Psalm 60:1–12

Till ledaren, på ”Påminnelsens lilja”. Miktạm.* Av David. Till att lära ut.+ När han låg i strid med Ạram-Naharạjim och med Aram-Soba och Joab återvände och slog Edom i Saltdalen, tolv tusen man.+ 60  Gud, du har förkastat oss, du har brutit igenom våra led,+du har blivit förtörnad. Må du upprätta oss igen.+   Du har fått jorden att gunga, du har fått den att rämna.+Gör dess rämnor hela igen, ty den har vacklat.+   Du har låtit ditt folk se vedermöda.+Du har gett oss vin att dricka som får oss att ragla.+   Du har gett dem som fruktar dig en signal+till att fly i sicksack* på grund av bågen. Sẹlah.   För att de som du älskar må undsättas+så rädda med din högra hand och svara oss.*+   Gud har talat i sin helighet:+”Jag skall jubla, jag skall ge ut Sikem som en andel,+och Sukkots lågslätt skall jag mäta upp.+   Mig tillhör Gịlead, och mig tillhör Manasse,+Efraim är min anförares fästning,Juda är min befälhavarstav.+   Moab är mitt tvättfat.+Över Edom kastar jag min sandal.+Över Filisteen jublar jag i triumf.”*+   Vem för mig till den belägrade staden?+Vem leder mig ända till Edom?+ 10  Är det inte du, Gud, du som har förkastat oss+och som inte drar ut som Gud med våra härar?+ 11  Ge oss hjälp i nöden,+ty räddning genom en jordemänniska är ingenting värd.+ 12  Genom Gud får vi handlingskraft,+och det är han som trampar ner våra motståndare.+

Fotnoter

Se not till 16:0.
”till att springa i sicksack”, genom en föreslagen härledning av verbets rot; genom en annan härledning: ”till att signalera med”, el.: ”till att samlas kring”.
”oss”, M; MmarginalTLXXSyVg och många hebr. hss: ”mig”.
Enl. Sy; T: ”Över filistéerna jublar Israels församling.”