Psalm 69:1–36

Till ledaren, på ”Liljorna”.*+ Av David. 69  Rädda mig, Gud, ty vattnen har kommit ända inpå själen.*+   Jag har sjunkit ner i djup dy, där ingen botten finns att stå på.+Jag har kommit ut på djupt vatten,ett vattensvall* har sköljt bort mig.+   Jag har blivit trött av att ropa,+min strupe har blivit hes.Mina ögon har försvagats medan jag väntat på min Gud.+   De som hatar mig utan orsak är fler än håren på mitt huvud.+De som tystar mig, de som är mina fiender utan skäl, är talrika.+Det jag inte hade rövat var jag tvungen att ge tillbaka.   Gud, du känner min dårskap,och för dig har min skuld inte varit dold.+   Låt inte dem som hoppas på dig få skämmas på grund av mig,+du suveräne Herre, härarnas Jehova.+Låt inte dem som söker dig förödmjukas på grund av mig,+du Israels Gud.+   Ty för din skull har jag burit smälek,+förödmjukelse täcker mitt ansikte.+   Jag har blivit främmande för mina bröder,+ja, en främling för min mors söner.+   Ty nitälskan* för ditt hus har förtärt mig,+och smädelserna från dem som smädar dig har fallit över mig.+ 10  Och jag grät under min själs fasta,+men det blev till smädelser för mig.+ 11  När jag gjorde säckväv till min klädnad,då blev jag till ett ordspråk för dem.+ 12  De som sitter i porten talade om mig,+och de som dricker starka drycker sjöng visor om mig.+ 13  Men jag riktade min bön till dig, Jehova,*+i en välviljans tid,* o Gud.+Svara mig i din stora kärleksfulla omtanke med den trofasta räddning du ger.+ 14  Befria mig ur dyn, så att jag inte sjunker ner.+Låt mig bli befriad från dem som hatar mig+ och från de djupa vattnen.+ 15  Låt inte vattensvallet skölja bort mig+och djupet uppsluka mig,låt inte brunnen tillsluta sin mun över mig.+ 16  Svara mig, Jehova, ty din kärleksfulla omtanke är god.+Vänd dig till mig i din stora barmhärtighet,+ 17  och dölj inte ditt ansikte för din tjänare.+Skynda dig att svara mig, ty jag är i svår nöd.+ 18  Närma dig min själ, kräv den tillbaka,+friköp mig på grund av mina fiender.+ 19  Du känner min smälek och min skam och min förödmjukelse.+Alla som hyser fiendskap mot mig är inför dig.+ 20  Smäleken har brutit ner mitt hjärta, och såret är obotligt.+Och jag hoppades att någon skulle visa medkänsla, men det fanns ingen,+och på att någon skulle trösta, men jag fann ingen.+ 21  Men till mat* gav de mig en giftplanta,*+och för min törst gav de mig ättika att dricka.+ 22  Låt deras bord* framför dem bli en fälla+och det som är för deras välfärd en snara.+ 23  Låt deras ögon förmörkas, så att de inte ser,+och låt deras höfter ständigt vackla.+ 24  Ös ut din fördömelse över dem,+ja, låt din brinnande vrede hinna upp dem.+ 25  Låt deras kringbyggda läger bli öde,+må det inte vara någon som bor i deras tält.+ 26  Ty den som du själv har slagit har de förföljt,+och de berättar ständigt om smärtorna hos dem som du har genomborrat. 27  Lägg missgärning till deras missgärning,+och låt dem inte komma in i din rättfärdighet.+ 28  Må de utplånas ur de levandes bok,*+må de inte skrivas in tillsammans med de rättfärdiga.+ 29  Men jag är betryckt och lider smärta.+Må din räddning, Gud, beskydda mig.+ 30  Jag vill lovprisa Guds* namn med sång,+ja, jag vill prisa honom med tacksägelse.+ 31  Det skall behaga Jehova* mer än en tjur,+än en ungtjur som har horn och klövar.+ 32  De ödmjuka skall se det, de skall glädja sig.+Ni som söker Gud, må ert hjärta förbli vid liv.+ 33  Ty Jehova lyssnar till de fattiga,+och sina fångar* föraktar han inte.+ 34  Må himmel och jord lovprisa honom,+haven och allt som rör sig i dem.+ 35  Ty Gud skall rädda Sion+och bygga Judas städer,+ja, de skall bo där och ta landet* i besittning.+ 36  Hans tjänares avkomlingar* skall ärva det,+de som älskar hans namn skall bo i det.+

Fotnoter

Se not till 45:0, ”Liljorna”.
El.: ”livet”. Hebr.: nạfesh; T(aram.)syr.: nafsha’; LXX(grek.: psykhẹ̄s mou)Vg(iuxta LXX; lat.: ạnimam mẹam): ”min själ”, ”mitt liv”.
El.: ”och en ström”. Hebr.: weshibbọleth.
El.: ”brinnande iver”.
”Jehova”. Hebr.: Jehwạh; fragment SymP. Vindob. G. 39777, tetragrammet skrivet med gammalhebreiska bokstäver. Se Tillägg 1C, § 9.
El.: ”i en välbehaglig tid”.
El.: ”som tröstebröd”.
El.: ”gav de mig gift”.
Dvs. offerbord. El.: ”festmåltid”.
El.: ”livets bok”.
”Guds”. Hebr.: ’Elohịm. Fragment SymP. Vindob. G. 39777 har här ”Jehova Guds”, med tetragrammet skrivet med gammalhebreiska bokstäver. Se Tillägg 1C, § 9.
Se Tillägg 1C, § 9.
El.: ”de fångna av dem som tillhör honom”.
Ordagr.: ”det”, fem. i hebr.; syftar på landet.
El.: ”avkomma”. Ordagr.: ”säd”.