Psalm 80:1–19

Till ledaren, på ”Liljorna”.*+ En påminnelse.* Av Asaf.+ En sång med musikackompanjemang. 80  Lyssna, Israels Herde,+du som leder Josef som en småboskapshjord.+Du som tronar på keruberna,+ träd strålande fram.+   Uppväck din styrka framför Efraim och Benjamin och Manasse,+och kom till vår räddning.+   Gud, för oss tillbaka,+låt ditt ansikte lysa, så att vi blir räddade.+   Jehova, härarnas Gud, hur länge skall din rykande vrede möta ditt folks bön?+   Du har låtit dem äta tårars bröd,+och du låter dem dricka tårar i rikt mått.*+   Du gör oss till föremål för våra grannars strid,+och våra fiender hånar oss som det behagar dem.+   Härarnas Gud,* för oss tillbaka,+låt ditt ansikte lysa, så att vi blir räddade.+   Du lät en vinstock bryta upp från Egypten.+Du drev ut nationerna, så att du kunde plantera den.+   Du röjde undan framför den,+ så att den kunde slå rot och uppfylla landet.+ 10  Bergen täcktes av dess skuggaoch Guds cedrar av dess grenar.+ 11  Den sände så småningom ut sina grenar ända till havet+och sina kvistar till Floden.*+ 12  Varför har du brutit ner dess stenmurar,+och varför har alla som går förbi på vägen plockat från den?+ 13  Ett vildsvin från skogen* skövlar den,+och det öppna fältets djurvimmel äter av den.+ 14  Härarnas Gud,* vi ber dig, vänd tillbaka,+blicka ner* från himlen och se och ta dig an denna vinstock,+ 15  ja, den stam* som din högra hand har planterat,+och se på den son* som du har gjort stark åt dig.+ 16  Den är förbränd av eld, avhuggen.+För ditt ansiktes förebråelse förgås de.+ 17  Håll din hand över mannen* vid din högra sida,+över den människoson* som du har gjort stark åt dig.+ 18  Då skall vi inte vika bort från dig.+Må du bevara oss vid liv, så att vi kan anropa ditt namn.+ 19  Jehova, härarnas Gud,* för oss tillbaka,+låt ditt ansikte lysa, så att vi blir räddade.+

Fotnoter

Se not till 45:0, ”Liljorna”.
”i rikt mått”. Ordagr.: ”en tredjedel”, av ett okänt mått. Hebr.: shalịsh.
”Härarnas Gud”, MTSy; grek.: kỵrie ho theọs tōn dynạmeōn, ”Jehova, härarnas Gud”, som i v. 19 (79:20, LXX).
Dvs. Eufrat.
I hebr. innehåller detta substantiv ett ‛ajin suspensum, dvs. den hebr. bokstaven ‛ạjin ”upplyft” el. ”svävande” över raden, för att markera mitten av Psalmernas bok.
”Härarnas Gud”. Hebr.: ’Elohịm tseva’ọ̄th.
”vänd tillbaka, blicka ner”. El.: ”blicka på nytt ner”.
El.: ”ranka”, ”gren”, ”grundstam”. Genom en ändring av första hebr. bokstaven: ”trädgård”.
”den son”, M; LXXSyVgc: ”den människoson”; T: ”kungen, Messias (den smorde)”.
Hebr.: ’ish.
El.: ”jordemänniskans son”. Hebr.: ben-’adhạm.
Jfr v. 7a.