Romarna 10:1–21

10  Bröder, mitt hjärtas goda vilja och min ödmjuka bön till Gud för dem är att de skall vinna räddning.+  Jag ger dem nämligen det vittnesbördet* att de har nitälskan+ för Gud, men inte enligt exakt kunskap;+  ty eftersom de inte känner rättfärdigheten från Gud+ utan söker befästa sin egen,+ har de inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud.+  Kristus är nämligen slutet* på lagen,+ så att var och en som utövar tro kan vinna rättfärdighet.+  Mose skriver ju att den människa som har handlat efter lagens rättfärdighet skall leva genom den.+  Men den rättfärdighet som kommer av tro talar på detta sätt: ”Säg inte i ditt hjärta:+ ’Vem skall stiga upp till himlen?’+ det vill säga för att hämta ner Kristus;+  eller: ’Vem skall stiga ner i avgrunden?’+ det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda.”+  Men vad säger den? ”Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta”;+ det vill säga trons ”ord”,+ det som vi predikar.*+  Ty om du offentligt bekänner det ”ordet i din mun”,+ att Jesus är Herre,*+ och i ditt hjärta utövar tro på att Gud uppväckte honom från de döda,+ skall du bli räddad.+ 10  Ty med hjärtat+ utövar man tro till rättfärdighet, men med munnen avger man offentlig bekännelse+ till räddning. 11  Skriften säger ju: ”Ingen som tror+ på honom skall bli besviken.”*+ 12  Det är nämligen ingen skillnad mellan jude och grek,+ ty över alla är samme Herre, som är rik+ för alla som anropar honom. 13  Ty ”var och en som anropar Jehovas* namn skall bli räddad”.+ 14  Men hur skall de anropa honom som de inte har satt tro till?+ Och hur skall de sätta tro till honom som de inte har hört något om? Och hur skall de höra utan att någon predikar?+ 15  Och hur skall de predika, om de inte har blivit utsända?+ Alldeles som det står skrivet: ”Vilken vacker syn: till fots kommer de* som förkunnar goda nyheter om goda ting!”+ 16  Men det var ändå inte alla som lydde de goda nyheterna.+ Jesaja säger nämligen: ”Jehova,* vem trodde på det de hörde av oss?”+ 17  Så kommer då tron av det man hör.+ Det man hör kommer i sin tur genom ordet om Kristus.*+ 18  Likväl frågar jag: Hörde de då inte? Jo visst: ”över hela jorden har deras röst nått ut+ och till den bebodda jordens* yttersta ändar* deras uttalanden”.+ 19  Likväl frågar jag: Förstod Israel då inte?+ Först säger Mose: ”Jag skall uppegga er till svartsjuka genom det som inte är en nation; jag skall uppegga er till våldsam förbittring genom en oförståndig nation.”+ 20  Men Jesaja blir mycket djärv och säger: ”Jag blev funnen av dem som inte sökte mig;+ jag blev uppenbar för dem som inte frågade efter mig.”+ 21  Men beträffande Israel säger han: ”Hela dagen har jag brett ut mina händer mot ett folk som är olydigt+ och säger emot.”+

Fotnoter

”Jag ger ... det vittnesbördet”. Grek.: martyrọ̄; lat.: testimọnium ... perhịbeo.
El.: ”det fullbordade (definitiva) slutet”. Grek.: tẹlos.
El.: ”vi förkunnar (utropar) som en härold”. Grek.: kērỵssomen; lat.: praedicạmus. Jfr not till Dan 5:29, ”och offentligt ropade man ut”.
Grek.: Kỵrios; J12-14,16-18,22(hebr.): ha’adhọ̄n, ”Herren”. Inte ”Jehova”.
El.: ”skall stå där med skam”.
Se Tillägg 1D.
Ordagr.: ”Hur vackra (ljuvliga) är inte fötterna på dem”.
Se Tillägg 1D.
”ordet om Kristus”, P46א*BCD*Vg; אcASyp: ”Guds ord”; J7,8,10: ”Jehovas ord”.
”den bebodda jordens”. Ordagr.: ”den beboddas”. Grek.: tēs oikoumẹnēs, fem. sing., med hänsyftning på jorden, som är fem. i grek.
Se not till Mt 12:42.