Uppenbarelseboken 1:1–20

 En uppenbarelse*+ genom Jesus Kristus, som Gud gav honom+ för att visa sina slavar+ vad som inom kort* måste ske.+ Och han sände ut sin ängel+ och framställde det i tecken+ genom honom för sin slav Johannes,+  som har vittnat om det ord Gud gav+ och om det vittnesbörd Jesus Kristus avlade,+ ja, om allt som han har sett.  Lycklig+ är den som läser upp+ och lyckliga är de som hör orden i denna profetia+ och som iakttar det som står skrivet i den;+ ty den fastställda tiden är nära.+  Johannes till de sju församlingar+ som är i provinsen Ạsia: Må ni röna oförtjänt omtanke och frid från ”den som är* och som var och som kommer”,+ och från de sju andar+ som är inför hans tron,  och från Jesus Kristus, ”det trogna vittnet”,+ ”den förstfödde från de döda”+ och ”härskaren över jordens kungar”.+ Han som älskar oss+ och som har löst oss från våra synder genom sitt eget blod+  och han gjorde oss till ett kungarike,+ till präster+ åt sin Gud och Fader – ja, honom tillhör härligheten och makten för evigt.+ Amen.  Se! Han kommer med molnen,+ och varje öga skall se honom,+ också de som har genomborrat honom;+ och alla jordens stammar skall slå sig själva av sorg på grund av honom.+ Ja, amen.  ”Jag är Alfa och Omega”,*+ säger Jehova* Gud, ”den som är och som var och som kommer,+ den Allsmäktige.”*+  Jag, Johannes, som är er broder och är delaktig med er i vedermödan+ och kungariket+ och uthålligheten+ i sällskap med Jesus,+ jag befann mig på den ö som kallas Patmos, för att jag hade talat om Gud och vittnat* om Jesus.*+ 10  Genom inspiration*+ befann jag mig+ på Herrens dag,*+ och jag hörde bakom mig en stark röst,+ lik ljudet av en trumpet, 11  som sade: ”Vad du ser skall du skriva+ i en skriftrulle, och du skall sända den till de sju församlingarna:+ i Ẹfesos+ och i Smyrna+ och i Pẹrgamon+ och i Thyatịra+ och i Sardes+ och i Filadẹlfia+ och i Laodikeia.”+ 12  Och jag vände mig om för att se rösten som talade med mig, och när jag hade vänt mig om, såg jag sju lampställ av guld+ 13  och mitt ibland lampställen någon lik en människoson,+ klädd i en dräkt som räckte ner till fötterna och med ett bälte av guld spänt om bröstet. 14  Vidare var hans huvud och hans hår vitt+ som vit ull, som snö, och hans ögon som en eldslåga;+ 15  och hans fötter var lika fin koppar+ när den glöder i en ugn; och hans röst+ var som ljudet av många vatten. 16  Och i sin högra hand hade han sju stjärnor,+ och från hans mun gick det ut ett långt, skarpt, tveeggat svärd,+ och hans ansikte var som solen när den lyser i sin kraft.+ 17  Och när jag såg honom, föll jag ner som död för hans fötter. Och han lade sin högra hand på mig och sade: ”Var inte rädd.+ Jag är den Förste*+ och den Siste+ 18  och den levande;+ och jag var död,+ men se, jag lever i evigheters evighet,+ och jag har nycklarna till döden+ och till Hades.*+ 19  Skriv därför ner vad du har sett och vad som är och vad som skall ske härefter.+ 20  Vad beträffar den heliga hemligheten med de sju stjärnorna,+ som du såg på min högra hand, och med de sju lampställen av guld:+ De sju stjärnorna betyder* de sju församlingarnas änglar, och de sju lampställen betyder sju församlingar.+

Fotnoter

”inom kort”. Ordagr.: ”i hast (snabbhet)”.
Ordagr.: ”Ett avtäckande (avslöjande)”. Grek.: Apokạlypsis; lat.: Apocalỵpsis.
Ordagr.: ”den varande (existerande)”. Grek.: ho ōn. Se not till 2Mo 3:14.
El.: ”A och O”; el.: ”A och Ö”. Grek.: τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ (to Ạlfa kai to Ō[mẹga]), första och sista bokstaven i det grek. alfabetet; SyhJ22: ”Alef och Taw”.
Se Tillägg 1D.
”den Allsmäktige”. Grek.: ho pantokrạtōr; lat.: Omnịpotens; J18(hebr.): ’El Shaddạj, ”Gud den Allsmäktige”; J17,22(hebr.): ’Elohẹ̄ tseva’ọ̄th, ”härarnas Gud”. Se not till Rut 1:20, ”den Allsmäktige”.
Ordagr.: ”på grund av (genom) Guds ord och Jesu vittnesbörd (vittnesbördet om Jesus)”.
”att jag hade ... vittnat”. Ordagr.: ”vittnesbördet”. Grek.: tēn martyrịan; lat.: testimọnium.
”Genom inspiration (andeingivelse)”. El.: ”I ande”. Grek.: en pneumati; lat.: in spịritu.
El.: ”Jag kom under inspiration på Herrens dag”.
”Förste”, אVgSyh; A: ”Förstfödde”.
”Hades”, אA; SyhJ7,8,13,16-18,22: ”Sheol”. Se Tillägg 4B.
El.: ”är”.