Psalm 91:1–16

91  Den som bor på den Högstes+ hemliga plats+får vila* i den Allsmäktiges skugga.+   Jag säger till Jehova:* ”Du är min tillflykt och mitt fäste,+min Gud, som jag förtröstar på.”+   Ty han befriar dig från fågelfångarens fälla,+från pesten som vållar olycka.+   Med sina vingpennor spärrar han tillträdet till dig,+och under hans vingar finner du tillflykt.+Hans sannfärdighet*+ är en stor sköld+ och ett bålverk.*   Du fruktar inte nattens fasor,+inte pilen+ som flyger om dagen,   inte pesten som vandrar i dunklet+eller tillintetgörelsen som härjar vid middagstiden.+   Tusen skall falla vid din sidaja, tio tusen vid din högra sida,men dig skall det inte komma nära.+   Du skall betrakta det med dina ögon,+ja, den vedergällning som drabbar de ondskefulla skall du se.+   Eftersom du sade: ”Jehova* är min tillflykt”,+har du gjort den Högste till din boning.+ 10  Ingen olycka skall drabba dig,+ingen plåga skall närma sig ditt tält.+ 11  Ty han skall ge sina änglar befallning om dig,+att de skall bevara dig på alla dina vägar.+ 12  De skall bära dig på händerna,+för att du inte skall stöta din fot mot någon sten.+ 13  På det unga lejonet och kobran skall du trampa,+du skall trampa ner det manprydda unga lejonet och den stora ormen.+ 14  Eftersom han har fäst sig vid mig,+för jag honom i säkerhet.+Jag beskyddar honom,* ty han känner mitt namn.+ 15  Han ropar till mig, och jag svarar honom.+Jag är med honom i nöden.+Jag undsätter honom och ger honom ära.+ 16  Jag mättar honom med en lång följd av dagar+och låter honom se den räddning jag ger.+

Fotnoter

”får vila”. Ordagr.: ”finner husrum”.
”Jehova”, M(hebr.: יהוה)TSyVg; AqTaylor, tetragrammet skrivet med gammalhebreiska bokstäver i den grek. texten. Se Tillägg 1C, § 8.
El.: ”en pansarskjorta”.
El.: ”trofasthet”.
Se Tillägg 1C, § 8.
Ordagr.: ”sätter honom högt”, dvs. utom räckhåll.