Uppenbarelseboken 13:1–18

13  Och den ställde sig på sanden+ vid havet. Och jag såg ett vilddjur+ stiga upp ur havet,+ och det hade tio horn+ och sju huvuden+ och på sina horn tio diadem och på sina huvuden hädiska+ namn.  Och vilddjuret som jag såg var likt en leopard,+ men dess fötter var som en björns,+ och dess gap var som ett lejons+ gap. Och draken+ gav vilddjuret* dess makt och dess tron och stor myndighet.+  Och jag såg ett av dess huvuden såsom hugget till döds, men dess sår efter dödshugget+ läktes, och hela jorden följde vilddjuret med beundran.  Och man tillbad draken, eftersom den hade gett myndigheten åt vilddjuret; och man tillbad vilddjuret med orden: ”Vem är som vilddjuret, och vem kan föra krig mot det?”  Och åt det gavs en mun som talade stora ord+ och hädelser,+ och åt det gavs myndighet att verka i 42 månader.+  Och det öppnade sin mun till hädelser+ mot Gud, för att häda hans namn och hans boning,* ja dem som bor i himlen.+  Och åt det gavs makt+ att föra krig mot de heliga och besegra dem,*+ och åt det gavs myndighet över varje stam och folk och språk och nation.  Och alla som bor på jorden skall tillbe det;* inte en enda av dem har från världens grundläggning*+ sitt namn skrivet i den livets skriftrulle+ som tillhör Lammet som var slaktat.+  Om någon har öron, hör då detta.+ 10  Om någon är ämnad för fångenskap, så går han bort i fångenskap.+ Om någon dödar med svärd, måste han dödas med svärd.+ Här behövs de heligas+ uthållighet+ och tro.+ 11  Och jag såg ett annat vilddjur+ stiga upp ur jorden,+ och det hade två horn likt ett lamm, men det talade som en drake.+ 12  Och det utövar det första vilddjurets+ hela myndighet inför dess ögon. Och det får jorden och dem som bor på den att tillbe det första vilddjuret, vars sår efter dödshugget läktes.+ 13  Och det utför stora tecken,+ så att det till och med får eld att komma ner från himlen till jorden inför människors ögon. 14  Och det vilseleder dem som bor på jorden, på grund av de tecken som det hade fått makt att utföra inför ögonen på vilddjuret, medan det säger till dem som bor på jorden att göra en bild+ åt vilddjuret som* hade fått svärdshugget+ och ändå kom till liv igen. 15  Och det fick makt att ge andedräkt* åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild skulle kunna både tala och få alla dem dödade som inte på ett eller annat sätt ville tillbe vilddjurets bild.+ 16  Och det utsätter alla för tvång,+ de små och de stora och de rika och de fattiga och de fria och slavarna, för att det skall ges dessa ett märke på deras högra hand eller på deras panna+ 17  och* för att ingen skall kunna köpa eller sälja med undantag av den som har märket,* vilddjurets namn+ eller dess namns tal.+ 18  Här behövs vishet: Den som har förstånd, han må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas+ tal; och dess tal är sexhundrasextiosex.*+

Fotnoter

Ordagr.: ”gav det”.
El.: ”tält”, ”tältboning”.
”Och åt det gavs makt att ... besegra dem”, אVg; saknas i P47ACArm.
Ordagr.: ”nedkastande (nedläggande) [av säd]”. Grek.: katabolẹ̄s.
El.: ”honom”.
I grek. är relativpronomenet mask., medan ordet för ”vilddjur” däremot är neutr.
El.: ”ande”, ”verksam kraft”. Grek.: pneuma; lat.: spịritum; J17,18,22(hebr.): rụach.
”och”, P47אcAVg; saknas i א*CSyh.
Ordagr.: ”ingraveringen”. Grek.: to khạragma; J18,22(hebr.): hattạw; bokstaven taw i det hebr. alfabetet (här med bestämda artikeln framför) motsvarar svenskt ”t”. Jfr not till Hes 9:4.
”sexhundrasextiosex”, אA; P47 och uncialhandskrift 046: χξςʹ, där de grek. bokstäverna står för talet 666. Siffran 6 blir här särskilt betonad genom att den förekommer tre gånger – som entals-, tiotals- och hundratalssiffra (6 + 60 + 600).