Uppenbarelseboken 2:1–29

 Skriv till ängeln+ för församlingen i Ẹfesos:+ Detta säger han som håller de sju stjärnorna+ i sin högra hand, han som vandrar mitt ibland de sju lampställen av guld:+  ’Jag känner dina gärningar+ och din möda och uthållighet, och jag vet att du inte kan tåla onda människor och att du har satt dem på prov+ som säger att de är apostlar+ men inte är det, och du har funnit att de är lögnare.  Du visar också uthållighet,+ och du har tålt mycket för mitt namns+ skull och har inte tröttnat.+  Men ändå har jag detta emot dig, att du har övergett den kärlek du först hade.+  Kom därför ihåg varifrån du har fallit, och ändra sinne+ och gör de förra gärningarna. I annat fall kommer jag till dig,+ och jag skall flytta ditt lampställ+ från dess plats, om du inte ändrar sinne.  Men den förtjänsten har du, att du hatar+ Nikolạossektens*+ gärningar, som också jag hatar.  Den som har öron, han må höra vad anden+ säger till församlingarna: Åt den som segrar+ skall jag ge att äta av livets träd,+ som är i Guds paradis.’*  Och skriv till ängeln+ för församlingen i Smyrna: Detta säger ’den Förste och den Siste’,+ som var död och fick liv igen:+  ’Jag känner din vedermöda och fattigdom – men du är rik+ – och hädelsen från dem som säger att de är judar+ men inte är det utan är en Satans synagoga.+ 10  Var inte rädd för vad du kommer att få lida.+ Se! Djävulen+ skall fortsätta att kasta några av er i fängelse, för att ni helt och fullt skall sättas på prov+ och för att ni skall ha vedermöda+ i tio dagar. Bevisa dig trogen intill döden,*+ så skall jag ge dig livets krona.+ 11  Den som har öron, han må höra+ vad anden+ säger till församlingarna: Den som segrar+ skall alls inte skadas av den andra döden.’+ 12  Och skriv till ängeln för församlingen i Pẹrgamon: Detta säger han som har det långa, skarpa, tveeggade svärdet:+ 13  ’Jag vet var du bor, nämligen där Satans tron är; och ändå håller du fast vid mitt namn,+ och du har inte förnekat din tro på mig,+ inte ens i Ạntipas dagar, han som var mitt vittne,+ min trogne, som blev dödad+ vid er sida, där Satan bor. 14  Men ändå har jag några få ting emot dig, att du där har några som håller fast vid Bịleams lära,+ han som lärde Balak+ att lägga en sten att snava på för Israels söner, nämligen att äta sådant som var offrat åt avgudar och att begå otukt.+ 15  Så har du också några som på samma sätt håller fast vid Nikolạossektens+ lära.* 16  Ändra därför sinne.+ I annat fall kommer jag snabbt till dig, och jag skall föra krig+ mot dem med min muns långa svärd.+ 17  Den som har öron, han må höra vad anden säger till församlingarna:+ Den som segrar,+ honom skall jag ge något av det dolda* mannat,+ och jag skall ge honom en vit sten,* och på stenen ett nytt namn+ skrivet som ingen känner utom den som får det.’+ 18  Och skriv till ängeln för församlingen i Thyatịra:+ Detta säger Guds Son,+ han vars ögon är som en eldslåga+ och vars fötter är lika fin koppar:+ 19  ’Jag känner dina gärningar och din kärlek+ och tro och tjänst* och uthållighet, och jag vet att dina senaste gärningar+ är fler än de första.+ 20  Men ändå har jag detta emot dig, att du tolererar den där kvinnan Isẹbel,+ som kallar sig profetissa och som lär+ och vilseleder mina slavar+ till att begå otukt+ och till att äta sådant som är offrat åt avgudar.+ 21  Och jag har gett henne tid till att ändra sinne,+ men hon är inte villig att ändra sinne i fråga om sin otukt.+ 22  Se! Jag står i begrepp att kasta henne på sjuksängen, och dem som begår äktenskapsbrott med henne skall jag kasta i stor vedermöda, om de inte ändrar sinne i fråga om hennes gärningar. 23  Och hennes barn skall jag döda med en dödlig hemsökelse,* så att alla församlingarna skall förstå att jag är den som utforskar njurar* och hjärtan, och jag skall ge er, var och en, efter era gärningar.+ 24  Men till er andra i Thyatịra, till alla som inte har denna lära och som inte har lärt känna ”Satans djupheter”,+ som man kallar det, till er säger jag: Jag lägger inte på er någon annan börda.+ 25  Håll ändå fast vid vad ni har+ tills jag kommer. 26  Och den som segrar och håller sig till mina gärningar intill slutet,*+ honom skall jag ge myndighet över nationerna,+ 27  och han skall vara herde över* människorna med en stav av järn,+ så att de krossas sönder likt lerkärl,*+ så som också jag har fått myndighet från min Fader, 28  och jag skall ge honom morgonstjärnan.+ 29  Den som har öron, han må höra vad anden+ säger till församlingarna.’+

Fotnoter

El.: ”nikolaiternas”.
”paradis”, אAVgSyhJ11-13,16; J17,18,22: ”trädgård”.
”intill döden”. El.: ”till och med i dödsfara”.
El.: ”nikolaiternas lära”. Grek.: tēn didakhẹ̄n Nikolaïtọ̄n; lat.: doctrịnam Nicolaitạrum.
”en ... sten”. Grek.: psẹ̄fon, dvs. en sten som man avgav sin röst med, en omröstningssten. Se not till Apg 26:10.
El.: ”förvarade”, ”undanlagda”.
”tjänst”. Grek.: diakonịan.
El.: ”med död”.
El.: ”de innersta (djupaste) känslorna”. Ordagr.: ”njurar”. Jfr Jer 11:20; 17:10; 20:12.
El.: ”det fullständiga slutet”. Grek.: tẹlous.
”vara herde över”. El.: ”valla”.
Ordagr.: ”med en stav av järn, så som lerkärlen krossas sönder”.