Psalm 46:1–11

Till ledaren. Av Koras söner.+ På ”De unga flickorna”.* En sång. 46  Gud* är för oss en tillflykt och styrka,+en hjälp som är lätt att finna i nöden.+   Därför fruktar vi inte, om än jorden förändras+och bergen vacklar ner i det vidsträckta havets hjärta,+   om än dess vattenmassor brusar vilt, skummar över,+och bergen gungar vid dess uppror.+ Sẹlah.   Det är en flod vars strömmar gläder Guds stad,+den Högstes heliga, storslagna boning.*+   Gud är mitt i staden,*+ den skall inte bringas att vackla.+Gud skall hjälpa den när morgonen gryr.+   Nationerna brusade vilt,+ kungarikena vacklade;han lät sin röst ljuda,* jorden smälte.+   Härarnas Jehova* är med oss,+Jakobs Gud* är en säker höjd för oss.+ Sẹlah.   Kom och skåda Jehovas* gärningar,+hur han låter händelser som väcker häpnad ske på jorden.+   Han får krigen att upphöra intill jordens yttersta ände.*+Bågen bryter han sönder och hugger spjutet i stycken,+vagnarna* bränner han upp i eld.+ 10  ”Ge efter och inse att jag är Gud.+Jag skall bli upphöjd bland nationerna,+jag skall bli upphöjd på jorden.”+ 11  Härarnas Jehova* är med oss,+Jakobs Gud är en säker höjd för oss.+ Sẹlah.

Fotnoter

El.: ”De giftasvuxna flickorna”. Hebr.: ‛Alamọ̄th. Se not till 1Kr 15:20.
”Gud”. Hebr.: ’Elohịm.
”storslagna boning”. Ordagr.: ”boningar”, majestätsplural. Jfr not till 42:5, ”storslagna räddning”.
Ordagr.: ”i hennes mitt”. Uttrycket syftar på staden.
”lät ... ljuda”. Ordagr.: ”gav ...”.
Se Tillägg 1C, § 10.
”Gud”. Hebr.: ’Elohẹ̄.
Se Tillägg 1C, § 10.
”vagnarna”, MSy; LXXVg(iuxta LXX): ”de stora sköldarna”.
Se noter till Jer 25:31, 33.
Se Tillägg 1C, § 10.