Psalm 48:1–14

En sång. En sång med musikackompanjemang; av Koras söner.+ 48  Stor är Jehova och högt prisad+i vår Guds stad,+ på hans heliga berg.+   Skönt i sin höjd, hela jordens jubel,+är Sions berg, längst uppe i norr,+den store Kungens stad.+   I hennes boningstorn har Gud blivit känd som en säker höjd.+   Ty se, kungarna möttes som avtalat,+de drog fram tillsammans.+   De såg, och de blev förundrade.De blev bestörta, de drevs att ge sig av i panik.+   Ja, bävan grep dem där,+födslovåndor som hos en barnaföderska.+   Med en östanvind slår du Tarsisskeppen i spillror.+   Så som vi har hört det, så har vi sett det+i härarnas Jehovas stad, i vår Guds stad.+Gud skall fast grunda den* till oöverskådlig tid.+ Sẹlah.   Vi har begrundat din kärleksfulla omtanke, o Gud,+inne i ditt tempel.+ 10  Som ditt namn,+ o Gud, så är din lovprisningtill jordens ändar.Full av rättfärdighet är din högra hand.+ 11  Må Sions berg+ glädja sig,må Judas underlydande städer* fröjda sig+ över dina domar.*+ 12  Vandra runt Sion, och gå omkring det,+räkna dess torn.+ 13  Ge akt på* dess skyddsvall.+Se noga på* dess boningstorn,så att ni kan berätta om det för den kommande generationen.+ 14  Ty denne Gud är vår Gud till oöverskådlig tid, ja för evigt.+Han skall leda oss till dess vi dör.*+

Fotnoter

”den”, fem. i hebr.; syftar på staden.
El.: ”dina rättsliga beslut”, ”dina domslut”.
”underlydande städer”. Ordagr.: ”döttrar”. Jfr not till 4Mo 21:25.
El.: ”Fäst ert hjärta vid”.
”Se noga på (Inspektera)”, genom en texträttelse; hebr.: passeghụ, ett ord med osäker innebörd; LXXVg(iuxta LXX): ”Fördela”.
”till dess vi dör”. Innebörden i M osäker; LXXVg(iuxta LXX): ”för evigt”.