Psalm 8:1–9

Till ledaren, på Gittịt.*+ En sång med musikackompanjemang; av David.  Jehova, vår Herre,* majestätiskt är ditt namn över hela jorden,+du vars värdighet förkunnas* över himlen!+   Av barns och dibarns mun har du grundat* ett starkt fäste+på grund av dem som hyser fiendskap mot dig,+för att hejda fienden och den som vill hämnas.+   När jag ser din himmel, dina fingrars verk,+månen och stjärnorna som du har berett,+   vad är då en dödlig människa,+ att du kommer ihåg henne,+och en människoson,* att du tar dig an honom?+   Du gjorde honom lite ringare än de gudalika,*+och med härlighet+ och prakt krönte du honom.+   Du låter honom härska över dina händers verk;+allt har du lagt under hans fötter:+   småkreatur* och nötkreatur, allesammans,+och även det öppna fältets djur,+   himlens fåglar och havets fiskar,+allt som vandrar havens stigar.+   Jehova, vår Herre, majestätiskt är ditt namn över hela jorden!+

Fotnoter

”Gittit”. En musikterm, vars innebörd är osäker. LXXVg: ”vinpressarna”, där ordet härletts från det hebr. ordet gath, ”press” för olja el. vin.
”vår Herre”. Hebr.: ’Adhonẹ̄nu (av ’Adhọ̄n), majestätsplural.
”du vars värdighet förkunnas”. TSy: ”du som har satt (gett) din härlighet”; LXXVgc: ”ty din storhet (prakt) har lyfts upp (upphöjts)”.
El.: ”tuktat”, genom ändring av en hebr. bokstav.
El.: ”en jordemänniskas son”.
”än de gudalika”. Hebr.: me’elohịm; TLXXSyVg(iuxta LXX): ”än änglar (budbärare)”.
”småkreatur”, dvs. får och getter.