Psalm 88:1–18

En sång; en sång med musikackompanjemang; av Koras söner. Till ledaren, över Mahalạt,* för växelsång. Maskịl* av esrahiten Heman.+ 88  Jehova, min räddnings Gud,+om dagen ropar jag högt,+också om natten inför dig.+   Låt min bön komma inför ditt ansikte.+Böj ditt öra till mitt enträgna rop.+   Ty min själ har haft nog av olyckor,+och mitt liv har nått fram till Sheọl.*+   Jag räknas till dem som far ner i gravens djup,+jag har blivit som en kraftfull man utan styrka,+   frigiven bland de döda,+lik de slagna som ligger i graven,+dessa som du inte längre kommer ihågoch som har avskilts från din hjälpande hand.+   Du har lagt mig i den djupaste gropen,på mörka platser, i en väldig avgrund.*+   Ditt raseri kastar sig över mig,+och med alla dina brottsjöar plågar du mig.+ Sẹlah.   Du har drivit mina förtrogna långt bort från mig,+du har gjort mig till något mycket avskyvärt för dem.+Jag är inspärrad och kan inte komma ut.+   Mitt öga försmäktar på grund av min nöd.+Jag ropar till dig, Jehova, hela dagen,+mot dig breder jag ut mina handflator.+ 10  Gör du ett under för de döda?+Eller skall de som är kraftlösa i döden* resa sig?+Skall de prisa dig?+ Sẹlah. 11  Förkunnas din kärleksfulla omtanke i graven,*din trofasthet på tillintetgörelsens plats?*+ 12  Skall ett under från dig bli känt i mörkret+eller din rättfärdighet i glömskans land?+ 13  Men jag ropar till dig, Jehova, om hjälp,+och på morgonen kommer min bön inför dig.+ 14  Varför, Jehova, förkastar du min själ?+Varför döljer du ditt ansikte för mig?+ 15  Jag är betryckt och har varit nära att dö* ända från min ungdom,+jag har uthärdat många* förskräckelser från dig.+ 16  Dina utbrott av brinnande vrede går fram över mig,+fasorna från dig har tystat mig.+ 17  De omger mig som vattenmassor hela dagen,+de innesluter mig alla på en gång. 18  Du har drivit vän och kamrat långt bort från mig,+mina förtrogna är mörkret.+

Fotnoter

Se not till 53:0, ”Mahalat”.
Se not till 32:0.
”till Sheol”. Hebr.: lish’ọ̄l; grek.: tōi haidēi; Vg(iuxta LXX; lat.): in infẹrno. Se Tillägg 4B.
Ordagr.: ”i avgrunder”, plur., troligen för att ange storhet.
”de som är kraftlösa i döden”. El.: ”de livlösa”. Hebr.: refa’ịm; T: ”kroppar som upplösts i stoftet”; LXXVg(iuxta LXX): ”läkarna”; Sy: ”de väldiga (jättarna)”. Jfr not till Job 26:5.
”i graven”. Hebr.: baqqẹver; grek.: en tạfōi; lat.: in seplchro.
”på tillintetgörelsens (fördärvets) plats”. Hebr.: ba’avaddọ̄n; syr.: ba’vdana’; grek.: en tēi apōleiai; lat.: in perditiọne, ”i tillintetgörelsen (fördärvet)”. Se not till Job 26:6.
El.: ”ge upp andan”.
”många”. Hebr.: ’afụnah; innebörden i det hebr. ordet osäker. Med stöd i LXXSyVg: ”jag har uthärdat förskräckande ting från dig och är rådvill (förvirrad)”.