Psalm 72:1–20

Angående Salomo. 72  Gud, ge dina domslut åt kungen+och din rättfärdighet åt kungasonen.+   Må han ta sig an ditt folks rättssak med rättfärdighet+och dina betrycktas med rättvisa.+   Må bergen bära fred åt folket,+också kullarna, genom rättfärdighet.   Må han döma folkets betryckta,+må han rädda den fattiges söneroch krossa bedragaren.   De skall* frukta dig så länge solen finns*+och så länge månen består,* generation efter generation.*+   Han skall komma som regn på nyslagen gräsmark,+som ymniga regnskurar som väter jorden.*+   I hans dagar skall den rättfärdige* blomstra,*+och fred i överflöd, tills månen inte mer är.*+   Och han skall ha undersåtar* från hav till hav+och från Floden*+ till jordens ändar.+   För honom skall öknens invånare* böja sig ner,+och hans fiender skall slicka stoftet.+ 10  Kungarna från Tarsis och öarna*+skall betala tribut.+Kungarna från Saba och Sebaskall bära fram gåvor.+ 11  Och inför honom skall alla kungar kasta sig ner,+alla nationer skall tjäna honom.+ 12  Ty han skall befria den fattige som ropar på hjälp,+också den nödställde och den som ingen hjälpare har.+ 13  Han skall ha medlidande med den ringe och den fattige,+och de fattigas själar skall han rädda.+ 14  Från förtryck och våld skall han friköpa deras själ,och deras blod skall vara dyrbart i hans ögon.+ 15  Må han leva,+ och må man ge honom något av Sabas guld.+Och må man ständigt be för honom,hela dagen må man välsigna honom.+ 16  Det skall bli fullt med brödsäd på jorden,+på bergens topp skall det vara ett överflöd.+Hans frukt skall vara som på Libanon,+och de som är från staden skall blomstra som jordens växter.+ 17  Må hans namn bestå till oöverskådlig tid,+må hans namn tillväxa så länge solen består,och må de välsigna sig genom honom;+må alla nationer prisa honom lycklig.+ 18  Välsignad vare Jehova Gud, Israels Gud,+som ensam gör underbara gärningar.+ 19  Välsignat vare hans härliga namn till oöverskådlig tid,+ja, må hans härlighet fylla hela jorden.+Amen och amen.* 20  Här slutar bönerna av David, Ịsais son.+

Fotnoter

El.: ”Må de (man)”.
Ordagr.: ”frukta dig (tillsammans) med solen”.
Ordagr.: ”och inför månen”.
Ordagr.: ”[i] generationers generation”.
”som väter jorden”. Ordagr.: ”bevattning (befuktning) av jorden”.
”den rättfärdige”, M; LXXSyVg och 3 hebr. hss: ”rättfärdighet”.
El.: ”spira upp”.
Enl. M; T: ”till dess månens tjänare är tillintetgjorda”.
El.: ”skall härska”.
”Floden”, MLXXSyVg; T: ”Eufrat”.
”öknens (de vattenlösa trakternas) invånare”. El.: ”demonerna”.
El.: ”kustländerna”.
Se not till 41:13.