Psalm 51:1–19

Till ledaren. En sång med musikackompanjemang; av David. När profeten Natan kom in till honom, sedan han hade haft umgänge med Batsẹba.+ 51  Visa mig ynnest, Gud,* i din kärleksfulla omtanke.*+Utplåna mina överträdelser i din stora barmhärtighet.+   Tvätta mig grundligt ren från min missgärning+och rena mig från min synd.+   Ty mina överträdelser känner jag,+och min synd är ständigt inför mig.+   Mot dig, bara mot dig, har jag syndat,+och det som är ont i dina ögon har jag gjort+och du skall befinnas rättfärdig när du talar,+vara ren när du dömer.+   Se! I missgärning föddes jag under födslosmärtor,+och i synd blev min mor havande med mig.+   Se! Du finner behag i sannfärdighet i det inre;+i min fördolda människa må du låta mig lära känna vishet.+   Må du rena mig från synd med ịsop, så att jag blir ren,+må du tvätta mig, så att jag blir vitare än snö.+   Må du låta mig höra jubel och glädje,+så att de ben som du har krossat kan fröjda sig.+   Dölj ditt ansikte för mina synder,+utplåna alla mina missgärningar.+ 10  Skapa i mig ett rent hjärta, Gud,+och lägg i mitt inre en ny, en fast ande.+ 11  Kasta mig inte bort från ditt ansikte+och ta inte din heliga ande ifrån mig.+ 12  Låt mig åter få jubla över den räddning du ger,+och må du stödja mig med en villig ande.+ 13  Jag skall lära överträdare dina vägar,+så att syndare vänder om till dig.+ 14  Befria mig från blodskuld,*+ Gud, du min räddnings Gud,+så att min tunga av fröjd kan berätta om din rättfärdighet.+ 15  Jehova,* må du öppna mina läppar,+så att min mun kan förkunna ditt lov.+ 16  Ty du finner inte behag i slaktoffer – annars skulle jag ge det,+i helbrännoffer finner du inte välbehag.+ 17  Slaktoffren åt Gud är en förkrossad ande;+ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte, Gud.+ 18  Gör i din välvilja gott mot Sion,+må du bygga Jerusalems murar.+ 19  Då skall du ha behag till rättfärdighetens slaktoffer,+till brännoffer och heloffer,+då skall tjurar offras på ditt altare.+

Fotnoter

”Gud”. Hebr.: ’Elohịm.
El.: ”din lojala kärlek”.
Ordagr.: ”blod”, plur. i hebr.
Ett av de 134 ställen där soferim (judiska skrivare el. skriftlärda) ändrade JHWH till ’Adhonạj. Se Tillägg 1B.