Psalm 66:1–20

Till ledaren. En sång; en sång med musikackompanjemang. 66  Jubla i triumf till Gud, hela jorden.*+   Spela och sjung till ära för hans namns härlighet.+Gör hans lovprisning härlig.+   Säg till Gud: ”Fruktan inger dina verk!+På grund av din stora styrka skall dina fiender komma krypande till dig.+   Hela jorden skall böja sig ner för dig,+och de skall spela och sjunga till din ära, spela och sjunga till ditt namns ära.”+ Sẹlah.   Kom och se Guds gärningar.+På ett sätt som inger fruktan handlar han med människosönerna.*+   Han förvandlade havet till torrt land,+de gick till fots genom floden.+Där gladde vi oss över honom.+   Han härskar genom sin makt till oöverskådlig tid.+Hans ögon håller vakt över nationerna.+Låt inte de motspänstiga upphöja sig.+ Sẹlah.   Välsigna vår Gud, ni folk,+låt rösten ljuda med lovprisning till honom.+   Han sätter vår själ bland de levande,*+och han tillåter inte vår fot att vackla.+ 10  Ty du har prövat oss, Gud,+du har luttrat oss, som man luttrar silver.+ 11  Du har fört oss in i ett jaktnät,+du har lagt en tung börda på våra höfter. 12  Du har låtit dödliga människor fara fram över vårt huvud;+vi har kommit genom eld och vatten,+men du förde oss ut till lindring.+ 13  Jag kommer till ditt hus med helbrännoffer,+jag infriar mina löften till dig,+ 14  de som mina läppar öppnade sig till+och som min mun uttalade när jag var i svår nöd.+ 15  Helbrännoffer av göddjur offrar jag åt dig,+tillsammans med offerrök från baggar.Jag frambär en tjur tillsammans med bockar.+ Sẹlah. 16  Kom, lyssna, alla ni som fruktar Gud, och jag skall berätta+vad han har gjort för min själ.+ 17  Till honom ropade jag med min mun,+och lovprisning* var på min tunga.+ 18  Om jag i mitt hjärta hade övervägt att göra det som är ont,skulle Jehova* inte höra mig.+ 19  Sannerligen, Gud har hört mig,+han har gett akt på min bön.*+ 20  Välsignad vare Gud, som inte har avvisat min böneller tagit sin kärleksfulla omtanke ifrån mig.+

Fotnoter

El.: ”alla jordens folk”. Verbet i hebr. anger plur. Jfr not till 1Ku 10:24, ”jorden”.
El.: ”jordemänniskans [hebr.: ’adhạm] söner”.
”bland de levande”. Ordagr.: ”i livet”.
Ordagr.: ”upphöjande”.
Ett av de 134 ställen där soferim (judiska skrivare el. skriftlärda) ändrade JHWH till ’Adhonạj. Se Tillägg 1B.
Ordagr.: ”på ljudet av min bön”.