Psalm 9:1–20

Till ledaren, på Mut-Labbẹn.* En sång med musikackompanjemang; av David. א [’Ạlef]*  Jag vill prisa dig, Jehova, av hela mitt hjärta;+jag vill förkunna alla dina underbara gärningar.+   Jag vill glädja mig och jubla i dig,+jag vill spela och sjunga till ditt namns ära, du den Högste.+ ב [Bēth]   När mina fiender viker tillbaka,+skall de snava och förgås inför dig.+   Ty du har tagit dig an min rätt och min sak;+du har suttit på tronen och dömt med rättfärdighet.+ ג [Gịmel]   Du har talat strängt till nationer,+ du har tillintetgjort den ondskefulle.+Deras namn har du utplånat till oöverskådlig tid, ja för evigt.*+   Du fiende, dina förödelser har för beständigt nått sitt slut,+och städerna som du har ryckt upp med roten.+Minnet av dem skall utplånas.+ ה [He’]   Men Jehova skall sitta på sin tron till oöverskådlig tid,+fast grundar han sin tron för domen.+   Och han skall döma det fruktbara landet* i rättfärdighet;+han skall hålla dom över folkgrupper i rättrådighet.+ ו [Waw]   Och Jehova skall bli en säker höjd för den undertryckte,+en säker höjd i tider av nöd.+ 10  Och de som känner ditt namn skall förtrösta på dig,+ty du överger inte dem som söker dig, Jehova.+ ז [Zạjin] 11  Spela och sjung till ära för Jehova som bor på Sion;+berätta om hans gärningar bland folken.+ 12  Ty när han söker efter blodsutgjutelse,+ kommer han ihåg dem;+han glömmer inte de förtrycktas höga rop.+ ח [Chēth] 13  Visa mig ynnest, Jehova; se hur jag förtrycks av dem som hatar mig,+du som lyfter mig upp från dödens portar,+ 14  så att jag kan förkunna alla dina lovvärda gärningar+i dottern Sions+ portar,+så att jag kan fröjda mig i din räddning.+ ט [Tēth] 15  Nationerna har sjunkit ner i den grop de har gjort;+i det nät+ de gömt har deras fot blivit fångad.+ 16  Jehova är känd genom den dom han verkställt.+Genom sina egna händers verk har den ondskefulle blivit snärjd.*+Higgajọn.* Sẹlah. י [Jōdh] 17  De ondskefulla+ skall fara ner till Sheọl,*+ja alla nationer som glömmer Gud.*+ 18  Ty den fattige skall inte för alltid vara glömd,+inte heller skall de ödmjukas hopp någonsin förgås.+ כ [Kaf] 19  Träd fram, Jehova! Låt inte en dödlig människa visa sig överlägsen i styrka.+Låt nationerna bli dömda inför ditt ansikte.+ 20  Inge fruktan i dem,* Jehova,+för att nationerna skall veta att de bara är dödliga människor.+ Sẹlah.

Fotnoter

”på Mut-Labben”. Hebr.: ‛almụth labbẹn, ett hebr. uttryck med okänd betydelse; några har översatt det: ”om sonens död”.
I M bildar denna psalm tillsammans med Ps 10 ett akrostikon med en gemensam alfabetisk uppbyggnad, i vilken några bokstäver dock saknas.
”till oöverskådlig tid, ja för evigt”. El.: ”för alltid och för evigt”.
”det fruktbara landet”. Hebr.: tevẹl; LXX: ”den bebodda jorden”; Vg(iuxta Hebr.): ”runden (kretsen, cirkeln)”, dvs. jordens rund (jordkretsen).
”Higgajon”. Ett musikaliskt fackuttryck, vars innebörd är osäker.
”Genom sina egna händers verk har den ondskefulle blivit snärjd”, genom en ändring i vokalisationen; M: ”Han snärjer den ondskefulle genom hans egna händers verk.”
”Sheol”, MTSy; grek.: haidēn; lat.: infẹrnum. Se Tillägg 4B.
”Gud”. Hebr.: ’Elohịm.
”Lägg en förbannelse på dem”, genom en rättelse av M.