Romarna 13:1–14

13  Varje själ* skall underordna sig+ de överordnade myndigheterna,+ ty det finns ingen myndighet+ annat än av Gud;+ de existerande myndigheterna är av Gud inordnade i sina relativa+ ställningar.*+  Den som motsätter sig* myndigheten gör därför motstånd mot Guds ordning; de som gör motstånd mot den drar en dom över sig själva.+  Ty de styrande är inte något att frukta för när det gäller den goda gärningen, utan när det gäller den onda.+ Vill du alltså vara utan fruktan för myndigheten? Fortsätt då att göra det goda,+ och du skall få beröm av den;  den är nämligen Guds tjänare* åt dig till din nytta.+ Men om du gör det som är ont,+ känn då fruktan: det är nämligen inte för inte som den bär svärdet; den är ju Guds tjänare, en hämnare+ som låter vrede drabba den som bedriver det som är ont.  Därför finns det tvingande skäl till* att ni underordnar er, inte bara för denna vredes skull, utan också för ert samvetes.+  Det är ju också därför ni betalar skatt; de är nämligen Guds offentliga tjänare*+ som ständigt tjänar just detta syfte.*  Ge* åt alla vad som tillkommer dem: skatt åt honom som kräver skatt,+ tull åt honom som kräver tull, fruktan åt honom som kräver fruktan,+ ära åt honom som kräver ära.+  Var inte skyldiga någon någonting alls,+ utom när det gäller att älska varandra,+ för den som älskar sin medmänniska* har uppfyllt lagen.+  Ty detta: ”Du skall inte begå äktenskapsbrott;*+ Du skall inte mörda;+ Du skall inte stjäla;+ Du skall inte ha begär”;+ och vilket som helst annat bud, det sammanfattas ju i detta ord: ”Du skall älska din nästa som dig själv.”+ 10  Kärleken+ gör inget ont mot nästan;+ kärleken är därför lagens+ uppfyllelse. 11  Gör också detta därför att ni känner tiden,* att stunden redan är inne för er att vakna upp+ ur sömnen, ty nu är vår räddning närmare än då vi blev troende.+ 12  Natten är långt liden; dagen+ har närmat sig. Låt oss därför lägga av de gärningar som hör mörkret till+ och ta på oss ljusets vapen.+ 13  Låt oss vandra anständigt som om dagen,+ inte i vilt festande och dryckesorgier,+ inte i olovligt könsumgänge och tygellöshet,*+ inte i osämja+ och svartsjuka; 14  utan ikläd er Herren Jesus Kristus,*+ och gör inte på förhand upp planer för köttets begär.+

Fotnoter

”är av Gud inordnade i sina relativa ställningar”. Ordagr.: ”av Gud ställda i ordning är de”.
El.: ”Varje levande person”. Se Tillägg 4A.
Ordagr.: ”Den som ställer upp sig mot”.
”tjänare”. Grek.: diạkonọs.
El.: ”Därför är det nödvändigt”.
”offentliga tjänare”. Grek.: leitourgoi.
El.: ”som helt ägnar sig åt just detta”.
Ordagr.: ”Ge ni tillbaka”.
”sin medmänniska”. Ordagr.: ”den andre”.
El.: ”Du skall inte ha könsumgänge med någon annan än din äktenskapspartner”. Grek.: Ou moikheuseis; lat.: non adulterạbis; J22(hebr.): lo’ tin’ạf. Se not till Hes 16:32.
Ordagr.: ”den fastställda tiden”. Grek.: ton kairọn.
”tygellöshet”. Grek.: aselgeiais; lat.: inpudicịtiis; J17,22(hebr.): zimmạh. Se not till Gal 5:19, ”tygellöshet”. Jfr not till 3Mo 18:17.
El.: ”utan efterlikna Herren Jesu Kristi sätt att vara”.