Uppenbarelseboken 22:1–21

22  Och han visade mig en flod med livets vatten,+ klar som kristall, som flöt ut från Guds och Lammets+ tron  och vällde fram i mitten av den breda gatan i staden. Och på den här sidan om floden och på den andra sidan stod livets träd,*+ som frambringar tolv fruktskördar och ger sin frukt varje månad.+ Och trädens löv var till läkedom för nationerna.+  Och ingen förbannelse skall finnas mer.+ Men Guds+ och Lammets tron+ skall vara i staden,* och hans slavar skall ägna honom helig tjänst;*+  och de skall se hans ansikte,+ och hans namn skall vara på deras pannor.+  Och det skall inte mer bli natt,+ och de behöver inte någon lampas ljus eller solens ljus, ty Jehova* Gud skall lysa+ över dem, och de skall härska som kungar i evigheters evighet.+  Och han sade till mig: ”Dessa ord är trovärdiga och sanna;+ ja, Jehova,* profeternas inspirerade uttalandens*+ Gud,+ har sänt ut sin ängel för att visa sina slavar vad som inom kort måste ske.+  Och se, jag kommer snabbt.+ Lycklig är var och en som håller fast vid orden i denna skriftrulles profetia.”+  Och jag, Johannes, är den som hörde och såg detta. Och när jag hade hört och sett det, föll jag ner för att tillbe+ framför fötterna på ängeln som hade visat mig detta.  Men han sade till mig: ”Akta dig! Gör det inte! Jag är bara en medslav till dig och till dina bröder, profeterna,+ och till dem som håller fast vid orden i denna skriftrulle. Tillbe Gud.”+ 10  Han sade också till mig: ”Försegla* inte orden i denna skriftrulles profetia, ty den fastställda tiden är nära.+ 11  Den som gör orätt, han skall fortsätta att göra orätt;+ och den smutsige, han skall fortsätta att smutsa ner sig;+ men den rättfärdige,+ han skall fortsätta att utöva rättfärdighet, och den helige, han skall fortsätta att helga sig.+ 12  ’Se! Jag kommer snabbt,+ och den lön+ jag ger har jag med mig för att ge var och en efter hans gärningar.+ 13  Jag är Alfa och Omega,*+ den förste och den siste,+ början och slutet. 14  Lyckliga är de som tvättar sina långa dräkter,+ för att rättigheten att gå till livets träd*+ må vara deras och för att de må få tillträde till staden genom dess portar.+ 15  Utanför är hundarna+ och de som utövar spiritism*+ och de otuktiga+ och mördarna och avgudadyrkarna och var och en som tycker om lögn och lever i lögn.’+ 16  ’Jag, Jesus, har sänt min ängel till att vittna för er om dessa ting för församlingarna. Jag är Davids rot+ och ättling+ och den glänsande morgonstjärnan.’”+ 17  Och anden*+ och bruden+ säger ständigt: ”Kom!” Och den som hör det skall säga: ”Kom!”+ Och den som törstar skall komma;+ den som vill skall fritt få ta av livets vatten.+ 18  ”Jag vittnar för var och en som hör orden i denna skriftrulles profetia: Om någon tillfogar+ något, skall Gud tillfoga honom de hemsökelser+ som det står skrivet om i denna skriftrulle; 19  och om någon tar bort något från orden i skriftrullen med denna profetia, skall Gud ta bort hans del från livets träd+ och ur den heliga staden,+ som det står skrivet om i denna skriftrulle. 20  Han som vittnar om detta säger: ’Ja; jag kommer snabbt.’”+ ”Amen! Kom, Herre Jesus.” 21  Må Herren Jesu Kristi* oförtjänta omtanke vara med de heliga.*+

Fotnoter

Ordagr.: ”[stod] ett ... träd (trä)”. Grek.: xỵlon, sing. använt i allmän el. kollektiv betydelse.
Ordagr.: ”den” el. ”henne”, fem. i grek., med hänsyftning på staden.
”skall ägna ... helig tjänst”. Grek.: latreusousin. Se not till 2Mo 3:12.
Se Tillägg 1D.
Se Tillägg 1D.
”inspirerade (andeingivna) uttalandens”. El.: ”andars”. Grek.: tōn pneumạtōn; lat.: spirịtuum.
El.: ”Hemlighåll”.
El.: ”Jag är A och O (A och Ö)”. Se not till 1:8, ”Alfa och Omega”, och it, under ”Alpha and Omega” (Alfa och Omega).
Se not till v. 2.
”de som utövar spiritism”. El.: ”trollkarlarna”. Ordagr.: ”de som brukar (tillhandahåller) läkemedel (droger)”, ”giftblandarna”. Grek.: hoi farmakoi. Jfr not till 18:23.
El.: ”det inspirerade (andeingivna) uttalandet”.
”Kristi”, VgSyh; saknas i אA.
”med de heliga. Amen!” א; Syh: ”med alla de heliga. Amen!”; Vgc: ”med er alla. Amen!”; AVg: ”med alla”.