Psalm 75:1–10

Till ledaren. ”Fördärva inte.”* En sång med musikackompanjemang. Av Asaf.+ En sång. 75  Vi tackar dig, Gud, vi tackar dig,+och ditt namn är nära.+Man skall förkunna dina förunderliga gärningar.+   ”Ty jag satte en bestämd tid,+jag dömde med rättrådighet.+   Då jorden och alla dess invånare var i upplösning,+var det jag som avpassade dess pelare.”+ Sẹlah.   Jag sade till de dåraktiga: ”Var inte dåraktiga”+och till de ondskefulla: ”Lyft inte hornet.+   Lyft inte ert horn så högt.Tala inte med arrogant hals.+   Ty varken från öster* eller från västereller från söder* kommer en upphöjelse.   Ty Gud är domaren.+Den ene förnedrar han, den andre upphöjer han.+   Ty det är en bägare i Jehovas hand,+och vinet skummar, fullt av en kryddblandning.Och han skall hälla upp av det, till och med dess drägg;alla de ondskefulla på jorden skall tömma i sig och dricka.”+   Men jag skall berätta om det till oöverskådlig tid;jag vill spela och sjunga till Jakobs Guds ära.+ 10  Och alla de ondskefullas horn skall jag hugga av.+Den rättfärdiges horn skall lyftas högt.+

Fotnoter

Jfr överskrifterna till Ps 57–59.
Ordagr.: ”från utgång”, dvs. från soluppgången, den plats där solen går ut el. upp.
Ordagr.: ”från vildmarken (öknen)”, dvs. från söder.