Psalm 65:1–13

Till ledaren. En sång med musikackompanjemang; av David. En sång. 65  För dig finns det lovprisning – tystnad – o Gud, på Sion;+och man skall infria sitt löfte till dig.+   Du som hör bön, till dig kommer allt kött.+   Missgärningar har visat sig vara mäktigare än jag.+Våra överträdelser övertäcker du.+   Lycklig är den som du utväljer och låter komma dig nära,+så att han får bo på dina förgårdar.+Vi* mättas av det goda i ditt hus,+ditt tempels heliga plats.+   Med gärningar som inger fruktan skall du i rättfärdighet svara oss,+du vår räddnings Gud,+den som alla jordens ändar och de som är långt borta på havet sätter sin förtröstan till.+   Fast grundar han bergen med sin kraft;+han har bundit om sig med styrka.+   Han stillar havens dån,+deras vågors dån och folkgruppernas larm.+   Invånarna i de yttersta trakterna skall bli rädda för dina tecken,+morgonens och kvällens frambrytande låter du ropa högt av fröjd.+   Du har vänt din uppmärksamhet till jorden, så att du kan ge den överflöd,+du gör den mycket rik.Strömmen från Gud är full av vatten.+Du bereder deras brödsäd,+ty så bereder du jorden.*+ 10  Dess fåror genomdränks, dess jordkokor jämnas ut;+med ymniga regnskurar mjukar du upp den, det som spirar upp ur den välsignar du.+ 11  Du kröner året med din godhet,*+och dina spår dryper av fetma.+ 12  Betesmarkerna i vildmarken dryper,+kullarna binder om sig med fröjd.+ 13  Betesmarkerna har klätt sig i småboskapshjordar,+lågslätterna höljer sig i brödsäd.+De jublar i triumf, ja, de sjunger.+

Fotnoter

”Vi”, M; Sy: ”Han”.
Ordagr.: ”den”, fem. i hebr.; syftar på jorden.
Ordagr.: ”kröner din godhets år”.