Psalm 5:1–12

Till ledaren, för Nehilọt.* En sång med musikackompanjemang; av David.  Lyssna till mina ord,+ Jehova;förstå mitt suckande.   Ge akt på mitt höga rop om hjälp,+min Kung+ och min Gud, ty till dig ber jag.+   Jehova, om morgonen skall du höra min röst;+om morgonen vänder jag mig till dig och spanar.+   Ty du är inte en Gud som finner behag i ondska;+ingen ond får någonsin vara gäst hos dig.*+   Inga skrävlare får ställa sig inför dina ögon.+Du hatar alla som gör det som är ont;*+   du skall tillintetgöra dem som talar lögn.+Jehova avskyr en man som utgjuter blod*+ och är svekfull.+   I din stora kärleksfulla omtanke*+skall jag gå in i ditt hus,+jag skall böja mig ner, vänd mot ditt heliga tempel* i fruktan för dig.+   Jehova, led mig i din rättfärdighet+ för mina fienders skull;+gör din väg jämn framför mig.+   Ty i deras* mun finns inget trovärdigt,+deras inre är idel fördärv.+Deras strupe är en öppnad grav,+sin tunga gör de hal.+ 10  Gud skall hålla dem skyldiga;+de skall falla på grund av sina egna planer.+Driv bort dem* för deras många överträdelser,+ty de har gjort uppror mot dig.+ 11  Men alla som tar sin tillflykt till dig skall glädja sig;+till oöverskådlig tid* skall de ropa högt av fröjd.+Och du skall spärra vägen till dem,och de som älskar ditt namn skall jubla i dig.+ 12  Ty du välsignar den rättfärdige,+ Jehova;som med en stor sköld+ omger du honom med godkännande.+

Fotnoter

”för Nehilot”. Innebörden i ordet osäker. Det kan vara namnet på ett blåsinstrument el. på en melodi. LXXVg(iuxta LXX): ”för henne som ärver”.
El.: ”inget ont får någonsin bo hos dig”.
El.: ”det som är skadligt (till skada)”.
Ordagr.: ”en man av blod (blodskuld)”. Hebr.: ’ish-damịm, plur.
”ditt heliga tempel”. Hebr.: hēkhal-qodhshekhạ; grek.: naọn hạgion sou; Vg(iuxta LXX; lat.): tẹmplum sạnctum tụum. Jfr noter till 2Ku 20:18 och Mt 23:16.
El.: ”lojala kärlek”.
”deras”, LXXSyVg; M: ”hans”.
”Driv (Stöt) bort dem”. Verbformen i hebr. är en infinitivus constructus, som inte anger vare sig tid el. person.
”till oöverskådlig tid”. Hebr.: le‛ōlạm.