Psalm 49:1–20

Till ledaren. Av Koras söner.+ En sång med musikackompanjemang. 49  Hör detta, alla folk.Lyssna, alla som bor i världen,*+   både söner av människor* och söner av män,*rik och fattig tillsammans.+   Min mun skall tala visdomsord,+och mitt hjärta skall meditera över förståndiga tankar.+   Till ett ordspråk böjer jag mitt öra,+till lyrans klang tyder jag min gåta.+   Varför skulle jag vara rädd i de onda dagarna,+när de som vill tränga undan mig* omger mig med missgärning?+   De som förtröstar på sina tillgångar+och som berömmer sig av sin stora rikedom+   inte en enda av dem* kan på något sätt friköpa ens en broder+eller ge Gud en lösen för honom*   (nej, priset för friköpandet av deras* själ är så högt+att det aldrig kan betalas),*   så att han skulle få leva för alltid och inte se gravens djup.*+ 10  Ty han ser att även de visa dör,+den enfaldige och den oförnuftige förgås tillsammans,+och de måste lämna sina tillgångar åt andra.+ 11  Deras innersta önskan* är att deras hus skall bestå till oöverskådlig tid,+deras boningar från generation till generation.+De har uppkallat sina jordegendomar efter sina namn.+ 12  Men människan,* om än hon hålls i ära, kan inte bo kvar,+hon liknar djuren som förgås.*+ 13  Sådan är vägen för dem som är enfaldiga+och för deras efterföljare som finner välbehag i orden från deras mun.* Sẹlah. 14  Likt får drivs de* till Sheọl,+döden skall vara herde för dem;*+och de rättrådiga skall råda över dem om morgonen,+och deras gestalter* nöts ut;+det är Sheọl, inte en upphöjd boning, som blir vars och ens lott.*+ 15  Men Gud skall friköpa min själ ur Sheọls hand,+ty han skall ta emot mig. Sẹlah. 16  Var inte rädd därför att en man skaffar sig rikedom,+därför att härligheten i hans hus ökar,+ 17  ty vid sin död kan han inte ta med sig någonting alls,+hans härlighet följer honom inte ner.+ 18  Ty under hela sitt liv välsignar han sin själ+(och man prisar dig därför att du gör gott mot dig själv);+ 19  hans själ* kommer till slut bara så långt som hans förfäders generation.+Aldrig mer ser de ljuset.+ 20  Människan, om än hon hålls i ära, är utan förstånd,*+hon liknar djuren som förgås.+

Fotnoter

El.: ”i denna tingens ordning”. Hebr.: chạledh, ett ord som också kan betyda ”livstid (livslängd)”.
El.: ”jordemänniskor”. Hebr.: ’adhạm.
”män”. Hebr.: ’ish.
”de som vill tränga undan mig”, genom en ändring av vokalisationen; M har ”mina hälar” och lyder ordagrant: ”mina hälars missgärning omger mig”.
”en enda av dem”. Hebr.: ’ish.
El.: ”en lösen för sig själv”. Hebr.: kofrọ̄ (av kọfer, som kommer av verbet kafạr, ”täcka över”).
”deras”, MSy; LXXVg(iuxta LXX): ”hans”.
El.: ”att det måste lämnas för alltid”.
”gravens djup”. Ordagr.: ”gropen”.
”Deras innersta önskan”, M; LXXSyVg(iuxta LXX) läser i stället ”Deras grav(ar)”, vilket ger lydelsen: ”Deras gravar är deras hus för evigt”.
El.: ”Men jordemänniskan”. Hebr.: we’adhạm.
El.: ”tystas (bringas till tystnad)”.
”orden från deras mun”. Ordagr.: ”deras mun”.
”deras klippa”, Mmarginal.
Ordagr.: ”[som är] för honom”, dvs. för var och en i den omtalade gruppen.
El.: ”skall föra dem på bete”, ”skall valla dem”.
”drivs de”. Ordagr.: ”har de (man) bestämt [dem]”. Genom en rättelse av verbet: ”skall de stiga (sjunka) ner”.
Ordagr.: ”den”, fem. i hebr.; syftar på själen.
”är utan förstånd”, M; genom ändring av det hebr. verbet i överensstämmelse med v. 12a: ”får (kan) inte bo kvar”.