Psalm 94:1–23

94  * O Gud,* du som utkräver hämnd,* Jehova,+o Gud, du som utkräver hämnd, träd strålande fram!+   Res dig, du jordens Domare.+Låt vedergällning komma över de högmodiga.+   Hur länge skall de ondskefulla,* Jehova,+hur länge skall de ondskefulla jubla?+   De låter ord välla fram, de talar ohämmat;+alla som gör det som är ont skryter över sig själva.+   Jehova, de krossar ditt folk,+de förtrycker din arvedel.+   De dräper änkan och den bofaste främlingen,+de mördar de faderlösa.+   De säger: ”Jah* ser det inte,+Jakobs Gud* förstår det inte.”+   Förstå, ni oförnuftiga bland folket,+och ni enfaldiga, när skall ni få insikt?+   Han som planterade örat, kan han inte höra?+Eller han som formade ögat, kan han inte se?+ 10  Han som visar nationerna till rätta, kan han inte ge tillrättavisning,+han som undervisar människorna och ger dem kunskap?+ 11  Jehova känner människornas* tankar, att de är som en vindfläkt.+ 12  Lycklig är den kraftfulle man* som du visar till rätta,+ Jah,och som du undervisar från din lag,+ 13  för att ge honom ro för olyckans dagar,+till dess en grav* blir grävd för den ondskefulle.+ 14  Ty Jehova skall inte förskjuta sitt folk,+han skall inte överge sin arvedel.+ 15  Ty domen skall åter vara rättfärdig,+och alla som är rättrådiga i hjärtat skall följa den. 16  Vem träder fram för att försvara mig mot ogärningsmännen?+Vem ställer sig på min sida mot dem som gör det som är ont?+ 17  Om inte Jehova hade kommit till min hjälp,+skulle min själ snart bo i det tysta.+ 18  När jag sade: ”Min fot kommer att vackla”,+var det din kärleksfulla omtanke, Jehova, som gav mig stöd.+ 19  När det var många oroande tankar i mitt inre,+var det din rika tröst som smekte min själ.+ 20  Kan den tron som vållar olyckor vara i förbund med dig,+den som orsakar svårigheter på grundval av lagstadgar?+ 21  De riktar häftiga angrepp mot den rättfärdiges själ,+och den oskyldiges blod förklarar de skyldigt.+ 22  Men Jehova blir en säker höjd för mig,+ja, min Gud är min tillflykts klippa.+ 23  Och han skall låta det onda de gör vända tillbaka över dem,+ja, han skall tysta dem med deras egen olycka.+Jehova, vår Gud, skall tysta dem.+

Fotnoter

El.: ”du som utför hämndgärningar”.
LXX har överskriften: ”En psalm av David; för den fjärde dagen i veckan”; Vg(iuxta LXX) har en liknande överskrift.
”Gud”. Hebr.: ’El.
El.: ”de gudlösa”.
”Jah”. Hebr.: Jah. Se not till 68:4.
”Gud”. Hebr.: ’Elohẹ̄.
Ordagr.: ”jordemänniskans”. Hebr.: ’adhạm.
”den kraftfulle (fysiskt starke) man”. Hebr.: haggẹver.
Ordagr.: ”grop”.