Psalm 47:1–9

Till ledaren. Av Koras söner. En sång med musikackompanjemang. 47  Klappa i händerna,* alla folk.+Jubla i triumf* till Gud med högt fröjderop.+   Ty Jehova, den Högste, inger fruktan,+en stor Kung över hela jorden.+   Han lägger folken under oss+och folkgrupperna under våra fötter.+   Han utväljer åt oss vår arvedel,+hans älskade Jakobs stolthet.+ Sẹlah.   Gud har dragit upp under jubelrop,+Jehova under hornets ljud.*+   Spela och sjung till Guds ära, spela och sjung!+Spela och sjung till vår Kungs ära, spela och sjung!   Ty Gud är hela jordens Kung,+spela och sjung och handla med insikt.*+   Gud har blivit kung över nationerna.+Gud har satt sig på sin heliga tron.+   Folkens ädla män har samlat sig+med Abrahams Guds folk.*+Ty jordens sköldar* tillhör Gud.+Han är högt upphöjd.+

Fotnoter

Ordagr.: ”[i] handflata”.
El.: ”Höj hyllningsrop”.
El.: ”under ljudet av shofar”, dvs. ett bagghorn som användes som trumpet.
”handla med insikt”, återgivning av hebr. maskịl, particip i sing. Se not till 53:2, ”som har insikt”.
Ordagr.: ”[med] ... Guds folk”, M; LXXSyVg(iuxta LXX): ”med ... Gud”.
”sköldar”, MT; LXXVg(iuxta LXX): ”mäktiga (starka)”; Sy: ”riken (välden)”.