Uppenbarelseboken 21:1–27

21  Och jag såg en ny himmel+ och en ny jord;+ ty den förra himlen+ och den förra jorden+ var borta, och havet+ är inte mer.  Jag såg också den heliga staden,+ det nya Jerusalem, komma ner från himlen+ från Gud, beredd som en brud+ smyckad för sin äkta man.+  Och jag hörde en hög röst från tronen säga: ”Se! Guds tält*+ är bland människorna, och han skall bo*+ ibland dem, och de skall vara hans folk.+ Och Gud själv skall vara hos dem.+  Och han skall torka varje tår+ från deras ögon, och döden skall inte finnas mer;+ inte heller skall sorg eller skrik eller smärta finnas mer.+ Det som en gång var är borta.”+  Och han som satt på tronen+ sade: ”Se! Jag gör allting nytt.”+ Och så säger han: ”Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna.”  Och han sade till mig: ”De har blivit verklighet!* Jag är Alfa och Omega,* början och slutet.+ Åt den som törstar skall jag fritt ge av källan med livets vatten.+  Den som segrar skall ärva allt detta, och jag skall vara hans Gud,+ och han skall vara min son.+  Men de fega och de som är utan tro+ och de som är vämjeliga i sin vidriga smuts+ och mördare+ och otuktiga+ och de som utövar spiritism* och avgudadyrkare+ och alla lögnare+ – de skall få sin del i sjön som brinner med eld+ och svavel.+ Detta betyder* den andra döden.”+  Och en av de sju änglar som hade de sju skålarna som var fulla av de sju sista hemsökelserna+ kom och talade med mig och sade: ”Kom hit, jag skall visa dig bruden, Lammets hustru.”+ 10  Och han förde bort mig i andens kraft till ett stort och högt berg,+ och han visade mig den heliga staden+ Jerusalem, som kom ner från himlen från Gud+ 11  och som hade Guds härlighet.+ Dess strålglans* var liksom den dyrbaraste sten, såsom en jaspissten, som skimrar kristallklar.+ 12  Den hade en stor och hög mur+ och hade tolv portar, och vid portarna tolv änglar, och där var namn inskrivna, nämligen namnen på Israels söners tolv stammar.+ 13  Mot öster var tre portar, och mot norr tre portar, och mot söder tre portar, och mot väster tre portar.+ 14  Stadens mur hade också tolv grundstenar+ och på dem de tolv namnen på Lammets tolv apostlar.+ 15  Och den som talade med mig hade som mått en måttstock+ av guld för att kunna mäta staden och dess portar och dess mur.+ 16  Och staden ligger som en fyrkant, och dess längd är lika stor som dess bredd. Och han mätte staden+ med måttstocken, tolv tusen stadier;* dess längd och bredd och höjd är lika. 17  Han mätte också dess mur, etthundrafyrtiofyra alnar,* efter människomått, som också är änglamått.* 18  Och dess mur var byggd av jaspis,+ och staden var av rent guld likt klart glas. 19  Grundstenarna+ i stadsmuren var smyckade med alla slags dyrbara stenar:+ den första grundstenen var jaspis,+ den andra safir,+ den tredje kalcedon, den fjärde smaragd,+ 20  den femte sardonyx, den sjätte sard, den sjunde krysolit,+ den åttonde beryll, den nionde topas,+ den tionde krysopras, den elfte hyacint, den tolfte ametist.+ 21  Och de tolv portarna var tolv pärlor; var och en av portarna var gjord av en enda pärla.+ Och den breda gatan i staden var av rent guld, som genomskinligt glas. 22  Och jag såg inte något tempel* i den,+ ty Jehova*+ Gud, den Allsmäktige,*+ är dess tempel,+ och det är också Lammet.+ 23  Och staden behöver inte solen eller månen till att lysa på den, ty Guds härlighet har lyst upp den,+ och Lammet är dess lampa.+ 24  Och nationerna skall vandra med hjälp av dess ljus,+ och jordens kungar skall föra sin härlighet in i den.+ 25  Och dess portar skall alls inte stängas om dagen,+ ty natt skall inte finnas där.+ 26  Och de skall föra nationernas härlighet och ära in i den.+ 27  Men inget oheligt och ingen som ägnar sig åt något vämjeligt+ eller åt lögn+ skall under några omständigheter komma in i den,+ bara de som är skrivna i den livets skriftrulle som tillhör Lammet.+

Fotnoter

Ordagr.: ”tälta”, ”bo i tält”.
”tält”. Grek.: skēnẹ̄; lat.: tabernạculum; J17,18,22(hebr.): mishkạn. Se 2Mo 25:8, 9.
El.: ”Jag är A och O (A och Ö)”. Jfr not till 1:8, ”Alfa och Omega”.
El.: ”Det har skett!”
El.: ”Denna del betyder (är)”.
”de som utövar spiritism”. El.: ”trollkarlar”. Ordagr.: ”de som brukar (tillhandahåller) läkemedel (droger)”, ”giftblandare”. Grek.: farmakois. Jfr not till 18:23.
El.: ”ljusspridare”.
Omkr. 2 220 km. En stadie var 1/8 romersk mil, dvs. omkr. 185 m.
Omkr. 64 m.
Ordagr.: ”som är en ängels [mått]”.
El.: ”någon gudomlig boning”. Grek.: naọn; lat.: tẹmplum; J17,18(hebr.): wehēkhạl, ”och ett palats (tempel)”.
Se Tillägg 1D.
”den Allsmäktige”. Grek.: ho pantokrạtōr; lat.: omnịpotens; J17,22(hebr.): ’Elohịm tseva’ọ̄th, ”härarnas Gud”. Se not till Rut 1:20, ”den Allsmäktige”.