en stark ängel som ropade ut med hög* röst: ”Vem är värdig att öppna skriftrullen och bryta dess sigill?”  Men ingen vare sig i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna skriftrullen eller se i den.  Och jag började gråta mycket, därför att ingen blev funnen värdig att öppna skriftrullen eller att se i den.+  Men en av de äldste sade till mig: ”Sluta upp med att gråta. Se! Lejonet som är av Judas stam,+ Davids+ rot,+ har segrat+ och kan öppna skriftrullen och bryta dess sju sigill.”  Och jag såg att där i mitten, där tronen+ och de fyra levande skapelserna var, och mitt ibland de äldste+ stod ett lamm+ som såg ut att ha blivit slaktat,+ och det hade sju horn och sju ögon; dessa ögon betyder* Guds sju* andar+ som* har sänts ut över hela jorden.  Och det gick fram och tog den genast ur högra handen på honom som satt på tronen.+  Och när det tog skriftrullen, föll de fyra levande skapelserna och de tjugofyra äldste+ ner inför Lammet, och de hade var och en en harpa+ och guldskålar fulla av rökelse,+ som betyder* de heligas böner.+  Och de sjöng en ny sång+ och sade: ”Du är värdig att ta skriftrullen och bryta dess sigill, ty du blev slaktad, och med ditt blod+ har du köpt+ människor åt Gud+ ur varje stam och språk och folk och nation, 10  och du gjorde dem till ett kungarike+ och till präster+ åt vår Gud,+ och de skall härska som kungar*+ över* jorden.” 11  Och jag såg, och jag hörde en röst av många änglar runt omkring tronen och de levande skapelserna och de äldste, och antalet av dem var myriaders myriader*+ och tusendens tusenden,*+ 12  och de sade med hög röst: ”Lammet som har blivit slaktat+ är värdigt att ta emot makten och få rikedom och vishet och styrka och ära och härlighet och välsignelse.”+ 13  Och varje skapelse som är i himlen och på jorden och under jorden+ och på havet, ja, allt som finns i dem, hörde jag säga: ”Honom som sitter på tronen+ och Lammet+ tillhör välsignelsen och äran+ och härligheten+ och makten i evigheters evighet.” 14  Och de fyra levande skapelserna sade: ”Amen!” Och de äldste+ föll ner och tillbad.+

Fotnoter

El.: ”stor”.
”som”, אVg, syftar på ”andar”; A: ”och de”, syftar på ”ögon”.
”sju”, אVgcSyh; saknas i AVg.
El.: ”är”.
”som [dvs. rökelsen] betyder”, א och uncialhandskrift 046; A: ”som [dvs. guldskålarna] betyder”.
”de skall härska som kungar”, אVg; ASyh och uncialhandskrift 046: ”de härskar (har att härska) som kungar”.
”över”. Grek.: epị, med genitiv, som i 9:11; 11:6.
”myriaders myriader”. El.: ”tio tusen gånger tio tusen”.
”tusendens tusenden”. El.: ”tusen gånger tusen”.