Romarna 16:1–27

16  Jag vill lägga ett gott ord för* vår syster Febe, som är tjänare*+ i den församling som är i Kẹnkreai,+  för att ni skall välkomna*+ henne i Herren på ett sätt som är värdigt de heliga och för att ni skall bistå henne i varje angelägenhet där hon kan behöva er;+ hon har nämligen också själv visat sig vara en försvarare för många, ja, för mig själv.  Framför mina hälsningar till Prisca och Ạquila,+ mina medarbetare+ i Kristus Jesus,  som har vågat sin egen hals+ för min själ,* och inte bara jag utan också alla församlingarna bland nationerna tackar dem;+  och hälsa församlingen i deras hus.+ Hälsa min älskade Epẹnetus, som är en förstling+ åt Kristus i provinsen Ạsia.  Hälsa Maria, som många gånger har arbetat hårt för er.  Hälsa Andronịkos och Jụnias, mina släktingar+ och mina medfångar,+ som är högt ansedda män bland apostlarna och som har varit i gemenskap+ med Kristus längre än jag.  Framför mina hälsningar+ till Ampliạtus, min älskade i Herren.  Hälsa Urbạnus, vår medarbetare i Kristus, och min älskade Stakys. 10  Hälsa+ Apẹlles, den godkände i Kristus. Hälsa dem som är av Aristoboulos hushåll. 11  Hälsa Herọdion, min släkting.+ Hälsa dem av Narkịssos hushåll som är i Herren.+ 12  Hälsa systrarna Tryfẹna och Tryfọsa, som arbetar hårt i Herren. Hälsa Persis, vår älskade syster, för hon har många gånger arbetat hårt i Herren. 13  Hälsa Rufus, den utvalde i Herren, och hans mor och min. 14  Hälsa Asynkritos, Flegon, Hermes, Pạtrobas, Hermas och bröderna hos dem. 15  Hälsa Filọlogos och Julia, Nẹreus och hans syster, och Olympas och alla de heliga hos dem.+ 16  Hälsa varandra med en helig kyss.+ Alla Kristi församlingar hälsar er. 17  Nu förmanar jag er, bröder, att hålla ögonen på dem som vållar söndringar+ och ger orsaker till fall, tvärtemot den lära+ som ni har inhämtat; undvik dem.+ 18  Sådana människor är ju inte slavar åt vår Herre Kristus, utan åt sin egen buk;+ och genom fagert tal+ och smicker+ förleder de sveklösa människors hjärtan. 19  Er lydnad har ju blivit känd av alla.+ Därför gläder jag mig över er. Jag önskar emellertid att ni skall vara visa+ i fråga om det goda och oskyldiga+ i fråga om det onda.+ 20  Men den Gud som ger frid+ skall snart krossa Satan+ under era fötter. Må vår Herre Jesu oförtjänta omtanke vara med er.+ 21  Timoteus, min medarbetare, hälsar er, och så gör Lụcius och Jason och Sosịpatros, mina släktingar.+ 22  Jag, Tẹrtius, som har skrivit ner detta brev, hälsar er i Herren. 23  Gajus,+ min och hela församlingens värd, hälsar er. Erạstos, stadens förvaltare,+ hälsar er, och så gör Quạrtus, hans bror.* 24 * –––– 25  Men honom+ som kan göra er fasta i överensstämmelse med de goda nyheterna jag förkunnar och* budskapet om Jesus Kristus, enligt uppenbarelsen* av den heliga hemlighet+ som har förtigits i långliga tider 26  men nu har gjorts uppenbar+ och genom de profetiska skrifterna har gjorts känd bland alla nationerna enligt den evige Gudens befallning för att främja lydnad genom tro+ 27  honom, den Gud som ensam är vis,+ tillhör härligheten+ genom Jesus Kristus+ för evigt.* Amen.

Fotnoter

”tjänare”. Grek.: diạkonon; lat.: in ministẹrio; J18(hebr.): mesharạth, ”tjänarinna”.
El.: ”presentera (föreställa) för er”.
El.: ”ta emot”, ”godta”.
El.: ”mitt liv”.
El.: ”vår broder”.
Saknas i P46אABC; DItVgc: ”Må Herren Jesu Kristi oförtjänta omtanke vara med er alla. Amen”, vilket svarar mot slutet på v. 20.
El.: ”ja”.
Ordagr.: ”avtäckandet (avslöjandet)”. Grek.: apokạlypsin; lat.: revelatiọnem.
”för evigt (i evighet)”, P46BC; אADItVgArm: ”i evigheters evighet”.