Psalm 79:1–13

En sång med musikackompanjemang; av Asaf. 79  Gud, nationerna har trängt in i din arvedel,+de har orenat ditt heliga tempel,+de har gjort Jerusalem till en ruinhög.+   De har gett dina tjänares döda kroppar till mat åt himlens flygande skapelser,+dina lojalas kött åt jordens vilda djur.+   De har gjutit ut deras blod som vattenrunt omkring Jerusalem, och ingen finns som begraver.+   Vi har blivit till smälek bland våra grannar,+till spott och spe för dem som är omkring oss.+   Hur länge, Jehova, skall du vara förtörnad? För alltid?+Hur länge skall din nitälskan brinna som eld?+   Töm ut ditt raseri över nationerna som inte känner dig+och över kungarikena som inte har anropat ditt namn.+   Ty de har förtärt Jakob,+de har ödelagt hans boning.+   Kom inte ihåg, till vår nackdel, stamfädernas missgärningar.+Skynda dig! Låt din barmhärtighet komma oss till mötes,+ty vi har blivit alldeles utarmade.+   Hjälp oss, du vår räddnings Gud,+för ditt namns härlighets skull.+Befria oss och övertäck våra synder för ditt namns skull.+ 10  Varför skulle nationerna få säga: ”Var är deras Gud?”+Låt hämnden bli känd bland nationerna, inför våra ögon+hämnden för dina tjänares utgjutna blod.+ 11  Låt fångens suckan nå fram till dig.+Bevara* med din stora arm dem som är dömda att dö.*+ 12  Ge våra grannar sjufalt igen i deras famn+för den smädelse som de har smädat dig med, Jehova.*+ 13  Och vi, ditt folk och småboskapshjorden på din betesmark,+vi skall tacka dig till oöverskådlig tid,från generation till generation skall vi förkunna ditt lov.+

Fotnoter

El.: ”Lämna kvar”. Sy: ”Befria”.
”dem som är dömda att dö”. Ordagr.: ”dödens söner”.
Ett av de 134 ställen där soferim (judiska skrivare el. skriftlärda) ändrade JHWH till ’Adhonạj. Se Tillägg 1B.