Psalm 87:1–7

Av Koras söner. En sång med musikackompanjemang. En sång. 87  Hans grundval är på de heliga bergen.+   Jehova älskar Sions portar mer+än alla Jakobs boningar.+   Härliga ting talas om dig, du den sanne Gudens stad.+ Sẹlah.   Jag räknar Rahab*+ och Babylon*+ till dem som känner mig;se, Filisteen+ och Tyros, tillsammans med Kush:*”Detta är en som är född där.”+   Och om Sion skall det sägas:”Var och en* är född i henne.”+Och den Högste+ skall själv befästa henne.+   Jehova skall förkunna, när han upptecknar folken:+”Detta är en som är född där.”+ Sẹlah.   Och det skall vara både sångare och ringdansare:+”Alla mina källor är i dig.”+

Fotnoter

”och Babylon”, LXXVg; hebr.: uVavẹl, ”och Babel”.
”tillsammans med Kush”, M; LXXVg(iuxta LXX): ”och etiopiernas folk”.
El.: ”Framstormaren (Bestormaren)”. T: ”egyptierna”. Jfr not till 89:10.
El.: ”Den ene och den andre”. Ordagr.: ”En man och en man”.